Rebecca Stern om papperslösas rättigheter i EU

Papperslösas rättigheter i EU – ett aktuellt ämne som drog publik

I september höll forskaren och universitetslektorn Rebecca Stern ett föredrag på temat ”Papperslösas rättigheter i EU” i bibliotekets lokaler. Det högaktuella ämnet lockade många intresserade.

Rebecca Stern håller föredrag om Papperslösas rättigheter i EU

Rebecca Stern

Onsdagen den 18 september var det dags för ännu ett föredrag i serien ”En kvart över”. Rebecca Stern, jur. dr och universitetslektor i folkrätt med särskild inriktning på migrationsrätt, höll ett intressant föredrag om de papperslösas rättigheter i EU. Det aktuella ämnet lockade många intresserade. Efter Rebeccas föredrag gavs tillfälle till en frågestund när flera frågor om aktuella händelser i Sverige ställdes.

Föredragsserien ”En kvart över” är ett initiativ av Uppsala universitetsbibliotek genom vilken man vill föra ut spännande och aktuell forskning. Håll utkik på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats efter fler föredrag.

Biblioteket deltar på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

Biblioteket deltar på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

2013-års Bok- och biblioteksmässa i Göteborg går av stapeln 25-29 september. Dag Hammarskjöldbiblioteket finns på Internationella Torget i monter H04:29 tillsammans med FN-familjen.

Bok- och biblioteksmässan 2013

Även i år deltar biblioteket på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Tillsammans med ett antal FN-organisationer – Svenska FN-förbundet, Unicef Sverige, UNDP och Dag Hammarskjöld Foundation – kommer biblioteket att finnas i en stor gemensam monter under blå FN-fanor på Internationella Torget.

Internationella Torget är en mötesplats för globala frågor. Det övergripande temat för den gemensamma montern är millenniemålen, FN:s mål för hållbar utveckling.

Aktiviteter

I montern kan man bland annat:

  • Delta i en omröstning om vilka utvecklingsområden som är avgörande för att världen ska bli bättre och framföra era åsikter till FN via en nätbaserad enkät.
  • Lära känna våra kunskapsresurser på nätet: DagDok, Millenniemålen.nu och Världskoll.
  • Få nyproducerat material om FN och läget i världen, bland annat tidningen Världens Bästa Nyheter och material om millenniemålen.
  • Få svar på era frågor och få nya kunskaper om FN och läget i världen.
  • Diskutera med företrädare för de deltagande organisationerna.
  • Ställa er bakom en namninsamling och därmed stödja vårt krav på att alla barn i världen ska få gå i skolan och att jämställdheten mellan kvinnor och män måste öka.
  • Besöka en utställning om millenniemålen och vad dessa betyder i praktiken för människor.

Scenprogram

Det kommer även att framföras seminarier på Stora scenen på Internationella Torget. Ladda ned FN-familjens scenprogram på Internationella Torget på Bokmässan. (pdf)

Välkommen till monter H04:29 på Internationella Torget!

KulturNatten i Uppsala 2013

Många intresserade på KulturNatten

Intresserade besökare i biblioteket på KulturNatten.

Intresserade besökare i biblioteket på KulturNatten.

Lördagen den 14 september gick den årliga KulturNatten av stapeln i Uppsala. Många intresserade besökte Dag Hammarskjöldbiblioteket som deltog med en utställning på temat ”I världshändelsernas centrum”.

Bibliotekets utställning bestod av böcker om aktuella världshändelser och politiska ledare. Även böcker och klipp om FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld, vars tragiska död i dagarna aktualiserats, liksom filmen Dag Hammarskjölds Uppsala visades. Den permanenta utställningen med FN-frimärken kunde också ses.

Bokbord på KulturNatten 2013.

Bokbord på KulturNatten.

Bibliotekets äldre delar, som är inrymda i stadsarkitekten Gunnar Leches lokaler och som ursprungligen byggdes som stadsbibliotek, kunde även besökas.

Trots det fina vädret hittade intresserade besökare till Dag Hammarskjöldbiblioteket för att se utställningen och filmen, samt lokalerna.

Gästprofessor från Nigeria besökte Dag Hammarskjöldbiblioteket

Gästprofessor från Nigeria besökte Dag Hammarskjöldbiblioteket

Gästprofessor Victor Adetula

Gästprofessor Victor Adetula, Claude Ake-professor 2013

Victor Adetula, professor i International Relations & Development Studies vid University of Jos, Nigeria, är innehavaren av 2013-års Claude Ake-professur. Han verkar som gästprofessor vid Institutionen för Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och besökte Dag Hammarskjöldbiblioteket i september.

Mer om gästprofessuren och om Victor Adetula kan du läsa på institutionens webbplats. Här finns även lista över tidigare Claude Ake-professorer.