Addendum 2014

Addendum 2014 är ett kompletterande tillägg till bibliografin Dag Hammarskjöld Literature som utkom 2011.

dh-litteratureDag Hammarskjöld biblioteket har sammanställt en litteraturförteckning med litteratur om och av Dag Hammarskjöld i bibliotekets samlingar. Bibliografin Dag Hammarskjöld Literature har utkommit vid tre tillfällen. Den första publicerades i september 2001 till minne av generalsekreterarens död 40 år tidigare. Den andra reviderade utgåvan kom i maj 2005 till minne av 100-årsdagen av Dag Hammarskjölds födelse. Den tredje omarbetade utgåvan kom i september 2011 till 50-års minnet av hans dödsdag. Den senare gjordes i samarbete med Dag Hammarskjöld Foundation, Uppsala. I september 2014 kom en kompletterande tillägg till listan, Addendum 2014. Båda finns för nedladdning.

Dag Hammarskjöld Literature, 2011 (pdf)
Addendum 2014 (pdf)

Kommentarer inaktiverade.