Elever från Fyrisskolan besökte biblioteket

Fyrisskolan besökte biblioteket

I mars besökte gymnasieelever från Fyrisskolan, Uppsala, Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Fyrisskolan, Uppsala

Eleverna studerar utvecklingsfrågor och ska i sitt skolarbete göra en jämförelse mellan två länder. I biblioteket fick de lära sig att söka efter böcker och vetenskapliga artiklar. De fick även en introduktion till FN och organisationens arbete med utvecklingsfrågor i DagDok.

Rosendalelever besökte biblioteket

Rosendalelever besökte biblioteket

I mars tog Dag Hammarskjöldbiblioteket emot elever från naturvetenskapsprogrammet vid Rosendalsgymnasiet. Eleverna fick lära sig om hur man söker och hittar böcker och vetenskapliga artiklar om väpnade konflikter. De fick en introduktion till olika databaser däribland bibliotekets handledning till FN, DagDok, och till Uppsala Conflict Database som Institutionen för Freds- och konfliktstudier, Uppsala universitet, ansvarar för.