70 år 70 dokument 1956-1965

70 år och 70 dokument
– åren 1946-1955

Förenta Nationerna firar 70 år. Nu presenteras i en onlineutställning åren 1956-1965. En period präglad av svensken och Uppsalabon Dag Hammarskjöld. Se bilder, text och dokument online.

2014-10-23_15_45_23-Presentation

Firandet av Förenta Nationerna 70 år fortsätter hela året. Dag Hammarskjöld Library i New York har gjort en utställning där man presenterar 70 dokument som har haft stor betydelse för Förenta Nationerna och för världen. Just nu presenteras perioden 1956-1965. En period som präglas av den svenske generalsekreterarens Dag Hammarskjölds ledarskap av världssamfundet men också av hans tragiska död. Dag Hammarskjöld växte upp i Uppsala och betraktade staden som sin hemstad. Texter bilder och dokument från perioden presenteras i onlineutställningen.

Viktiga dokument för perioden

Tidigare utställningar

Läs mer om de tidigare utställningarna:

Biblioteket flyttar

Biblioteket flyttar till Regnellianum

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket flyttar till nya lokaler vid årsskiftet 2015/2016 efter ett rektorsbeslut den 24 mars i år. Ett informationsmöte hålls i maj månad. Bibliotekets verksamhet planeras att fortsätta som vanligt fram till december 2015.

RegnellianumUppsala universitets rektor fattade den 24 mars 2015 beslut om att Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ska flytta till Regnellianum med adress Trädgårdsgatan/Slottsgränd. Skälet är för att möjliggöra en utökning av lokalerna vid kvarteret Gamla torget med hörsalar, grupprum, pausrum och läsplatser. De studentanknutna lokalerna utökas därmed och ger en samlad utbildningsmiljö för studenterna, med direkt närhet till lärarna.

Under hösten 2015 kommer lokalerna i Regnellianum att anpassas för bibliotekets verksamhet. Inflyttningen beräknas vara genomförd 1 januari 2016 när biblioteket planeras öppna i de nya lokalerna. Ett informationsmöte om flytten för studenter, forskare och andra användare ordnas den 25 maj kl. 15 i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Överbibliotekarie Lars Burman leder mötet, och det kommer även finnas representanter från vetenskapsområdet, bland annat vicerektor Torsten Svensson, på plats för att svara på frågor.

Bibliotekets ordinarie verksamhet planeras att fortskrida som vanligt fram till december 2015. Inte heller några byggprojekt ska påverka miljön i de nuvarande lokalerna under höstterminen.

Välkommen den 25 maj kl 15 på bibliotekets informationsmöte!

Frågor? Kontakta biblioteket!

Länk

NMBU – Norska bibliotekarier på studiebesök

Norska bibliotekarier på studiebesök

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket besöktes den 17 april av fyra bibliotekarier från ett norskt universitetsbibliotek tillhörande NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Förutom en rundvandring gavs de en visning av DagDok, vår guide till FN.

NMBU

Fredagen den 17 april hade Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket besök av fyra bibliotekarier från NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBU, ett av Norges minsta universitet, har sitt huvudsakliga campus i Ås utanför Oslo. Universitetet bedriver också verksamhet och bibliotek i Oslo.

De som besökte oss var bibliotekarierna Liv Ellingsen, Sissel Grønseth, Hilde Kristin Langsholt och Claire Synnøve Landron. Deras två dagar långa Uppsalavistelse innehöll studiebesök på SLU-biblioteket, på Nordiska Afrikainstitutets bibliotek samt på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket där de fick en visning av biblioteket och dess samlingar. De var också här för att lära om DagDok, som förevisades av FN-bibliotekarien Katarina Hjortsäter. Därefter höll besökarna från NMBU en presentation av sitt bibliotek och sin mångfacetterade verksamhet.

Såväl NMBU:s bibliotek som Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i NorDoc, ett nätverk av samhällsvetenskapliga bibliotek i Norden, med inriktning på utvecklingsfrågor. Studiebesöket från NMBU var ett välkommet tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter kring biblioteksverksamhet.

MY World

MY World – gör din röst hörd

Gör din röst hörd genom att rösta på FN:s nya utvecklingsmål post-2015 i den världsomfattande kampanjen MY World. Rösta i röstningsstationen på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket eller på My World.

MY World

MY World är en världsomfattande kampanj som uppmuntrar människor att rösta på vilka frågor världens ledare bör prioritera i den nya globala utvecklingsagendan efter 2015. Kampanjen drivs av ett flertal samarbetspartners, däribland FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Du kan vara med och rösta genom att välja 6 områden, av 16 möjliga, som du tror skulle göra störst skillnad i ditt eget liv och främja mänsklig utveckling i världen. De 16 områdena täcker de åtta millenniemålen som löper ut 2015, men har utökats med frågor om bland annat hållbar utveckling och säkerhet. Kampanjen är världsomfattande och man kan läsa mer på www.myworld2015.org. Var med och gör din röst hörd!

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har under en månads tid lånat en röstningsstation från Svenska FN-förbundet där man röstar med polletter. Man kan också rösta online via länken
myworld2015.org/?partner=Uppuni.

VAR? Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
NÄR? 8 april – 8 maj 2015
HUR? Kom och rösta i vår röstningsstation, eller online via länken
myworld2015.org/?partner=Uppuni