KulturNatten i Uppsala 14 september 2013

KulturNatten i Uppsala 14 september 2013

Även i år deltar Dag Hammarskjöldbiblioteket i KulturNatten i Uppsala. Temat för årets utställning är ”Dag Hammarskjöldbiblioteket – I världshändelsernas centrum”.

KulturNatten i Uppsala 2013

På KulturNatten slår biblioteket upp sina portar kl 14-17. Ta möjligheten att hitta information om världshändelserna och se FN-samlingarna som inkluderar offentligt tryck från FN, samt litteratur och foton om och av den framlidne generalsekreteraren Dag Hammarskjöld. Filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld kommer att visas. Det kommer även att finnas möjlighet att se Gunnar Leches lokaler i vilka biblioteket är inhyst.

Läs mer om arrangemanget på KulturNattens webbplats.

Filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld kan även ses direkt här på vår webbplatsen.

Bokomslag Gunnar Leche, stadsarkitekt

Läs mer om bibliotekets lokaler i boken Gunnar Leche, stadsarkitekt / Lars Lambert, redaktör ; Carl Erik Bergold … (2004).

FN:s depåbibliotek 2012

FN:s depåbibliotek utvecklas

Dag Hammarskjöld Librarys undersökning av FN:s depåbibliotek 2012 visar att begreppet depåbibliotek utvecklas och införandet av FN:s eCollection kommer att öppna för en ny era.

Undersökning av FN:s depåbibliotek 2012.

Dag Hammarskjöld Library i New York genomför vartannat år en undersökning av alla FN-bibliotek. Mellan september 2012 till januari 2013 ägde den senaste kartläggningen rum. 364 depåbibliotek tillfrågades och själva datainsamlingen gjordes antingen via webben, e-post eller fax.

334 av 364 depåbibliotek svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 92%.

Resultatet från 2012-års undersökning indikerar att begreppet depåbibliotek utvecklas och införandet av FN:s eCollection kommer att öppna för en ny era.

Se hela resultatet från undersökningen på Dag Hammarskjöld Librarys webbplats: http://www.un.org/depts/dhl/deplib/2012-survey/index.html

Se hela listan av FN:s depåbibliotek.