Rosendalelever besökte biblioteket

Rosendalelever besökte biblioteket

I mars tog Dag Hammarskjöldbiblioteket emot elever från naturvetenskapsprogrammet vid Rosendalsgymnasiet. Eleverna fick lära sig om hur man söker och hittar böcker och vetenskapliga artiklar om väpnade konflikter. De fick en introduktion till olika databaser däribland bibliotekets handledning till FN, DagDok, och till Uppsala Conflict Database som Institutionen för Freds- och konfliktstudier, Uppsala universitet, ansvarar för.

Ny webbplats

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket får egen webbplats

Webbplatsanpassad till olika skärmstorlekar.
I februari 2013 lanseras Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets egen hemsida. Webbplatsen är anpassad till såväl datorskärm och surfplattor som till smarta telefoner.

Stiftelsens mål är att

  • sprida kännedom om internationella frågor.
  • verka för internationell förståelse och samarbete.
  • hålla litteratur tillgänglig för forskning, undervisning och allmänheten.
  • förvara, vårda och förnya bibliotekets samlingar.
  • fungera som depåbibliotek för det officiella FN-trycket i enlighet med anvisningar från Förenta Nationerna.

Stiftelsen, som grundades 1990, är huvudman för Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala universitet. De tre stiftarna är Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet.

Webbplatsen är byggd av Silberman Web & Text i Uppsala.