Aktiviteter

Avslutningsceremoni för Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Avslutningsceremoni för Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket är ett samarbete mellan de tre stiftarna Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet. Stiftarna har gemensamt beslutat att stiftelseformen ska avvecklas eftersom den inte uppfyller det ursprungliga ändamålet längre. Samarbetet mellan stiftarna fortsätter men i andra former. Verksamheten vid Dag Hammarskjöldbiblioteket påverkas inte. Biblioteket fortsätter att finnas kvar som ett depåbibliotek för FN-material. Det är fortsatt öppet för alla att besöka.

Med anledning av detta hålls en avslutningsceremoni för Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Datum och tid: 19 september kl. 16-18

Plats: Humanistiska teatern, Uppsala.

Program

 • Dag och Uppsala.
  Erik Andersson, ordförande Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket
  Anna-Karin Westerlund, ledamot och tidigare ordförande av Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket
 • Hur kan dagens värld ses med Hammarskjöldska glasögon? Panelsamtal
  Staffan Carlsson, tidigare ambassadör och diplomat
  Henrik Hammargren, kanslichef, Dag Hammarskjöld Foundation
  Isak Svensson, professor i freds- och konfliktforskning
  Kerstin Bergeå, ordförande, Svenska Freds- och Skiljedomstolsföreningen
 • Poesi
  Ashraf Bagheri, fristadsförfattare
 • Om samarbetet framåt mellan Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet.
  Sten Bernhardsson, Uppsala kommun
  Lars Burman, Uppsala universitet
  Annelie Börjesson, Svenska FN-förbundet

Programmet modereras av Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson. Efter programmet hålls ett mingel där det bjuds på dryck och lättare tilltugg.

Välkommen att anmäla dig via fn.se/daghammarskjöld!

Hammarskjöld og krigen

Dag Hammarskjöld var en okänd Norgevän under andra världskriget. Hans roll verkar ha förbisetts, och detsamma gäller omfattningen av de svenska ”krediterna” konstaterar Åsmund Bjørnstad i en nyligen publicerad artikel om Hammarskjöld och krigen. Material från bibliotekets Dag Hammarskjöldsamling har fungerat som inspirationskälla i artikelförfattarens arbete.

”Den 31. mai 1945: Folk jublar i Oslo-gatene. Etter nær fem års eksil stig regjeringa Nygaardsvold i land på Vippetangen. Dei blir ynkst velkomne av norske styresmakter med kronprins Olav i spissen.”

Under andra världskriget var Norge ett ockuperat land med en regering i exil. Dag Hammarskjöld var en svensk ämbetsman, sekreterare i Finansdepartementet och riksbanksfullmäktiges ordförande. Redan vid denna tid ägnade han sig åt internationella förhandlingar. Bland annat reste han till London för att förhandla med Bank of England om valutasamarbete, samt för att möta den norska exilregeringen. Hammarskjöld ansåg att det var Sveriges skyldighet att agera stödjande gentemot de ockuperade länderna, särskilt Norge, vilket bland annat skedde genom statlig kredit. Dag Hammarskjöld var en okänd Norgevän under andra världskriget. Hans roll verkar ha förbisetts, och detsamma gäller omfattningen av de svenska ”krediterna” konstaterar Åsmund Bjørnstad i sin artikel Dag Hammarskjöld som ukjent Noregs-ven under krigen.

Åsmund Bjørnstad är professor emeritus i plantförädling vid Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) och författare. I början av 2022 publicerades hans artikel Dag Hammarskjöld som ukjent Noregs-ven under krigen i den norska historietidskriften Fortid som ges ut av UIO (Universitetet i Oslo). För att hitta material och inspiration till sin artikel har författaren besökt Uppsala och Dag Hammarskjöldbiblioteket. I bibliotekets specialsamling om Hammarskjöld hittade han utöver litteratur av och om svensken även tidskriftsartiklar och pressklipp.

NMBU-Åsmund Bjørnstad

Läs hela artikeln Dag Hammarskjöld som ukjent Noregs-ven under krigen av Åsmund Bjørnstad. Den är skriven på norska och laddas ned som pdf. Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket har fått tillåtelse av författaren och tidskriften Fortid att publicera artikeln. Foto: Åsmund Bjørnstad av Håkon Sparre, NMBU.

Till minne av Dag Hammarskjöld

Generalsekreterare, fredsmäklare, statstjänsteman, författare, fotograf, naturälskare, vi minns uppsalabon som blev internationellt känd för sitt arbete i FN. Den 18 september är det 60 år sedan Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka. Biblioteket som kom att bära hans namn hedrar hans minne med en utställning i lokalerna, samt ny litteratur i Hammarskjöldsamlingen.

Lördagen den 18 september är det 60 år sedan FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld tragiskt omkom i en flygolycka i Nordrhodesia – i dag Zambia. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala har sammanställt en utställning till hans minne. Utställningen fokuserar på olika delar av hans liv och gärningar med material hämtat ur bibliotekets samlingar: Uppsalabon, statstjänstemannen, generalsekreteraren, författaren, fotografen, naturälskaren, biblioteksivraren och händelserna kring hans död.

Uppsalabon

Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping men kom redan som tvååring till Uppsala när hans far Hjalmar Hammarskjöld tillträdde som landshövding. Dag Hammarskjöld tillbringade sin barndom och ungdomsår i staden som han kom att betrakta som sin hemstad. Efter studentexamen vid Uppsala högre allmänna läroverk (Katedralskolan) studerade han bland annat litteraturhistoria, filosofi, nationalekonomi och juridik vid Uppsala universitet. I Uppsala ligger han också begravd på Gamla kyrkogården.

Doktor, statstjänsteman, internationell ämbetsman

Efter grundutbildningen i Uppsala började Dag Hammarskjöld som förste sekreterare i arbetslöshetskommittén i Stockholm. Han doktorerade i nationalekonomi vid Stockholms högskola 1933. Dag Hammarskjöld hade en lång karriär inom svensk politik. Han var bland annat sekreterare i 1927 års arbetslöshetsutredning, statssekreterare i finansdepartementet och kabinettsekreterare i utrikesdepartementet.

Dag Hammarskjöld arbetade internationellt bland annat som svensk delegat vid OECC-förhandlingarna på 1940-talet. Några år senare efterträdde han den norske generalsekreteraren Tryggve Lie på FN:s högsta post. Ett ämbete han innehade till sin död.

Under åren 1953 och 1961 verkade han för fredliga lösningar i flertalet konflikter. Ibland försökte han också personligen att medla mellan de stridande. Hammarskjöld utformade FN:s mandat att inrätta fredsbevarande styrkor. Dessa har blivit ett bestående inslag i FN:s krisåtgärder.

Författaren, fotografen och naturälskaren

Dag Hammarskjöld både skrev själv och översatte andras verk. Hans mest kända bok är Vägmärken som är en samling reflektioner, skrivna mellan 1925 och 1961. Manuskriptet till boken hittades i hans lägenhet i New York efter Hammarskjölds död, tillsammans med ett brev till vännen Leif Belfrage där Hammarskjöld gav denne tillstånd att publicera verket vilket skedde första gången 1963. Boken har blivit översatt till en mängd olika språk.

Både under sina uppdrag och på sin lediga tid ägnade sig Hammarskjöld åt fotografering. Kameran var alltid med på hans resor. Han ägnade sig även åt fjällvandring och bergsklättring. Han var också styrelsemedlem i Svenska turistföreningen från 1940 och ordförande i svenska fjällklubben 1946–1951.

Biblioteksivraren

Dag Hammarskjöld var mycket intresserad av bibliotek och ansåg dem vara mycket viktiga. Han menade att FN inte skulle överleva om inte information om organisationens arbete spreds. Alla måste kunna ta del av FN:s material och dokument. Hammarskjöld tog initiativ till FN:s bibliotek i New York som inte blev färdigt förrän efter hans död, i oktober 1961. Biblioteket uppkallades efter honom: Dag Hammarskjöld Library.

Av samma anledning grundades Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala 1966 för att hedra minnet av den framlidne generalsekreteraren. Det beslutades att det nya biblioteket skulle fokusera på material om FN och organisationens arbete. I dag är det officiella namnet Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket och biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek. Inriktningen är alltjämt densamma.

Utställningen

Utställningen finns på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3, Uppsala till och med den 24 september 2021. Öppettiderna för biblioteket hittas på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats.

Passa även på att se den fina Dag Hammarskjöld-bysten gjuten i brons efter Carina Aris förlaga eller besök Hammarskjöldrummet i vilket Hammarskjöldsamlingen står. Hammarskjöldsamlingen finns dokumenterad i 2011-års bibliografi och addendum från 2021.

Tidigare inlägg om Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjölds röst

Fotografen Dag Hammarskjöld

KulturNatten i världshändelsernas centrum: Dag Hammarskjöld och FN (2016)

Artikel om Dag Hammarskjöld

För 60 år sedan: Tusentals studenter hedrade Dag Hammarskjöld

Film

Producerad av Öhrn Media/Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala, 2011.

Dag Hammarskjöld’s Uppsala (Engelska)
I samband med utställningen delas filmen (dvd) Dag Hammarskjölds Uppsala ut. Dvd:n innehåller både den engelska och svenska versionen.

Foto­gra­fen Dag Hammarskjöld

Foto­gra­fen Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld, förmodligen mest känd som generalsekreterare för FN, var en hängiven fotograf. Kungliga biblioteket visar nu en digital fotoutställning på sin webbplats med några av hans fotografier.

Kungliga biblioteket (KB) erbjuder digitala kollektioner med objekt från samlingarna med olika teman som visar ett urval av det material som KB digitaliserat genom åren. Där ingår fotografier tagna av Dag Hammarskjöld. Bilderna är från hans resor i världen men även svenska fjäll och Skåne har porträtterats.

Dag Hammarskjöld fotograferar, Egypten 1958

Bild ovan: Generalsekreterare Dag Hammarskjöld besöker Tiransundet, Egypten, julen 1958. UN PHOTO

Efter sin död den 18 september 1961 återfanns flertalet fotoalbum i hans lägenhet i New York. Albumen innehåller mer än 2 000 fotografier och ingår i Dag Hammarskjölds personarkiv på KB. Unesco utnämnde arkivet till världsminne år 2017. Personal från biblioteket hade förmånen att ta del av personarkivet vid ett studiebesök till KB.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns litteratur om och av Dag Hammarskjöld.


2021-års Jus Gentium Research Award till United Nations Digital Library

American Society of International Law (ASIL) och International Legal Research IG har tilldelat Jus Gentium Research Award 2021 till United Nations Digital Library Motiveringen lyder: “in recognition that this resource is ”one stop shopping” for primary documents crucial to most areas of international law, as this refines and builds a centralized source for all United Nations documented activity, and so provides legal materials embedded in the context of the work of the entire UN system.” 

United Nations Digital Library är en online-katalog över FN-dokument och publikationer som tillhandahålls av Dag Hammarskjöld library, New York. UN Digital Library innehåller FN-dokument, röstningar, tal, kartor och publikationer fritt tillgängligt.

United Nations Digital Library utvecklas och underhålls av personal vid Dag Hammarskjöld library i samarbete med FN-biblioteken i BangkokBeirutGeneve och Wien.

United Nations Digital Library. En presentation av personal vid FN-högkvarteret i New York.

Biblioteket deltar i Mänskliga rättighetsdagarna

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_logo_limit_x2/bcbsxkagiuoy8hini98s.jpg

Den 19-21 april, är det dags för Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) i Uppsala, https://www.mrdagarna.nu/. Det är ett årligt återkommande arrangemang med syfte att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Tema för denna upplaga av MR-dagarna är: “Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”

Evenemanget skulle varit i december 2020 på men på grund av covid-19 har det flyttats till april 2021. Det kommer att ske digitalt: Digitala utställningar, digitala montrar, digitala seminarier och så vidare.

Uppsala universitet (UU) är tillsammans med Uppsala kommun och Region Uppsala lokala värdar. Biblioteket kommer att delta i UU:s digitala monter för att svara på frågor om FN och mänskliga rättigheter, samt om universitetsbiblioteket.

Välkommen att besöka vår digitala monter och chatta med oss!

FN-information:
DagDok, guide till FN, www.DagDok.org

För frågor till biblioteket:
Telefon: 018-471 39 00
E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se

Dag Hammarskjölds röst

Dag Hammarskjölds röst

Om FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld finns mycket skrivet för den som vill läsa och lära mer. Men hur lät han när han talade? Här har vi samlat länkar till olika klipp där han talar tre olika språk: Svenska, engelska och franska.

Öppet arkiv

Dag Hammarskjöld 1953 (svenska). (Stockholm) Generalsekreterare Dag Hammarskjöld intervjuas av Nils Jerring inför avresan till FN. Dessutom reportage från Dag Hammarskjölds avresa från Bromma 1953-04-08. SF 1578 A. Veckorevy 1953-04-13, https://www.oppetarkiv.se/video/2473634/journalfilm-dag-hammarskjold-1953

Sveriges radio

Dag Hammarskjöld på franska, intervju med Radio Suède, https://sverigesradio.se/artikel/7099158

FN

FN:s audiovisual library har samlat flertalet filmklipp, https://www.unmultimedia.org/avlibrary/search/search.jsp?fromManualDate=&toManualDate=&decade=1960&decade=1950&q=hammarskj%C3%B6ld&lang=&start=10

Youtube

Excerpts from the Installation and Acceptance Speech of Dag Hammarskjöld, https://www.youtube.com/watch?v=3rZEUql5Stw&t=23s

Dag Hammarskjold UN Secretary-General – 1953, https://www.youtube.com/watch?v=6i64x-wkY60

Dag Hammarskjöld’s inaugural speech on 10 April 1953, https://www.youtube.com/watch?v=-zh1KG0sDnQ

Dag Hammarskjöld speaks about the Universal Declaration of Human Rights (1954), https://www.youtube.com/watch?v=tKotc61aZZM

Dag Hammarskjöld speech on United Nations Day (1954), https://www.youtube.com/watch?v=HuppZpNG3kQ

Dag Hammarskjöld about quiet diplomacy (1955), https://www.youtube.com/watch?v=2T4YrDCe5Yc

Dag Hammarskjöld interviewed by Alistair Cooke (1955), https://www.youtube.com/watch?v=8mekcyNxFnI

United Nations – Interview With Secretary General AKA Dag Hammarskjold UN Leaders (1956), https://www.youtube.com/watch?v=5mdY-RE3ZEg

Hammarskjold Reports On Lebanon (1958), https://www.youtube.com/watch?v=WydjFuX1WEw

Dag Hammarskjöld: ”I shall remain in my post!” (1960), https://www.youtube.com/watch?v=xEQr_dbH79Q

Some highlights from the career of Secretary-General Dag Hammarskjöld, https://www.youtube.com/watch?v=MyHI4dUFZR0

Last mission, https://www.youtube.com/watch?v=_M8iBVk71Zk

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Läs mer och se filmen Uppsalas Dag HammarskjöldStiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets webbsidor.

Jordens dag 2020

Jordens dag 2020

I dag, den 22 april 2020, firar vi Jordens dag 50 år. Ett initiativ som togs för att uppmärksamma världens miljöproblem.

Informationskällor

Webbplatsen UN International day events, https://www.un.org/en/observances/earth-day

Forskningsguider sammanställda av Dag Hammarskjöld Library, New York.

FN:s generalsekreterare


UN chief on International Mother Earth Day (22 April) – YouTube
António Guterres (United Nations Secretary-General) on International Mother Earth Day (22 April 2020)
www.youtube.com

Ovanstående källor tillhandahålls av Förenta Nationerna och kan användas. Ange alltid källan.

Hans Blix-arkiv

Hans Blix personarkiv tillgängligt

Hans Blix, tidigare generaldirektör för Internationella atomenergiorganet (IAEA), har donerat sitt personarkiv till Uppsala universitetsbibliotek. Nu finns arkivet sökbart i Alvin.

Uppsala universitetsbibliotek mottog under 2019 en donation från Hans Blix med material från hans verksamma år inom Förenta Nationerna. Arkivet innehåller olika dokument från hans deltagande i konferenser om Krigets lagar på 1970-talet, hans tid som generaldirektör för International Atomic Energy Agency (IAEA) och som verkställande ordförande för FN:s Övervaknings-, verifierings- och inspektionskommission (UNMOVIC) i Irak.

Kommentarer och understrykningar i många av dokumenten visar spår av Hans Blix arbete. Arkivet är sökbart i Alvin, universitetsbibliotekets plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har genom Stiftelsen i uppdrag ”att sprida kännedom om internationella frågor samt verka för internationell förståelse och internationellt samarbete i Dag Hammarskjölds anda med utgångspunkt från Förenta Nationernas verksamhet, i första hand genom biblioteksverksamhet”. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek.

Biblioteket och COVID19/corona

Biblioteket och covid-19/corona

Biblioteket håller öppet men med begränsade öppettider. Detta för att möjliggöra fortsatta studier och forskning. Biblioteket har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning i lokalerna, bland annat genom luftigare möblering, utökad städning och ökad uppsikt över lokalerna för att säkra tillräcklig fysisk distans. Vi följer riktlinjer från universitetet och ansvariga myndigheter samt händelseutvecklingen i samhället.

Läs mer om öppettider, kurser, service på distans, återlämning av böcker med mera.

Se öppettider här