Biblioteket återinvigt 2016

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket återinvigt

MH_2016_0047

Med ”spirituella tal, välklingande musik och läckert tilltugg” återinvigdes Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i de nya lokaler på Slottsgränd 3.

Fredagen den 12 februari rullades den röda mattan ut i den vita snön, framför huvudentrén på Slottsgränd 3. Inbjudna gäster från Uppsala universitet, Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala kommun, Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket och Svenska FN-förbundet, samt Uppsala Akademiförvaltning, förvaltare av huset, strömmade till.

Kvällen inleddes med A Sunny Side of the Street med Robert Sundberg på trumpet. Därefter hälsade enhetschef Cecilia Natvig gästerna välkomna.

MH_2016_0065

Överbibliotekarie Lars Burman höll ett spirituellt tal i vilket han avslutade med att återinviga biblioteket. Han klippte symboliskt ett blå-gult band med en till en början kärvande sax. Kanske en symbol för hela flyttprojektet? En kärv start men sedan gick det lätt! Därefter följde ännu ett trumpetstycke: La Majesté av Teleman. Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets ordförande Jacob Johnson höll ett kort men kärnfullt tal. Invigningsceremonin avslutades med en så kallad ’time-laps’-film i vilken det visas hur Regnellsalen på två minuter förvandlas från en tom sal till en kombinerad läse- och undervisningssal med bokhyllor fyllda av böcker.MH_2016_0057

Sedan bjöds gästerna in till enkel förtäring och mingel, husesyn med eller utan guide, samt en lärorik tipspromenad. Universitetsbibliotekets eminenta kör bjöd på skönsång i form av Bellman och Taube, varav en av de senare var Lagens vinklar och vrång. En text från ett juristspex. Uttåg skedde till den traditionella Smedsvisan.

Biblioteket finns nu på Slottsgränd 3. Både gamla och nya besökare hälsas välkomna!

MH_2016_0052

Svar på tipsfrågorna:

Fråga 1. Vilket yrke hade Anders Fredrik Regnell? Svar: Läkare.

Fråga 2. Under vilka år var Dag Hammarskjöld generalsekreterare i FN? Svar: 1953-1961.

Fråga 3. När var Sverige senast ordförandeland i EU? Svar: 2009

Fråga 4. Vad hette Sveriges första kvinnliga juris doktor? Svar: Elsa Eschelsson.

Fråga 5. Vilket ämne står koden 363.325 för? Svar: Terrorism.

Fråga 6. På vilken adress har INTE Dag Hammarskjöldbiblioteket eller Juridiska biblioteket legat? Svar: Sysslomansgatan

Fråga 7. Vilka är stiftarna i Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket? Svar: Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet.

Fråga 8. Vilka tryckta dagstidningar kan man läsa i bibliotekets tidskriftsrum? Svar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och UNT.

Fråga 9. Vem fick Nobels fredspris först av Alva Myrdal, Nathan Söderblom och Hjalmar Branting? Svar: Hjalmar Branting.

Fråga 10. Vilken dryck finns INTE att köpa i kaffeautomaten på plan 1? Svar: Caffe macchiato.

Skiljefrågan: I dag finns 933 löpmeter i den öppna samlingen på plan 2 och 3, samt i arkiv 3. (Det motsvarar ca 35 000 volymer.)

Vi gratulerar Holger Henningsson, intendent vid Campus Gamla Torget och personaladministratör vid Universitetsbiblioteket, till segern i tipspromenaden.