Biblioteksflytt 2015

Bibliotekets flytt snart i hamn

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har nu lämnat sina gamla lokaler och flytten till de nya lokalerna är snart helt genomförd. Biblioteket som är stängt öppnar åter den 11 januari 2016.

Loccheniussalen, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Klostergatan 3, december 2015Den 14 december stängde biblioteket helt för att flytta till den nya adressen Slottsgränd 3. Flytten hade då redan pågått sedan den 2 november när det magasinerade materialet evakuerades till nya bokmagasin på annan adress. Successivt har litteraturen flyttats och sedan en dryg vecka även möbler. Nu står de gamla lokalerna på Klostergatan 3 tomma.

Ekelöfsalen, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, december 2015

Lokalerna som ritades av stadsarkitekten Gunnar Leche har hyst biblioteksverksamhet i 75 år. Först låg Stadsbiblioteket här. Studentbiblioteket tog över när Stadsbiblioteket flyttade till nya lokaler på Svartbäcksgatan. Juridiska biblioteket flyttade in i mitten av 1990-talet. År 2000 flyttade Dag Hammarskjöldbiblioteket in. Sedan 2013 är de båda biblioteken ett bibliotek – Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

En biblioteksepok i lokalerna Östra Ågatan/Klostergatan är nu över. Statsvetenskapliga institutionen tar över lokalerna. Biblioteket startar nu en ny epok i huset på Slottsgränd 3 som under hösten har rustats och iordningställts för att kunna hysa bibliotekets stora samlingar med litteratur, samt bereda plats för studenter och övriga som önskar nyttja lokalerna för studier och forskning.

Rum 206, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3, december 2015

Slottsgränd 3, december 2015

Biblioteket slår upp portarna den 11 januari 2016. Bibliotekspersonalen hälsar gamla och nya besökare välkomna!

Text: Katarina Hjortsäter

Flyttinformation

Ursäkta röran, vi flyttar

Flytten av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är i full gång. Störningar förekommer, och just nu kan vi inte garantera samma service som vanligt.

Tidskrifter och material från öppna källaren har nu flyttats till magasin. Magasinerat material kan beställas i bibliotekets informationsdisk. Hämtning sker två gånger i veckan. Mycket material finns även online eller på andra bibliotek.

De böcker du lånar från och med nu får du ha till 31 januari. När biblioteket är stängt är det möjligt att lämna tillbaka böcker på de andra universitetsbiblioteken i Uppsala.

Ett urval av litteratur som ej är till hemlån kommer att placeras tillfälligt på Carolinabiblioteket under den tid biblioteket är stängt.

Viktig information:
• 1 december stänger samhällsvetenskapliga delen (tidigare Dag Hammarskjöldbiblioteket)
• 14 december stänger HELA biblioteket.
• Enligt plan slår Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket upp portarna den 11 januari på Slottsgränd 3.
• Beställda böcker hämtas från och med nu på Ekonomikums bibliotek.

Kontakta biblioteket vid frågor.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
018-471 78 50
daghjuridiskabibl@ub.uu.se

Föredrag med Jens Petersson

Engagerande föredrag på biblioteket

Föredraget med Svenska FN-förbundets Jens Petersson lockade ett tjugotal intresserade åhörare till Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Peterssons föredrag väckte frågor om och hur FN borde ingripa i Syrien.

IMG_0264ed

”10 år med begreppet ’skyldighet att skydda’ – kan FN nu stoppa folkmord och krigsförbrytelser?” Så löd rubriken på det föredrag som hölls den 3 november på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Föredraget ingick i Universitetsbibliotekets serie ”En kvart över”. 

Föredragshållaren Jens Petersson, biträdande generalsekreterare i Svenska FN-förbundet, inledde med en tillbakablick på ’responsibility to protect’, och gav exempel på hur begreppet åberopats. Begreppet infördes 2005 efter beslut i generalförsamlingen, för att tydliggöra FN:s skyldighet att skydda civila från folkmord, krigsförbrytelser och etnisk rensning.

Flera biblioteksbesökare lockades att stanna till och lyssna, kanske eftersom Jens Petersson lyfte fram den nu brännheta frågan om konflikten i och omkring Syrien. Efter föredraget gavs tillfälle att ställa frågor till Jens Petersson. En engagerad diskussion uppstod om vad FN kan och bör göra för att skydda den syriska befolkningen.

Vi tackar Jens Petersson för ett engagerande föredrag!

Läs mer:

– FN om ’responsibility to protect’

ICRtoP – International Coalition for the Responsibility to Protect

Svenska FN-förbundet

Fler evenemang på Uppsala universitetsbibliotek

Viktiga datum för dig som använder Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Viktiga datum för dig som använder Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets flytt till Slottsgränd 3 närmar sig. Här följer några viktiga datum för dig som använder biblioteket.

Öppna källaren stänger
Den 2/11 stänger Öppna källaren pga. flyttarbete. Därmed är inte tidskrifter, FN-arkivet och äldre riksdagstryck tillgängligt från detta datum.

Lämna och hämta
Den 13/11 stänger bokinkastet. Återlämning sker under bibliotekets öppettider. Det är också möjligt att återlämna på andra enhetsbibliotek inom universitetsbiblioteket. Från och med 13/11 kan du inte längre välja Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket som avhämtningsställe när du beställer böcker.

Dagstidningar
Vi gör uppehåll med våra dagstidningar från och med 13/11.

Läsa, låna och fjärrlåna
Den 1/12 planeras den samhällsvetenskapliga delen av biblioteket att stänga. Den 14/12 stänger HELA biblioteket. Tänk därför på att låna och fjärrlåna den litteratur du behöver i god tid. Sista dagen att hämta ut fjärrlån är söndag 13/12. Under flyttperioden utökar vi samarbetet med Ekonomikums bibliotek när det gäller lån.

Vid frågor, var vänlig och kontakta biblioteket.

 

En kvart över. Föredrag om FN:s skyldighet att skydda

10 år med begreppet ”skyldighet att skydda” – kan FN nu stoppa folkmord och krigsförbrytelser?

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket bjuder in till ett öppet föredrag i serien ”En kvart över”. Höstens föredragshållare är Jens Petersson, biträdande generalsekreterare vid Svenska FN-förbundet som berättar om FN:s skyldighet att skydda.

jens_petersson_2015

Efter 1990-talets misslyckanden på Balkan, Rwanda och i östra Kongo rannsakade världssamfundet sig självt. Ett resultat blev att FN:s skyldighet att skydda civila tydliggjordes. 2005 infördes begreppet ’responsibility to protect’ i FN-sammanhang efter beslut i generalförsamlingen. Under de 10 år som gått har denna skyldighet manifesterats på olika sätt och med olika grad av framgång. Tar verkligen FN sin skyldighet att skydda på allvar i ljuset av konflikter som de i Libyen, Mali, Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Syrien och Irak?

Titel: ”10 år med begreppet ’skyldighet att skydda’ – kan FN nu stoppa folkmord och krigsförbrytelser?”

Föredragshållare: Jens Petersson, Svenska FN-förbundet

Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Klostergatan 3

Datum och tid: 3 november kl 15:15-16:00

Välkommen!

 

FN-dagen 24 oktober 2015

FN-dagen 24 oktober 2015

Den 24 oktober varje år infaller FN-dagen, till minne av att FN-stadgan trädde i kraft detta datum 1945. I år, 2015, är det med andra ord 70 år sedan Förenta nationerna grundlades. 70-årsjubileet uppmärksammas särskilt på årets FN-dag.

UN70_Gabarron poster_final_English_WEB

”The United Nations works for the entire human family of seven billion people, and cares for the earth, our one and only home.”

Citatet ovan är en del av generalsekreterare Ban Ki-moons meddelande i samband med FN-dagen 2015.

FN-dagen firas till minne av att FN-stadgan trädde i kraft, efter att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemsstaterna hade godkänt stadgan. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. FN-dagen har firats sedan 1948.

I år uppmärkssammas särskilt stadgans ikraftträdande, och Förenta nationernas 70-årsjubileum. På KulturNatten i Uppsala invigdes en utställning i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket med nedslag i FN:s historia. Utställningen kan fortfarande ses.

Vi firar också FN-dagen genom en utställning med böcker ur våra samlingar. Utställningen kan ses under våra ordinarie öppettider.

Välkomna!

Se mer:

Biblioteket stängt 30 oktober

Biblioteket stängt 30 oktober

Fredag den 30 oktober är dagen före Alla helgons dag. Biblioteket håller då stängt. 

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är stängt fredag den 30 oktober, som är dagen före Alla helgons dag.

Söndag den 2 november håller vi öppet som vanligt, 10-18.

Välkommen att besöka oss!

autumn-10484_1920

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekets flytt till Slottsgränd 3

Bibliotekets flytt till Slottsgränd 3

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket kommer som tidigare meddelats att flytta till nya lokaler vid årsskiftet. Flyttscenariot ser ut som följer.

1 december stänger den del av biblioteket som rymmer den samhällsvetenskapliga samlingen (tidigare Dag Hammarskjöldbiblioteket). Under perioden fram till och med 13 december fortgår ordinarie verksamhet i övriga lokaler (juridiska delen) dit samtliga är välkomna för att nyttja litteratur och läsplatser.

Den 14 december stänger HELA Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket all verksamhet. Vi uppmanar därför alla våra användare att planera studier och forskning i god tid. Biblioteket beräknas öppna igen 11 januari 2016 på Slottsgränd 3.

Vi återkommer inom kort med mer information om hantering av lån och beställningar.

Bokmässan 2015

Biblioteket på Bokmässan

Den 24-27 september 2015 pågår Bok & Bibliotek – Bokmässan i Göteborg. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns på plats i egenskap av FN-depåbibliotek tillsammans med Unicef, UNDP och Svenska FN-förbundet.

Bokmässan1Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket deltar i årets Bokmässa i en gemensam monter tillsammans med FN-familjen. I fokus just nu är de nya globala utvecklingsmålen – Sustainable Development Goals, som världens ledare samlas för att fatta beslut om den 25-27 september. Dessa mål ersätter Millenniemålen som når sin deadline vid 2015 års slut. På bilden till vänster syns en röstningsstation där mässbesökarna får rösta på de utvecklingsmål de tycker att FN bör prioritera, såsom jämställdhet, tillgång till rent vatten och sanitet, att utrota fattigdom och hunger. Tidigare under året genomförde Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket en liknande röstningskampanj.

Bokmässan2Bokmässan i Göteborg är ett utmärkt tillfälle att presentera biblioteket och dess resurser. Under torsdagen besökte många lärare FN-familjens monter. På bilden syns Katarina Hjortsäter (till vänster), FN-bibliotekarie och t.f. enhetschef för Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, förevisa DagDok, vår guide till FN och FN-dokumentationen.

Vi finns på Internationella torget, mässans mötesplats för globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Välkommen!

Biblioteket välbesökt på Kulturnatten 2015

Biblioteket välbesökt på KulturNatten

Under KulturNatten lördagen den 12 september 2015 höll Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket öppet kl 14-17. Det var några välbesökta timmar med filmvisning, utställningar och samtal

FN-utst

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket bjöd som vanligt på ett varierat program under KulturNatten 2015. Över 70 besökare lockades till evenemanget. Särskilt för i år var utställningen ”FN 70 år” där nedslag i Förenta nationernas historia skildrades i bild och text. Vid sidan av denna utställning visades böcker ur bibliotekets samlingar på det aktuella temat migration i Europa.

klippbokUnder dagen visades också två kortfilmer om Dag Hammarskjöld – Uppsalas Dag Hammarskjöld (2011) och Vägmärken och milstolpar (1995). Dag Hammarskjölds liv och gärning uppmärksammas också i klippböcker om den forne generalsekreteraren. De 21 volymerna, som rymmer tidningsurklipp med anknytning till Hammarskjöld, finns att beskåda i biblioteket. 

Detta var den sista KulturNatten i bibliotekets nuvarande lokaler i kvarteret Gamla torget. Nästa år ses vi åter på Slottsgränd 3.

Se mer:

  • Lär mer om FN i vår guide – DagDok.org