Till minne av Dag Hammarskjöld

Generalsekreterare, fredsmäklare, statstjänsteman, författare, fotograf, naturälskare, vi minns uppsalabon som blev internationellt känd för sitt arbete i FN. Den 18 september är det 60 år sedan Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka. Biblioteket som kom att bära hans namn hedrar hans minne med en utställning i lokalerna, samt ny litteratur i Hammarskjöldsamlingen.

Lördagen den 18 september är det 60 år sedan FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld tragiskt omkom i en flygolycka i Nordrhodesia – i dag Zambia. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala har sammanställt en utställning till hans minne. Utställningen fokuserar på olika delar av hans liv och gärningar med material hämtat ur bibliotekets samlingar: Uppsalabon, statstjänstemannen, generalsekreteraren, författaren, fotografen, naturälskaren, biblioteksivraren och händelserna kring hans död.

Uppsalabon

Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping men kom redan som tvååring till Uppsala när hans far Hjalmar Hammarskjöld tillträdde som landshövding. Dag Hammarskjöld tillbringade sin barndom och ungdomsår i staden som han kom att betrakta som sin hemstad. Efter studentexamen vid Uppsala högre allmänna läroverk (Katedralskolan) studerade han bland annat litteraturhistoria, filosofi, nationalekonomi och juridik vid Uppsala universitet. I Uppsala ligger han också begravd på Gamla kyrkogården.

Doktor, statstjänsteman, internationell ämbetsman

Efter grundutbildningen i Uppsala började Dag Hammarskjöld som förste sekreterare i arbetslöshetskommittén i Stockholm. Han doktorerade i nationalekonomi vid Stockholms högskola 1933. Dag Hammarskjöld hade en lång karriär inom svensk politik. Han var bland annat sekreterare i 1927 års arbetslöshetsutredning, statssekreterare i finansdepartementet och kabinettsekreterare i utrikesdepartementet.

Dag Hammarskjöld arbetade internationellt bland annat som svensk delegat vid OECC-förhandlingarna på 1940-talet. Några år senare efterträdde han den norske generalsekreteraren Tryggve Lie på FN:s högsta post. Ett ämbete han innehade till sin död.

Under åren 1953 och 1961 verkade han för fredliga lösningar i flertalet konflikter. Ibland försökte han också personligen att medla mellan de stridande. Hammarskjöld utformade FN:s mandat att inrätta fredsbevarande styrkor. Dessa har blivit ett bestående inslag i FN:s krisåtgärder.

Författaren, fotografen och naturälskaren

Dag Hammarskjöld både skrev själv och översatte andras verk. Hans mest kända bok är Vägmärken som är en samling reflektioner, skrivna mellan 1925 och 1961. Manuskriptet till boken hittades i hans lägenhet i New York efter Hammarskjölds död, tillsammans med ett brev till vännen Leif Belfrage där Hammarskjöld gav denne tillstånd att publicera verket vilket skedde första gången 1963. Boken har blivit översatt till en mängd olika språk.

Både under sina uppdrag och på sin lediga tid ägnade sig Hammarskjöld åt fotografering. Kameran var alltid med på hans resor. Han ägnade sig även åt fjällvandring och bergsklättring. Han var också styrelsemedlem i Svenska turistföreningen från 1940 och ordförande i svenska fjällklubben 1946–1951.

Biblioteksivraren

Dag Hammarskjöld var mycket intresserad av bibliotek och ansåg dem vara mycket viktiga. Han menade att FN inte skulle överleva om inte information om organisationens arbete spreds. Alla måste kunna ta del av FN:s material och dokument. Hammarskjöld tog initiativ till FN:s bibliotek i New York som inte blev färdigt förrän efter hans död, i oktober 1961. Biblioteket uppkallades efter honom: Dag Hammarskjöld Library.

Av samma anledning grundades Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala 1966 för att hedra minnet av den framlidne generalsekreteraren. Det beslutades att det nya biblioteket skulle fokusera på material om FN och organisationens arbete. I dag är det officiella namnet Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket och biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek. Inriktningen är alltjämt densamma.

Utställningen

Utställningen finns på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3, Uppsala till och med den 24 september 2021. Öppettiderna för biblioteket hittas på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats.

Passa även på att se den fina Dag Hammarskjöld-bysten gjuten i brons efter Carina Aris förlaga eller besök Hammarskjöldrummet i vilket Hammarskjöldsamlingen står. Hammarskjöldsamlingen finns dokumenterad i 2011-års bibliografi och addendum från 2021.

Tidigare inlägg om Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjölds röst

Fotografen Dag Hammarskjöld

KulturNatten i världshändelsernas centrum: Dag Hammarskjöld och FN (2016)

Artikel om Dag Hammarskjöld

För 60 år sedan: Tusentals studenter hedrade Dag Hammarskjöld

Film

Producerad av Öhrn Media/Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala, 2011.

Dag Hammarskjöld’s Uppsala (Engelska)
I samband med utställningen delas filmen (dvd) Dag Hammarskjölds Uppsala ut. Dvd:n innehåller både den engelska och svenska versionen.

Foto­gra­fen Dag Hammarskjöld

Foto­gra­fen Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld, förmodligen mest känd som generalsekreterare för FN, var en hängiven fotograf. Kungliga biblioteket visar nu en digital fotoutställning på sin webbplats med några av hans fotografier.

Kungliga biblioteket (KB) erbjuder digitala kollektioner med objekt från samlingarna med olika teman som visar ett urval av det material som KB digitaliserat genom åren. Där ingår fotografier tagna av Dag Hammarskjöld. Bilderna är från hans resor i världen men även svenska fjäll och Skåne har porträtterats.

Dag Hammarskjöld fotograferar, Egypten 1958

Bild ovan: Generalsekreterare Dag Hammarskjöld besöker Tiransundet, Egypten, julen 1958. UN PHOTO

Efter sin död den 18 september 1961 återfanns flertalet fotoalbum i hans lägenhet i New York. Albumen innehåller mer än 2 000 fotografier och ingår i Dag Hammarskjölds personarkiv på KB. Unesco utnämnde arkivet till världsminne år 2017. Personal från biblioteket hade förmånen att ta del av personarkivet vid ett studiebesök till KB.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns litteratur om och av Dag Hammarskjöld.


2021-års Jus Gentium Research Award till United Nations Digital Library

American Society of International Law (ASIL) och International Legal Research IG har tilldelat Jus Gentium Research Award 2021 till United Nations Digital Library Motiveringen lyder: “in recognition that this resource is ”one stop shopping” for primary documents crucial to most areas of international law, as this refines and builds a centralized source for all United Nations documented activity, and so provides legal materials embedded in the context of the work of the entire UN system.” 

United Nations Digital Library är en online-katalog över FN-dokument och publikationer som tillhandahålls av Dag Hammarskjöld library, New York. UN Digital Library innehåller FN-dokument, röstningar, tal, kartor och publikationer fritt tillgängligt.

United Nations Digital Library utvecklas och underhålls av personal vid Dag Hammarskjöld library i samarbete med FN-biblioteken i BangkokBeirutGeneve och Wien.

United Nations Digital Library. En presentation av personal vid FN-högkvarteret i New York.

Biblioteket deltar i Mänskliga rättighetsdagarna

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_logo_limit_x2/bcbsxkagiuoy8hini98s.jpg

Den 19-21 april, är det dags för Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) i Uppsala, https://www.mrdagarna.nu/. Det är ett årligt återkommande arrangemang med syfte att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Tema för denna upplaga av MR-dagarna är: “Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”

Evenemanget skulle varit i december 2020 på men på grund av covid-19 har det flyttats till april 2021. Det kommer att ske digitalt: Digitala utställningar, digitala montrar, digitala seminarier och så vidare.

Uppsala universitet (UU) är tillsammans med Uppsala kommun och Region Uppsala lokala värdar. Biblioteket kommer att delta i UU:s digitala monter för att svara på frågor om FN och mänskliga rättigheter, samt om universitetsbiblioteket.

Välkommen att besöka vår digitala monter och chatta med oss!

FN-information:
DagDok, guide till FN, www.DagDok.org

För frågor till biblioteket:
Telefon: 018-471 39 00
E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se