10 000 röster på den globala målen

10 000 röster på FN:s globala mål

God utbildning för alla tyckte besökarna på årets Bok- och biblioteksmässa. Mer än 10 000 röster lades på de 17 globala målen för hållbar utveckling under mässans fyra dagar. Samtidigt på Stora scenen diskuterades inte bara utvecklingsmålen utan även barns rättigheter, rätten till utbildning, feminism och hållbara utveckling.

Den 22-25 september deltog Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg tillsammans med FN-familjen (Svenska FN-förbundetUNDP och Unicef Sverige). Biblioteket var på plats på Internationella torget i egenskap av FN-depåbibliotek och representerade Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket (Uppsala universitet, Uppsala kommun och Svenska FN-förbundet).

I FN-montern kunde mässbesökarna rösta på de tre mål av de 17 globala målen för hållbar utveckling som de ansåg var viktigast dels i Sverige, dels i världen. Drygt 10 000 röster lämnades vid röstningsstationen. Mål 4 om god utbildning för alla hamnade i topp i båda kategorierna. Näst viktigast i världen var vatten och sanitet följt av mål 13, kamp mot klimatförändringen. I Sverige tyckte mässbesökarna att vi ska, förutom god utbildning, prioritera klimatförändringen och jämställdhetsfrågorna. De 17 globala målens ettårsdag firades på söndagen med ett dansframträdande i montern.

FN-montern på Bok- och biblioteksmässan 2016FN-monterns utställare med de globala målen för hållbar utveckling på Bok- och biblioteksmässan 2016.

FN-monterns utställare med de globala målen för hållbar utveckling på Bok- och biblioteksmässan 2016.

I FN-montern visade Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets bibliotekarier DagDok, en guide till FN och FN-dokumenten, samt informerade om vad biblioteket kan hjälpa till med. Monterbesökarna bestod av lärare, bibliotekarier, skolungdom, blivande studenter (och blivande Uppsalabor?), samt en intresserad allmänhet.

Under de fyra dagarna som Bok- och biblioteksmässan pågick framfördes en mängd intressanta föredrag på den stora scenen. FN-familjen var först ut på torsdag morgonen med ett välbesökt frukostseminarium om hur barns rättigheter skyddas i långvariga konflikter. Representanter från Unicef Sverige, UNDP och Plan International berättade om hur organisationerna arbetar på plats i konflikthärdar. Moderator var Cecilia Uddén som också samtalade med två ungdomar som kommit till Sverige som flyktingar från krigets Syrien. Ett samtal som berörde. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket stod som medarrangör.

FN-familjens olika programpunkter på scenen kan ses i efterhand via Internationella Torgets Youtube-kanal, eller använd länkarna nedan.

Seminarier FN-familjen Bokmässan 2016

Torsdag 22 september 09.15-10.00

Hur skyddas barns rättigheter i långvariga konflikter?
Barn är extra utsatta i krig och katastrofer. Hur kan vi säkra deras rätt till utbildning och hälsa i utdragna konflikter som t ex kriget i Syrien?

Medverkande: Minna Strömberg, Syrienhandläggare, Sida, Caroline Åberg, Sverigerepresentant UNDP och Pia Stavås Meijer, programchef Plan international Sverige
Moderator: Cecilia Uddén, journalist och Mellanösternexpert

Fredag 23 september 15.20-15.40

Vilken roll har FN i genomförandet av Agenda 2030?
Arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling har börjat. Arbetet ska leda till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i alla länder. Vilket ansvar har FN i detta arbete?

Medverkande: Caroline Åberg, Sverigerepresentant UNDP, Jakob Ström, chef enheten för FN-politik UD, Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet och Kenneth G Forslund (S) ordf utrikesutskottet
Moderator: Eva Dalekant, Unicef Sverige

Seminarium arrangerade av Svenska FN-förbundet, UNDP, UNICEF Sverige

Torsdag 22 september 16.00 – 16.20

Världen i skolan (Svenska FN-förbundet och UNDP)
Ett seminarium om utvecklingen i världen med utgångspunkt i boken Blir världen bättre? och webbsidan www.världskoll.se, två utmärkta pedagogiska material.

Medverkande: Staffan Landin och Emilia Otterstam, lärare
Moderator: Albert Askeljung, Svenska FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet oh UNDP

Fredag 23 sept kl. 10.20-10.40

Hur möter man barn på flykt i Sverige?
UNICEF Sverige har en ny praktisk handbok för hur man möter barn på flykt i Sverige. Vad ska man tänka på? Kan man göra fel? Seminariet tar upp de viktigaste budskapen i boken.

Medverkande: Lars H Gustafsson, författare (till boken) och barnläkare och Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist UNICEF Sverige
Moderator: Andreas Karlsson, författare och debattör
Arrangör: Unicef Sverige

Fredag 23 september 14.20 – 14.40

Hållbar utveckling är målet – vad bidrar Sverige med?
Sverige vill vara i framkant när det gäller Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vad gör Sverige i praktiken för att bidra till hållbar utveckling i världen?

Medverkande: Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson (L), Kenneth G Forslund, utrikespolitisk talesperson (S), Malin Ripa, CSR Manager Volvo, Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet.
Moderator: Annelie Börjesson, ordförande i Göteborgs FN-förening
Arrangör: Svenska FN-förbundet

Fredag 23 september 18.00-18.20

Feminism – nyckeln till utveckling för alla?
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Hur bidrar Sveriges feministiska utrikespolitik till FN:s mål om jämställdhet?

Medverkande: Fredrik Malm, riksdagsledamot (L), Maria Andersson Willner, riksdagsledamot Utrikesutskottet (S), Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet
Moderator: Jens Petersson, tf generalsekreterare FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet

Lördag 24 sep 17.40 – 18.00

Klüftiga mål
FN-förbundets goodwill-ambassadör Carolina Klüft berättar om varför det är viktigt att sätta upp såväl personliga som globala mål. Hon berättar också om sin självbiografi Livet är en sjukamp.

Medverkande: Carolina Klüft
Moderator: Jens Petersson, tf generalsekreterare FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet

Söndag 25 september 10.20 -10.40

Blir världen bättre?  

En ny upplaga av Blir Världen Bättre är klar. Boken kopplar tydligt till de nya Globala målen.

Medverkande: Staffan Landin
Moderator: Carolina Given-Sjölander
Arrangör: UNDP

Bok- och biblioteksmässan 2016

Biblioteket deltar på Bok- och biblioteksmässan 2016

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket deltar på årets Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, på Internationella Torget, tillsammans med FN-familjen.

Även i år deltar Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Under FN-fanan på Internationella torget tillsammans med FN-familjen (Svenska FN-förbundet, UNDP och Unicef Sverige). Biblioteket ställer ut i egenskap av FN-depåbibliotek och representerar Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket (Uppsala universitet, Uppsala kommun och Svenska FN-förbundet).

Besök vår monter, H04:29. Bibliotekarier från biblioteket, visar DagDok, en guide till FN och FN-dokumenten, samt informerar om bibliotekets verksamhet. I montern möter du även representanter från de andra FN-organisationerna. Gör din röst hörd genom att rösta på de nya globala målen som antogs av FN:s generalförsamling för ett år sedan. Var med och fira ettårsdagen i montern på söndag den 25 september. Besök även den stora scenen som har ett fullspäckat program, helt gratis. FN-familjen är först ut på torsdag morgon med ett frukostseminarium om barn i utsatta situationer. Det kommer att vara en diskussion mellan representanter från Sida, Plan International och UNDP med Cecilia Uddén som moderator. (se program nedan).

Välkommen!

Seminarier FN-familjen Bokmässan 2016

Torsdag 22 september 09.15-10.00

Hur skyddas barns rättigheter i långvariga konflikter? (frukostseminarium)
Barn är extra utsatta i krig och katastrofer. Hur kan vi säkra deras rätt till utbildning och hälsa i utdragna konflikter som t ex kriget i Syrien?

Medverkande: Minna Strömberg, Syrienhandläggare, Sida, Caroline Åberg, Sverigerepresentant UNDP och Pia Stavås Meijer, programchef Plan international Sverige
Moderator: Cecilia Uddén, journalist och Mellanösternexpert

Fredag 23 september 15.20-15.40

Vilken roll har FN i genomförandet av Agenda 2030?
Arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling har börjat. Arbetet ska leda till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i alla länder. Vilket ansvar har FN i detta arbete?

Medverkande: Caroline Åberg, Sverigerepresentant UNDP, Jakob Ström, chef enheten för FN-politik UD, Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet och Kenneth G Forslund (S) ordf utrikesutskottet
Moderator: Eva Dalekant, Unicef Sverige

Seminarium arrangerade av Svenska FN-förbundet, UNDP, UNICEF Sverige

Torsdag 22 september 16.00 – 16.20

Världen i skolan (Svenska FN-förbundet och UNDP)
Ett seminarium om utvecklingen i världen med utgångspunkt i boken Blir världen bättre? och webbsidan www.världskoll.se, två utmärkta pedagogiska material.

Medverkande: Staffan Landin och Emilia Otterstam, lärare
Moderator: Albert Askeljung, Svenska FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet oh UNDP

Fredag 23 sept kl. 10.20-10.40

Hur möter man barn på flykt i Sverige?
UNICEF Sverige har en ny praktisk handbok för hur man möter barn på flykt i Sverige. Vad ska man tänka på? Kan man göra fel? Seminariet tar upp de viktigaste budskapen i boken.

Medverkande: Lars H Gustafsson, författare (till boken) och barnläkare och Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist UNICEF Sverige
Moderator: Andreas Karlsson, författare och debattör
Arrangör: Unicef Sverige

Fredag 23 september 14.20 – 14.40

Hållbar utveckling är målet – vad bidrar Sverige med?
Sverige vill vara i framkant när det gäller Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vad gör Sverige i praktiken för att bidra till hållbar utveckling i världen?

Medverkande: Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson (L), Kenneth G Forslund, utrikespolitisk talesperson (S), Malin Ripa, CSR Manager Volvo, Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet.
Moderator: Annelie Börjesson, ordförande i Göteborgs FN-förening
Arrangör: Svenska FN-förbundet

Fredag 23 september 18.00-18.20

Feminism – nyckeln till utveckling för alla?
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Hur bidrar Sveriges feministiska utrikespolitik till FN:s mål om jämställdhet?

Medverkande: Fredrik Malm, riksdagsledamot (L), Maria Andersson Willner, riksdagsledamot Utrikesutskottet (S), Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet
Moderator: Jens Petersson, tf generalsekreterare FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet

Lördag 24 sep 17.40 – 18.00

Klüftiga mål
FN-förbundets goodwill-ambassadör Carolina Klüft berättar om varför det är viktigt att sätta upp såväl personliga som globala mål. Hon berättar också om sin självbiografi Livet är en sjukamp.

Medverkande: Carolina Klüft
Moderator: Jens Petersson, tf generalsekreterare FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet

Söndag 25 september 10.20 -10.40

Blir världen bättre?  

En ny upplaga av Blir Världen Bättre är klar. Boken kopplar tydligt till de nya Globala målen.

Medverkande: Staffan Landin
Moderator: Carolina Given-Sjölander
Arrangör: UNDP

Kulturnatten 2016 välbesökt

Välbesökt KulturNatt på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Under årets KulturNatten stod Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i världshändelsernas centrum när Dag Hammarskjölds resa – från barndomsstaden Uppsala via FN-högkvarteret i New York till hans död i Ndola – och vetorätten i säkerhetsrådet föredrogs av tre olika talare. Evenemanget var mycket välbesökt, det vackra vädret till trots.

September månad visade sig från sin bästa sida med sol och värme när biblioteket, på KulturNatten, slog upp sina portar till de nya lokalerna på Slottsgränd 3. Det bjöds på ett spännande och högaktuellt program som drog storpublik. Programmet bestod bland annat av tre föredrag som alla stämde väl överens med Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets uppdrag: ”Att sprida kännedom om internationella frågor samt verka för internationell förståelse och internationellt samarbete i Dag Hammarskjölds anda”.

KK_2016_1090018_HB

Henrik Berggren i samtal med enhetschef Cecilia Natvig. Foto: Kim Kangaslampi

Dag Hammarskjöld har en stark koppling till Uppsala. Det var där han påbörjade sin resa mot FN-högkvarteret. Staden som han växte upp i och betraktade som sin hemstad. KulturNattens första föredrag Att rädda världen – och sig själv. Dag Hammarskjölds resa från Uppsala slott till FN-skrapan i New York hölls av författaren, journalisten och f d DN-medarbetaren Henrik Berggren. Han bjöd på en historisk tillbakablick där åhörarna fick veta mer om den ensamme svenske ämbetsmannen från Uppsala och mötet med en världsorganisation sönderbruten av stormaktskonflikter. Stormaktskonflikter som kanske delvis kan kännas igen idag.

Hans Corell, f.d. hovrättsråd och rättschef i FN, har även han en stark koppling till Uppsala och Uppsala universitet. Han inledde sitt föredrag med några ord om sin egen studietid och vilka studiekamrater han huserade med på Snerikes nation. Vid tillfället av Dag Hammarskjölds död var Hans Corell student vid Juridiska fakulteten. Efter sin juristexamen från Uppsala universitet tjänstgjorde han vid fler olika svenska domstolar och som hovrättsråd, samt rättschef i Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet och Förenta Nationerna.

Hans Corell om Hammarskjöldkommissionen. Foto: Kim Kangaslampi

Hans Corell om Hammarskjöldkommissionen Foto: Kim Kangaslampi

Under 2013 ingick Hans Corell i ’The Commission of Jurists to inquire into the death of UN Secretary-General Dag Hammarskjöld’. Uppdraget var att svara på frågan om det finns ny bevisning rörande omständigheterna vid Dag Hammarskjölds död. Om detta handlade även hans föredrag, Hammarskjöldkommissionens undersökning av den bevisning som nu finns rörande generalsekreterare Dag Hammarskjölds död. Hans Corell lyfte fram det faktum att det finns nytt material som måste granskas. Bevisning som kanske kan ge oss svaret på vad som hände den där dagen för 55 år sedan, när den förre generalsekreterarens flygplan störtade.

För nästan exakt tre år sedan höll Hans Corell ett anförande i universitetsaulan i anslutning till FN:s före detta generalsekreterare Kofi Annans besök. Där utmanade han Uppsala studenter att starta en kampanj för att stoppa säkerhetsrådets permanenta medlemmars rätt till veto. ”Rule of law is more important than official members”. (Hans Corell, Uppsala 2013)

Den 1 januari 2017 tillträder Sverige för fjärde gången som tillfällig medlem i FN:s säkerhetsråd. Perioden sträcker sig över två år och är ett tillfälle för Sverige att driva aktuella frågor däribland de fem permanenta medlemmarnas bruk av vetorätten.

Daniel Kjellén, the Challenge group

Daniel Kjellén, the Challenge group. Foto: Kim Kangaslampi

Daniel Kjellén från föreningen The Challenge group (Uppsala) tog upp bruket av vetorätten i sitt föredrag Ett nödvändigt ont? Vetot i FN:s säkerhetsråd. The Challenge groups syfte är att sprida kunskap kring och väcka debatt om Förenta Nationernas säkerhetsråd och användande av vetorätten. Föreningen driver kampanjen – Stop Illegitimate Vetoes – (stoppa mindre nogräknade veton). Kampanjen syftar till att sprida information om situationen i konfliktdrabbade utvecklingsländer, och att påverka Sveriges regering att ta ställning för ett mer restriktivt användande av vetot i FN:s säkerhetsråd. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och grundar sina ideal i FN:s mänskliga rättigheter. En högaktuell fråga med tanke på situationen i världen och FN:s allt oftare ifrågasatta mandat och roll.

Alla tre föredragen drog en stor publik det vackra vädret till trots. Både före och efter föredragen fanns möjlighet att se bibliotekets nya lokaler i huset Regnellianum, på Slottsgränd 3. Det fanns även möjlighet att bläddra i någon av de 22 klippböckerna om Dag Hammarskjöld (en privat donation) eller att se någon av de två filmerna Uppsalas Dag Hammarskjöld (2011) och Vägmärken och milstolpar : filmen om Dag Hammarskjöld (1995) producerad av Monika Gutenstam och Kaveh Pouishahidi.

Om du inte hade möjlighet att besöka biblioteket på KulturNatten är du välkommen under bibliotekets ordinarie öppettider. Filmerna och klippböckerna, tillsammans med en mängd litteratur finns tillgängliga.

Lästips

The Hammarskjöld Commission, 2013, Report of the Commission of Inquiry.

Berggren, Henrik, Dag Hammarskjöld. Den inre kompassen, 2016 (Max Ströms förlag) 

Fotnot: Juridiska biblioteket har mer eller mindre funnits allt sedan Uppsala universitets födelse 1477 och biblioteket har hela tiden funnits i eller i närheten av den juridiska fakulteten.

Dag Hammarskjöldbiblioteket är betydligt yngre och grundades 1966 för att hedra minnet av Dag Hammarskjöld.

2013 slogs de två biblioteken samma och blev Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket har som uppgift att se till att biblioteket hålls öppet för alla. Stiftelsen bildades 1990 och består av de tre stiftarna Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet.

KulturNatten 2016

KulturNatten i världshändelsernas centrum: Dag Hammarskjöld och FN

Följ med på Dag Hammarskjölds livsresa och lär mer om FN när Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket bjuder på tre högintressanta föredrag på KulturNatten i det vackra och spännande huset Regnellianum. 

Dag HammarskjöldVem var egentligen Dag Hammarskjöld? Hur hamnade han i New York som generalsekreterare för FN? Författaren och journalisten Henrik Berggren inleder KulturNatten på biblioteket med sitt föredrag om Dag Hammarskjölds resa från Uppsala slott till FN-skrapan i New York. Henrik Berggren håller på att färdigställer en ny bok; den första heltäckande, biografin på svenska över Dag Hammarskjöld med titeln ”Dag Hammarskjöld. Den inre kompassen” (Max Ström förlag). I denna får läsaren veta mer om den ensamme svenske ämbetsmannen och mötet med en världsorganisation sönderbruten av stormaktskonflikter.

The wreckage of the plane after the crash in which Dag Hammarskjöld died near Ndola, Zambia, in 1961. Photograph: AP

I september är det 55 år sedan Uppsalasonen och FN:s generalsekreteraren Dag Hammarskjöld omkom tragiskt under ett uppdrag i södra Afrika. Den oberoende Hammarskjöld Commission har under de senaste åren arbetat intensivt med att få i gång en ny utredning om olyckan. Finns det några nya bevis som vittnar om vad som hände den där natten i september 1961? Kommer det att bli en ny utredning? Ett initiativ som stöds av den nuvarande generalsekreteraren Ban Ki-moonHans Corell, f.d. hovrättsråd och rättschef i Justitiedepartementet, UD och FN, berättar mer i sitt föredrag på KulturNatten.

Under FN:s 70-åriga historia har vårt lands engagemang varit stort. Sverige har bland annat suttit i säkerhetsrådet vid tre tillfällen: 1997–1998, 1975–1976 samt 1957–1958. Nu väntar ännu en period som börjar den 1 januari 2017. Säkerhetsrådet är FN:s mäktigaste organ med 15 medlemsländer varav fem är permanenta: Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA. Samtliga fem länder har vetorätt och kan stoppa ett förslag. Hur används vetorätten? Hur påverkas konfliktdrabbade länder när en rådsmedlem lägger sitt veto? Är vetot ett nödvändigt ont? Daniel Kjellén från the Challenge Group, berättar mer om vetot i FN:s säkerhetsråd.

Förutom dessa tre högintressanta föredragen bjuder 2016-års KulturNatten på mycket annat intressant. Biblioteket finns sedan januari i nya lokaler på Slottsgränd 3 i huset Regnellianum som en gång donerades av Anders Fredrik Regnell.

Kom och se huset, hör mer om Anders Fredrik Regnell och hans donationer, se film och klippböcker om Dag Hammarskjöld, samt lyssna på något av de tre spännande och intressanta föredragen.

Text: Katarina Hjortsäter

Program KulturNatten 2016

Datum: 10 september 2016
Tid: 14.00-18.00
Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3
Fri entré

Henrik Berggren

15.00-15:45 Att rädda världen – och sig själv. Dag Hammarskjölds resa från Uppsala slott till FN-skrapan i New York. Föredrag med DN:s ledarskribent Henrik Berggren som är historiker och författare. Berggren är aktuell med en ny, och den första heltäckande, biografin på svenska över Dag Hammarskjöld.

Daniel Kjellén, The Challenge Group.16:00-16:45 ”Ett nödvändigt ont? Vetot i FN:s säkerhetsråd”. Föredrag med Daniel Kjellén, The Challenge Group.

Hans Corell17:00-17:45 ”Hammarskjöldkommissionens undersökning av den bevisning som nu finns rörande generalsekreterare Dag Hammarskjölds död”. Föredrag med Hans Corell, f.d. rättschef i FN.

Utöver föredragen visar biblioteket:

– Samlingarna med fokus på mänskliga rättigheter, freds- och konflikt forskning, internationell rätt, FN-dokument och mycket mer.
– Böcker av och om Dag Hammarskjöld
– Klippböcker om Dag Hammarskjöld
– FN-frimärken
– Film om Dag Hammarskjöld
– DagDok, en guide till FN och FN-dokument
– Möjlighet att se huset Regnellianum i sin nya skepnad.

Mer information om KulturNatten 2016.

Program Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket (pdf)

Program Carolina Rediviva (pdf)