Informationsmöte om biblioteksflytten

Informationsmöte om biblioteksflytten

Måndagen den 25 maj kl 15:00 (prick) hålls ett informationsmöte i biblioteket om den förestående flytten. Välkommen att ställa frågor!

Affisch-regnellianum_liggande

Undrar du över varför biblioteket ska flytta? Hur kommer verksamheten att påverkas? Blir det färre läsplatser? Tag chansen att ställa frågor till överbibliotekarie Lars Burman, andra områdesrepresentanter och projektansvariga, samt bibliotekarier.

Välkommen till Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket måndagen den 25 maj kl 15:00 (prick).

Resultat från MY World

Resultat från röstningskampanjen MY World

Perioden 8 april – 8 maj anordnades röstningskampanjen MY World i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, där man uppmanades att rösta på sex frågor man anser att FN bör prioritera i den nya utvecklingsagendan, post-2015. Här presenteras resultatet av omröstningen.

Röstningsstationen, inlånad från Svenska FN-förbundet, stod i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket mellan 8 april och 8 maj. Sammanlagt röstade 264 personer. Varje person röstade på sex frågor, och det totala antalet röster var 1586. Internationella besökare kunde rösta på blanketter där alternativen fanns att läsa på engelska.

20150415_124020

Av de 16 alternativen hamnade Utbildning i topp med över 200 röster, vilket betyder att en majoritet av de röstande lade en av sina sex röster på denna fråga. Högt i topp hamnade också Frihet från diskriminering och förföljelse, Politisk frihet, Jämställdhet mellan män och kvinnor samt Krafttag mot klimatförändringen. Resultatet i sin helhet kan ses i diagrammet nedan.

 

Det kan vara av intresse att jämföra Uppsalabornas röster (varav majoriteten kan antas vara studenter) med de globala röstningsresultaten. Sammanlagt har över sju miljoner röster samlats in världen över. Även globalt ligger Utbildning i topp, följt av Sjuk- och hälsovård och Fler jobb.

Under hela 2015 kan man göra sin röst hörd via myworld2015.org.

 

 

En kvart över 12 maj

Klimatansvar – föredrag 12 maj

Klimatansvar – Vem har rätten? Vem har makten? är rubriken på ett föredrag som ges 12 maj på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Arrangemanget ingår i Uppsala universitetsbiblioteks föredragsserie En kvart över.

Välkommen till ett föredrag om klimat, ansvar, och makt. Anna Ioannou, Denise Philipsson, Sofie Habram, Alejandra Silva och Amanda Chavarría Persson är praktikanter hos Framtidsjorden, ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. De berättar om möten och erfarenheter från Indien, Uruguay och Equador.

Välkomna den 12 maj kl. 14.15! Ingen föranmälan krävs.

En kvart över Klimatansvar 12 maj