Kulturnatten 2015

KulturNatten 12 september 2015

KulturNatten infaller i år lördagen den 12 september. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket inbjuder till ett varierat program på temat ”I världshändelsernas centrum”.

På KulturNatten håller biblioteket öppet kl. 14-17. Förutom programmet nedan finns möjlighet att se Gunnar Leches klassiska lokaler i egenskap av bibliotek, innan Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets flytt vid årsskiftet.

Program:

  • Utställning om FN 70 år
  • Samlingarna med fokus på statskupper, terroristattacker, humanitära insatser, valövervakning, diplomati och FN-resolutioner.
  • Böcker av och om Dag Hammarskjöld
  • Klippböcker om Dag Hammarskjöld
  • Utställning med FN-frimärken
  • Film om Dag Hammarskjöld
  • DagDok, en guide till FN och FN-dokument

Alla hälsas varmt välkomna!

 

Läs/se mer:

Bokomslag Gunnar Leche, stadsarkitekt

Läs mer om bibliotekets lokaler i boken Gunnar Leche, stadsarkitekt / Lars Lambert, redaktör ; Carl Erik Bergold … (2004).

På gång i biblioteket hösten 2015

På gång i biblioteket hösten 2015

Under hösten pågår förberedelser för flytt av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket till Slottsgränd 3. Verksamheten kommer dock att fortsätta som vanligt under hösten, förutom under december och januari då biblioteket håller stängt viss tid i samband med flytten.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket flyttar till Slottsgränd 3, med målet att öppna i de nya lokalerna 11 januari 2016. I samband med flytten kommer biblioteket att hålla stängt under viss tid i december och januari. Vi återkommer med exakta datum. I möjligaste mån strävar vi efter att tillmötesgå våra användares önskemål.

Under hösten fortsätter bibliotekets verksamhet som vanligt med ordinarie öppettider. Vår undervisning fortgår som planerat, inköpsförslag tas emot som vanligt liksom beställningar av lån från andra bibliotek.

Parallellt pågår förberedelser inför flytten, såsom magasinering och ommärkning av viss litteratur.

Ombyggnad kommer att pågå i kvarteret Torget under hösten, vilket kan medföra störningar i biblioteket.

Frågor? Kontakta biblioteket.

2015-års Claude Ake-professur – Pumla Gobodo-Madikizela

2015-års Claude Ake-professor gästar biblioteket

PUMLA GOBODO-MADIKIZELAPumla Gobodo-Madikizela, psykolog och senior professor vid University of the Free State, Sydafrika, är årets Claude Ake-professor. Hon verkar som gästprofessor vid Institutionen för Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet från augusti till december 2015. Redan på sin tredje dag i Uppsala besökte Pumla Dag Hammarskjöldbiblioteket, som ser fram emot att ha henne som gäst i biblioteket under hösten.

Mer om gästprofessuren och om Pumla Gobodo-Madikizela finns på institutionens webbplats. Här finns även lista över tidigare Claude Ake-professorer.