Mänskliga rättigheter 70 år

Mänskliga rättigheter 70 år

Den 10 december 2018 är det 70 år sedan den allmänna förklaringen för de mänskliga rättigheterna (UDHR) antogs. Följ med på en online-utställning om 30 viktiga dokument och 30 artiklar som haft stor betydelse för arbetet för allas lika rättigheter.

Den 10 december 2018 är det 70 år sedan som FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR). Jubiléet uppmärksammas runt om i världen inte minst hos Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala och hos Dag Hammarskjöld library i New York.

Dag Hammarskjöld library i New York har inför denna högtidsdag sammanställt en online-utställning UDHR70: 30 articles, 30 documents, samt en kort film, 70 Years of Human Rights – UDHR70: 30 Articles – 30 Documents, i vilka man ställer sig frågan: Är bestämmelserna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR) fortfarande giltiga? Och om de är det, hur relaterar de sig till den värld vi lever i idag?

Utställningen presenterar 30 viktiga dokument som har haft betydelse för de mänskliga rättigheterna. Dokumenten innehåller både välkända internationella instrument samt rapporter av senare datum som kanske inte är lika kända. Utställningen presenterar dem i andra sammanhang än man är van vid för att få ”besökare” att reflektera över meningen med de mänskliga rättigheterna i dagens globaliserade värld.

De här dokumenten visar att arbetet med de mänskliga rättigheterna har gjort stora framsteg genom åren. Stora utmaningar återstår dock fortfarande, såsom: migranters och flyktingars skydd, rätten till en ren miljö som en förutsättning för att kunna njuta av andra rättigheter, skattemissbruk, moderna former av slaveri som kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller skyldigheten att ta bort hinder i samhället som hindrar personer med funktionsnedsättning att fullt ut kunna njuta av sina rättigheter på lika villkor med andra.

Utställningen fastställer att förklaringen är ett levande dokument och att, enligt Högkommissarien för mänskliga rättigheter: “…human rights are not impractical philosophical ideals. They are sound policy choices, which build strong, economically healthy, secure and peaceful societies.” (Fritt översatt: ”… mänskliga rättigheter är inte opraktiska filosofiska idealer. De är sunda politiska val som bygger starka, ekonomiskt hälsosamma, säkra och fredliga samhällen.”)

FN-dagen firad

FN-dagen firad

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket uppmärksammade FN-dagen med en föreläsning om fred, en bokutställning och nylansering av DagDok.org

FN-dagen firas varje år den 24 oktober och markerar dagen när FN-stadgan trädde i kraft. I och med ratificeringen av detta dokument blev FN:s tillblivelse officiellt. FN-dagen firas varje år sedan 1948. På Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket uppmärksammades FN-dagen med ett föredrag av Johan Brosché, forskare på Institutionen för Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet, en bokutställning, samt nylansering av FN-guiden DagDok.org.

Föredrag av Johan Brosché

I sitt föredrag, An African Peace Puzzle, redovisade Johan Brosché exempel på tre länder på den afrikanska kontinenten där man lever i fred och utan konflikter trots att kringliggande länder har eller har haft långa perioder av konflikter. Han konstaterade att om man bara studerar krig och orsaker till dessa så lär man sig vilka variabler som orsakar just konflikter men man missar istället vilka variabler som skapar fred. Det är viktigt att fokusera på stater med fred, konstaterade han, för att kunna identifiera tidiga varningstecken för en konflikt under uppsegling. ”Om vi kan förstå fredssytem så kan vi skapa dem”, menar Johan Brosché.

FN-bokutställning

FN_2018_edBokutställningen innehöll information, litteratur och annat material om FN både på engelska och svenska.

Nylansering av DagDok

DagDok är en guide till FN-dokumentationen som sammanställts av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Uppsala universitet. Dess syfte är att hjälpa dig att hitta FN-rapporter och dokument, samt bakgrundsinformation om FN:s organisation och verksamhetsområden.

DagDok-06

 

 

 

 

 

 

 

DagDok lanserades första gången 2005 och har nu fått en välbehövlig ansiktslyftning. Nytt i guiden är sidorna om FN-dokumentation.

 

Nobels fredspris 2018

Denis Mukwege och Nadia Murad får fredspris

2018-års fredspris tilldelas Denis Mukwege och Nadia Murad. Motiveringen lyder: ”För deras insatser mot användandet av sexuellt våld som vapen i krig och väpnad konflikt”.

Läs hela motivering till fredspriset på webbplatsen för Nobel Peace Prize.

Biblioteket tipsar

index (1)Denis Mukwege : en levnadsberättelse / Berthil Åkerlund
Stockholm : Weyler, 2013

 

index

Den sista flickan : berättelsen om min fångenskap och kamp mot Islamiska staten / Nadia Murad med Jenna Krajeski ; översättning: Manne Svensson
[Stockholm] : Albert Bonniers förlag, [2018]

Hitta böcker och litteratur av och om Denis Mukwege och Nadia Murad i bibliotekets katalog.

An African Peace Puzzle

Föredrag på FN-dagen om fredspusslet i Afrika

På FN-dagen håller Johan Brosché från Institutionen för Freds- och konfliktforskning ett öppet fördrag om orsakerna till fred i Afrika.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket välkomnar till ännu ett föredrag i serien ”En kvart över”. Vi uppmärksammar FN-dagen genom att bjuda in Johan Brosché, forskare på Institutionen för Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet. Föredraget, som ges på engelska, handlar om orsaker till fred – till skillnad mot vad som orsakar krig – på den konfliktdrabbade kontinenten Afrika.

Johan Broschés presentation

An African peace puzzle

Johan-Brosché-profilbild What causes peace? Surprisingly, this constitutes a large lacuna in peace and conflict research that focuses on causes of war and conflict resolution.

Africa is the world’s most conflict-affected region, experiencing one third of civil wars since the end of World War II. Yet, this bleak picture is not all embracing. Surrounded by seven neighbors plagued by conflicts, Botswana, Malawi and Zambia have not experienced civil war since they became independent half a decade ago. This presentation outlines three explanations to this ‘Zone of Peace’: Peace Legacy, relatively inclusive ethno-regional relations and elite interaction.

Föredraget

Datum: Onsdag 24 oktober 2018
Tid: Kl. 18.45
Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottgränd 3, Uppsala. Föredraget ingår i Uppsala universitetsbiblioteks serie ”En kvart över”.

OBS! Föreläsningen hålls på engelska.

Evenemanget är öppet för allmänheten och kräver ingen föranmälan.

Vi bjuder på dryck och tilltugg!

Välkommen!

Nytt på biblioteket för höstterminen 2018

Nytt på biblioteket höstterminen 2018

Lagom till terminsstarten, hösten 2018, inför Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket hemlån på juridisk litteratur för alla, samt satsar på den virtuella informationstjänsten ”Fråga biblioteket”.

Måndagen den 3 september startar en ny termin vid Uppsala universitet. Från och med denna dag kommer det att vara möjligt för alla att låna hem juridisk litteratur från Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

Litteraturen i de öppna samlingarna kommer ha en lånetid på 7 dagar. Äldre material från arkiv och magasin kommer att kunna lånas på 30 dagar. Undantag kommer att finnas men lånetiden syns i bibliotekskatalogen. När det gäller kurslitteraturen kommer det att finnas två exemplar av varje kursbok tillgänglig för hemlån. Ett exemplar av varje titel är fortfarande ”EJ HEMLÅN”.

Under en övergångsperiod kan en del av dessa fortfarande ha en röd EJ HEMLÅN-lapp på sig och ändå vara möjliga att låna via vår utlåningsapparat.

För att kunna låna krävs att studenter och forskare vid Uppsala universitet aktiverar sitt campuskort som lånekort. Det görs på något av Uppsala universitets olika bibliotek. För övriga låntagare ordnar vi med ett särskilt lånekort.

Orsaken till att vi gör denna förändring

Vi har sedan flytten till Slottsgränd 3 märkt att studieplatserna i biblioteket inte räcker till och att under studieintensiva perioder kan det vara fullt i salarna redan kl 9.15. Utlån av litteratur möjliggör användning av läsplatser vid t.ex. Munken och Gamla Torget.

Bild1

Under sådana här perioder är kurs-/och PM-litteratur mycket efterfrågad. Det kan vara svårt att få tag på viss litteratur. Ändringen möjliggör att ställa sig i kö på en utlånad bok.

Övriga juridiska bibliotek inom Norden lånar ut större delen av sina samlingar och har god erfarenhet av detta. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala väljer nu att följa i samma spår.

Begränsad servicenivå i informationstjänst

På måndag 3 september återgår Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket till ordinarie öppettider. En förändring är att informationstjänsten öppnar först kl 10. Mellan 8:30-10 kommer besökare att hänvisas till bibliotekets virtuella informationstjänst ”Fråga biblioteket”, samt självbetjäning via utlånings- och återlämningsmaskiner vid entréplan.

Orsaken till att vi gör denna förändring är att vi har märkt att besökarnas behov i början av dagen främst är tillgång till studieplats samt lån av kursböcker. I och med de nya tekniska hjälpmedel, som t.ex. utlånings- och återlämningsmaskiner samt den virtuella informationstjänsten Fråga biblioteket, har frågor i den fysiska informationsdisken minskat.

Med dessa åtgärder hoppas vi kunna erbjuda en fortsatt god service till våra studenter och forskare, samt övriga besökare till biblioteket.

Välkommen till Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket!

Dag Hammarskjöldsamlingen på KB

Dag Hammarskjöldsamlingen på Kungliga biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets personal besökte Högsta Domstolen och Kungliga biblioteket för att lära mer om svensk rätt och om Dag Hammarskjöld, både som privatperson och som generalsekreterare.

HDDag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets personal hade privilegiet att besöka Högst Domstolen (HD) och se den pampiga byggnaden, Bondeska palatset, från insidan. Målet för besöket var att se biblioteket och träffa bibliotekarien Sofia Sternberg. Under besöket deltog även två justitiesekreterare och en administrativ fiskal som berättade om arbetet på HD i allmänhet och om deras specifika arbetsuppgifter i synnerhet. Det var extra intressant att höra hur viktigt HD:s bibliotek och bibliotekariens hjälp är för dem i jakten på svensk och nordisk litteratur från både nutid och äldre material från 1800-talet och början av 1900-talet.

KBEfter besöket på HD stod Kungliga biblioteket (KB) och Dag Hammarskjöldsamlingen på tur.  Samlingen består av ca 140 kapslar med dokument och mindre föremål som Dag Hammarskjöld testamenterade till KB. Förra året blev samlingen ett Världsarvsminne vilket innebär att den ingår i UNESCO:s världsminnesprogram och bedöms att vara av intresse för hela världen. Programmet stödjer bevarandet av dokument, samlingar och arkiv.

Mycket av materialet i kapslarna är FN-dokument av olika slag från tiden för när Dag Hammarskjöld var generalsekreterare, mellan 1953 och 1961. Kapslarna innehåller också hans fotoalbum, små teckningar från tidig barndom, examensbeviset från juristutbildningen vid Uppsala universitet.

Här finns även bevarat det som fanns i hans portfölj vid flygplanskraschen 1961. Det är böcker som han hade tagit med sig för att läsa på planet och den översättning som han höll på att arbeta med av den tyska filosofen Martin Bubers verk ”Jag och du”. Även Dag Hammarskjölds diplomatpass och hans plånbok med alla små kort och små lappar som man vanligt vis har i sin plånbok finns bevarade.

Denna samling ger en fantastisk förståelse för människan Dag Hammarskjöld och är en unik källa för studier och forskning i ämnet.

Sommaröppettider 2018

Sommaröppettider 2018

sommar

 

 

 

 

 

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket håller öppet hela sommaren enligt nedan:

4 juni – 31 augusti kl 10:00-16:00 måndag – fredag
6 juni STÄNGT
22 juni STÄNGT

Observera att på lördagar och söndagar är biblioteket stängt under denna period.

Hela Uppsala universitetsbiblioteks sommaröppettider finns på webbplatsen.

Ordinarie öppettider från och med 1 september.

Välkommen!

 

Kan FN skydda civila i krig

Kan FN skydda civila i krig?

Lisa Hultman från Institutionen för Freds- och konfliktforskning håller ett öppet fördrag om FN. Samtidigt återinvigs Dag Hammarskjöld-bysten i bibliotekets lokaler.

Skärmbild-En kvart över 7 maj

FN:s fredsbevarande operationer förväntas bidra till säkerhet i allt svårare situationer. Men hur bra är FN-operationer på att hantera våld och skydda civila? Och i vilken utsträckning agerar FN för att skydda civila i riskzoner?

Välkommen på ett öppet föredrag om FN, måndagen den 7 maj kl 16:15, med biträdande professor vid Institutionen för Freds- och konfliktforskning, Lisa Hultman.

Strax före föredraget, kl 16:00. återinvigs Carina Aris bronsbyst föreställande FN:s före detta generalsekreterare Dag Hammarskjöld i bibliotekets lokaler.

Återinvigning av byst och föredrag

Datum: Måndag 7 maj 2018
Tid: Kl. 16.00-17.00
Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottgränd 3, Uppsala
Evenemanget börjar med avtäckning av bysten därefter inbjudes alla att närvara vid ett fördrag med biträdande professor Lisa Hultman vid Institutionen för Freds-och konfliktforskning vid Uppsala Universitet. Föredraget ingår i bibliotekets serie ”En kvart över”

Kan FN skydda civila i krig?
FN:s fredsbevarande operationer förväntas bidra till säkerhet i allt svårare situationer. Men hur bra är FN-operationer på att hantera våld och skydda civila? Och i vilken utsträckning agerar FN för att skydda civila i riskzoner?

Föredraget är öppet för allmänheten!