Bokmässan 2015

Biblioteket på Bokmässan

Den 24-27 september 2015 pågår Bok & Bibliotek – Bokmässan i Göteborg. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns på plats i egenskap av FN-depåbibliotek tillsammans med Unicef, UNDP och Svenska FN-förbundet.

Bokmässan1Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket deltar i årets Bokmässa i en gemensam monter tillsammans med FN-familjen. I fokus just nu är de nya globala utvecklingsmålen – Sustainable Development Goals, som världens ledare samlas för att fatta beslut om den 25-27 september. Dessa mål ersätter Millenniemålen som når sin deadline vid 2015 års slut. På bilden till vänster syns en röstningsstation där mässbesökarna får rösta på de utvecklingsmål de tycker att FN bör prioritera, såsom jämställdhet, tillgång till rent vatten och sanitet, att utrota fattigdom och hunger. Tidigare under året genomförde Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket en liknande röstningskampanj.

Bokmässan2Bokmässan i Göteborg är ett utmärkt tillfälle att presentera biblioteket och dess resurser. Under torsdagen besökte många lärare FN-familjens monter. På bilden syns Katarina Hjortsäter (till vänster), FN-bibliotekarie och t.f. enhetschef för Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, förevisa DagDok, vår guide till FN och FN-dokumentationen.

Vi finns på Internationella torget, mässans mötesplats för globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Välkommen!

Biblioteket välbesökt på Kulturnatten 2015

Biblioteket välbesökt på KulturNatten

Under KulturNatten lördagen den 12 september 2015 höll Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket öppet kl 14-17. Det var några välbesökta timmar med filmvisning, utställningar och samtal

FN-utst

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket bjöd som vanligt på ett varierat program under KulturNatten 2015. Över 70 besökare lockades till evenemanget. Särskilt för i år var utställningen ”FN 70 år” där nedslag i Förenta nationernas historia skildrades i bild och text. Vid sidan av denna utställning visades böcker ur bibliotekets samlingar på det aktuella temat migration i Europa.

klippbokUnder dagen visades också två kortfilmer om Dag Hammarskjöld – Uppsalas Dag Hammarskjöld (2011) och Vägmärken och milstolpar (1995). Dag Hammarskjölds liv och gärning uppmärksammas också i klippböcker om den forne generalsekreteraren. De 21 volymerna, som rymmer tidningsurklipp med anknytning till Hammarskjöld, finns att beskåda i biblioteket. 

Detta var den sista KulturNatten i bibliotekets nuvarande lokaler i kvarteret Gamla torget. Nästa år ses vi åter på Slottsgränd 3.

Se mer:

  • Lär mer om FN i vår guide – DagDok.org

 

Biblioteket arrangerade skatterättsdag

Biblioteket arrangerade skatterättsdag

Den 27 augusti stod Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket som arrangör för en utbildningsdag på temat skatterätt i laborativa lärosalen på Blåsenhus. Deltagarna var bibliotekarier från universitetsbibliotek, domstolar och advokatbyråer. Även några representanter för juridiska databaser fanns på plats och lämnade information om sina tjänster.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har en omfattande samling av juridisk litteratur, och tillhandahåller också databaser och annat elektroniskt material inom juridiken. Biblioteket har sedan länge ett framgångsrikt samarbete med juridiska fakulteten i Uppsala, och samverkar också med juridiska bibliotek och institutioner i övriga Sverige.

IMG_0225

Programmet på utbildningsdagen den 27 augusti inleddes med att Bertil Wiman, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, talade om de skatterättsliga källorna utifrån ett forskarperspektiv och vilken utveckling som skett på området under hans karriär. Tidigare behövde man samla material under forskningsresor, medan mycket material numera finns tillgängligt online via bibliotekets databaser.

Förmiddagens andra talare, Martin Berglund, är forskare i finansrätt vid juridiska institutionen. Han talade utifrån sin erfarenhet som lärare om arbetet med skatterättsliga case, vilka bygger på situationer som studenterna kan tänkas möta i det framtida yrkeslivet. Biblioteket deltar i undervisningen med ett seminarium om hur man söker skatterättsliga källor.

skatterättsdagenUnder eftermiddagen hade vi besök av Katharina Beberweil, bibliotekschef vid International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) i Amsterdam. Hon berättade om IBFD:s verksamhet, och ledde också en praktisk övning där deltagarna fick lära sig använda databasen IBFD Tax Research Platform, som Uppsala universitetsbibliotek abonnerar på.

Dagen var uppskattad både som kompetensutveckling, och som en möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med verksamma på andra bibliotek.