Avvikande öppettider våren 2017

Avvikande öppettider i vår

Snart är det påsk och bibliotekets öppettider är något ändrade. Även öppettider under kommande helger under perioden april-juni 2017 ses nedan.

Tussilago

 

Avvikande öppettider

Påsk

13/4 8.30-15
14-17/4 STÄNGT

Valborg

30/4-1/5 STÄNGT

Kristi himmelsfärd

25/5 STÄNGT
26/5 8.30-18

Nationaldagen

5/6-6/6 STÄNGT

Föredrag om forskningsprojektet DigiFacket

Föredrag om forskningsprojektet DigiFacket

Uppsala universitetsbiblioteks föredragsserie En kvart över har under flera år erbjudit öppna föreläsningar om aktuell forskning. Torsdag den 23 mars arrangerades på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ett välbesökt föredrag med statsvetaren Jenny Jansson.

Jenny Jansson om DigiFacket.Jenny Jansson, fil.dr. i statskunskap, är projektledare för forskningsprojektet DigiFacket – Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Det treåriga projektet, som startade 2015, syftar till att bygga ett e-arkiv för svenska fackföreningar. Digitaliseringen har inneburit nya utmaningar för arkiv och forskare. Allt mer material genereras på internet, ett material som idag inte arkiveras systematiskt.

I projektet DigiFacket byggs ett e-arkiv över det material som svenska fackföreningar genererar på internet. En mjukvara laddar regelbundet ned, indexerar och arkiverar fackföreningars hemsidor samt flöden i sociala medier. Projektet är ett samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och TAM-arkivet (Tjänstemäns och Akademikers arkiv). Jenny Jansson berättade bland annat om projektets inledande fas där samarbeten byggts upp mellan projektet och fackföreningarna. Hon informerade också om hur det arkiverade materialet ska indexeras och tillgängliggöras. Föredraget avslutades med en frågestund.

Romfördraget 60 år

Romfördraget 60 år – 25 mars 2017

60 års arbete med fred, demokrati och solidaritet. Vi uppmärksammar jubilaren, Romfördraget – som utgör grunden till EU-samarbetet, på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket med en bokutställning. 

Rom 60 årI dagarna är det 60 år sedan som Romfördraget slöts. Romfördraget utgör grunden till EU-samarbetet och undertecknades i Rom den 25 mars 1957 av Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Tyskland och Italien.

EU-kommissionen har, i samband med denna årsdag, lagt fram en vitbok om EU:s framtid, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

I Sverige anordnas ett antal evenemang i samband med EU:s 60-årsjubileum – i Stockholm, Lund och Halmstad. Se vidare info på Europeiska kommissionen/Representation i Sverige under fliken Evenemang:
https://ec.europa.eu/sweden/events/eu60_en

Bokutställning på biblioteket

Romfördraget_IMG_0421_webDag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket uppmärksammar vi detta med en mindre bokutställning – böcker med koppling till EU under 60 år samt böcker som belyser dagens utmaningar i form av ett minskat förtroende för EU där Storbritannien beslutat sig för utträde samt att nationalistiska, politiska partier intagit en allt starkare ställning i flera europeiska länder.

I Europaperspektiv 2017 – en bok med titeln Tilliten i EU vid ett vägskäl – diskuterar elva ledande svenska forskare förtroendet för EU som politiskt och ekonomiskt projekt och tilliten mellan unionens medlemsstater, EU:s institutioner och dess medborgare.

Vill du veta mer? Välkommen under bibliotekets öppettider!

En kvart över. DigiFacket: e-arkiv för svenska fackföreningar

En kvart över. DigiFacket: e-arkiv för svenska fackföreningar

Torsdagen den 23 mars kl. 12.15 ges föredraget ”DigiFacket: e-arkiv för svenska fackföreningar” på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Föredraget ingår i universitetsbibliotekets serie En kvart över, och föredragshållare är fil. dr. Jenny Jansson från Statsvetenskapliga institutionen. Alla hälsas välkomna!

en kvart över headerI Uppsala universitetsbiblioteks föredragsserie En kvart över presenteras aktuell forskning på ett tillgängligt sätt. Jenny Jansson fil. dr. och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Hennes föredrag kommer att hållas på svenska och har titeln DigiFacket: e-arkiv för svenska fackföreningar.

Om föredraget

Digitaliseringen har inneburit nya utmaningar för arkiv och forskare. Allt mer material genereras på internet, ett material som idag inte arkiveras systematiskt. I projektet bygger vi ett e-arkiv över det material som svenska fackföreningar genererar på internet. Vi utvecklar en mjukvara som regelbundet laddar ned, indexerar och arkiverar fackföreningars hemsidor samt flöden i sociala medier. Projektet är ett samarbete med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek och TAM-arkivet.

Föreläsningen är öppen för allmänheten.

Vi bjuder på dryck och tilltugg!

Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3, Uppsala
Dag och Tid: Torsdag 23 mars kl.12.15

Välkommen!