Fyrisskolan lär om informationssökning

Fyrisskolan lär om informationssökning

Elever från Fyrisskolan, som skriver samhällsvetenskapliga uppsatser, besökte biblioteket för att lära sig om informationssökning.

Fyrisskolan, Uppsala

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket välkomnade torsdagen den 16 oktober en klass i årskurs 3 från Fyrisskolan. De besökte biblioteket tillsammans med Göran Brolund, lärare i samhällskunskap. Målet med deras besök var att hitta vetenskapliga artiklar till en uppsats, men också att få en inblick i bibliotekets breda utbud av elektroniska resurser – databaser och tidskrifter. Redan innan besöket hade eleverna valt ämnen och funderat kring sökord och frågeställningar. Många av eleverna hade inriktat sig på konflikter i olika länder, såsom Afghanistan, Irak och Zimbabwe.

Seminariet startade med att Hanna Flyckt och Sofia Sternberg, bibliotekarier vid Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, presenterade biblioteket och dess resurser. Särskilt lades tonvikt vid databaser inom samhällsvetenskapliga och juridiska ämnen. Eleverna fick sedan arbeta med informationssökning i den datorutrustade Lechesalen med utsikt över Fyrisån.

Uppsala universitetsbiblioteks ämnesguider för:

Bok- och biblioteksmässan 2014

Välbesökt FN-monter på Internationella Torget

25-28 september medverkade Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i ett internationellt sammanhang på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. FN-montern erbjöd besökarna intressanta seminarer, informationsutbyte om FN och en omröstning om vilka nya utvecklingsmål som anses vara viktiga i den så kallade post-2015-agendan.

Under fyra intensiva dagar besöktes FN-montern på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg av en mängd intresserade personer i alla åldrar. Montern, som Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket delade med Svenska FN-förbundet, UNDP och Unicef Sverige, återfanns på det vimlande Internationella Torget en trappa upp i mässhallarna.

20140925_091632-ed

Besökarna bjöds på ett antal seminarier som avhandlade aktuella FN-frågor inom utvecklingsagendan. En av höjdpunkterna var redan första dagen med frukostseminariet, Utbildning i nya utvecklingsagendan. Det var den första programpunkten på Stora scenen och drog full publik. Här diskuterades bland annat vilka insatser som behövs för att stärka arbetet med utbildning i världen. Medverkande var Ina Eriksson, internationella avdelningen Lärarförbundet, Stellan Arvidsson Hyving, ämnesansvarig utbildning, Sida och Anna Mogren, Den Globala Skolan. Moderator var Linda Nordin, Svenska FN-förbundet.

Foto av Anders Sylvan_3I montern besvarades frågor om FN och man kunde lägga sin röst på de tre områden som man tycker är viktigast för världens framtida utvecklingsmål, post-2015-agendan. Mer än 10 000 röster dvs. drygt 3500 personer deltog i omröstningen. Flest röster fick utbildningsmålet med närmare 17 procent av rösterna. På andra plats kom nya krafttag mot klimatförändringen, med 14 procent. Många tyckte även att det är viktigt med tillgång till rent vatten och sanitet, jämställdhet mellan män och kvinnor och frihet från diskriminering och förföljelse som fick över 10 procent vardera.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket fick i det här sammanhanget chans att möta många intresserade personer och visade även filmerna Uppsalas Dag Hammarskjöld och Vägmärken och milstolpar, samt webbplatsen DagDok och en del av utställningen Nobels fredspristagare i Uppsala (pdf). Bland informationsmaterialet som delades ut fanns häftet Dag Hammarskjöld Literature med det nyligen framtagna Addendum.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket tackar alla nya och gamla besökare!

Gör din röst hörd: My World. The United Nations first global survey for a better world.

Nobels fredspristagare i Uppsala

Nobels fredspristagare i Uppsala

I dag uppmärksammas Nobels fredspris. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala uppmärksammar i sin tur Fredssåret i Uppsala med sin utställning Nobels fredspristagare i Uppsala.

Fredsåret web-bild

Nobels fredspris 2014 gick till Malala Yousufzai och barnrättsaktivisten Kailash Satyarthi för sin kamp mot förtryck av barn och unga människor och för rätten till utbildning för alla barn, i Pakistan och Indien. Visste du att det finns fyra svenskar – tre män och en kvinna – med anknytning till Uppsala som har fått Nobels fredspris? På Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket visas just ni en utställning med de fyra personerna: Dag Hammarskjöld, Nathan Söderblom, Hjalmar Branting och Alva Myrdal. Läs mer om utställningen som öppnade på KulturNatten och ladda ned foldern Fredsstaden Uppsala. Besök oss under våra öppettider.

Välkommen!

Högbergsskolan, Tierp

Gymnasieelever lär om mänskliga rättigheter

Dag Hammarskjöld, FN och de mänskliga rättigheterna stod på agendan när gymnasieelever från Tierp besökte biblioteket.

Onsdagen den 1 oktober besöktes Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket av en grupp elever från Högbergsskolan i Tierp. De kom för att lära om generalsekreteraren Dag Hammarskjöld, FN och FN:s arbete och i synnerhet om de mänskliga rättigheterna. Initiativtagare var läraren Mats Bäckman, Tierp.

20141001_Mehri_AfsahiBesöket startade med en presentation av biblioteket och DagDok av FN-bibliotekarien Katarina Hjortsäter. Därefter visades filmen Peace in mind och Mats Bäckman berättade om Dag Hammarskjöld. Därefter tog Mehri Afsahi från UN Women Uppsala vid och talade om de mänskliga rättigheterna. Hon inledde med att berätta om FN:s människorättsråd och kärnkonventionerna för eleverna. Sedan övergick hon till att med stort engagemang berätta om sina personliga erfarenheter från det egna arbetet med kvinnor på plats i Iran och Sudan, vilket fångade elevernas intresse än mer. Besöket avslutades med en rundvandring i biblioteket.