Ska vi ha yttrandefrihet på nätet?

Ska vi ha yttrandefrihet på nätet?

Välkommen till vårens första föredrag i serien En kvart över. Universitetslektor Sverker Scheutz berättar om yttrandefrihet på nätet på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

enkvartover_logo_brun

Uppsala universitetsbibliotek anordnar en serie med föredrag om spännande och aktuell forskning. Först ut på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är Sverker Scheutz. Han är universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet och han ger ett föredrag med den spännande titeln ”Ska vi ha yttrandefrihet på nätet?”

Tid: Torsdag 6 mars kl. 11:15

Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Ingen föranmälan krävs. Det är bara att komma!

Välkommen!

Läs mer om föredragen.

Föredrag om yttrandefrihet och tryckfrihet

Föredrag om yttrandefrihet och tryckfrihet

Ska vi ha yttrandefrihet på nätet? och Tryckfrihetens berg och dalbana är två öppna föredrag som Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket anordnar i mars månad.

enkvartover_logo_brun

Uppsala universitetsbibliotek anordnar en serie med föredrag om spännande och aktuell forskning. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket erbjuder två föredrag i den här serien som handlar om yttrande- och tryckfrihet. Föredragen ansluter även till Uppsalas satsning på Fredsåret 2014 och har inspirerats av temat för februari månad.

Det första föredraget hålls av Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen:

Ska vi ha yttrandefrihet på nätet?

Datum och tid: 6 mars kl. 11.15

Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Det andra föredraget hålls av Carl-Gustaf Spangenberg, universitetslektor i rättshistoria vid Juridiska institutionen:

Tryckfrihetens berg och dalbana. Tryckfriheten är bara villkorligt frigiven. Över den hänger ständigt ett damoklessvärd, redo att hugga så snart man anser att friheten missbrukas.

Datum och tid: 20 mars kl. 11.15

Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Föredragen är öppna för alla. Välkomna!

Om du är intresserad av fler föredrag eller fredsevenemang i Uppsala under 2014, håll utkik på följande platser:

Webbplatser med information:

Facebook

Fredsevenemang i Uppsala

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Uppsala universitetsbibliotek

Uppsala kommun

Tryckt press med information:

Upsala Nya tidning

Uppsalatidningen

Fredsstaden Uppsala 2014

Fredsstaden Uppsala 2014

2014 har, i Uppsala, utsetts som fredsår eftersom Sverige firar 200 år av fred. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket arrangerar under året föreläsningar och utställningar på temat ”Fredsstaden Uppsala”.

Den 14 augusti 1814 slöts den så kallade Mosskonventionen, ett fördrag om vapenstillestånd mellan Sverige och Norge, i Moss, Norge. Den 15 augusti samma år blev den första dagen på 200 år av fred. Sverige har därmed rekord i fred.

200 år av fred vill Uppsala uppmärksamma genom olika arrangemang under det kommande året. På kommunens webbplats kan man hitta mer information om vad som kommer att hända. Varje månad kommer att ha ett tema som i sin tur ska fungera som inspiration till de många olika aspekter som finns kring fred.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket kommer under 2014 att delta i firandet och ordna olika arrangemang. Fyra olika föreläsningar kommer att hållas i bibliotekets lokaler. De kommer att vara öppna för allmänheten. Efter sommaren planeras en utställning på temat ”Fredsstaden Uppsala”. Mer information om arrangemangen kommer. Håll utkik på Facebook, webben och i den tryckta pressen!

Webbplatser med information:

Facebook

Fredsevenemang i Uppsala

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Uppsala universitetsbibliotek

Uppsala kommun

Tryckt press med information:

Upsala Nya tidning

Uppsalatidningen

Bryssel, 1-3 december 2013

Biblioteket besökte UNRIC i Bryssel

Under decembers första dagar besökte bibliotekarier från Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Uppsala, UNRIC och olika EU-institutioner i Bryssel.

Mitt i de europeiska kvarteren, Quartier européen, bakom byggnadsställningar och plastskynken, inklämd mellan höga, moderna byggnader med glasfasader, ligger Résidence Palace. I den här byggnaden finns FN:s regionala informationskontor för Västeuropa UNRIC (United Nations Regional Information Center).

Residence Palace, Bryssel.

UNRIC fungerar som ett informationscenter om FN. Det finns ett referensbibliotek, UNRIC:s information och bibliotek, som är öppet för allmänheten. I biblioteket finns en samling FN-dokument och -publikationer på engelska, franska, spanska, men även material på andra västeuropeiska språk. UNRIC information och bibliotek publicerar regelbundet ett nyhetsbrev och bakgrundsmaterial till aktuella ämnen och händelser. Dessutom kan man följa UNRIC på Facebook. Biblioteket svarar på förfrågningar om FN via telefon, e-mail och post.

I de stora byggnaderna med glasfasader ryms olika EU-institutioner. Bland dem besöktes först Europeiska kommissionen, som är inhyst i den enorma Berlaymontbyggnaden. Där deltog bibliotekarierna i bland annat en ’midday press briefing’.

Därefter besöktes två av Europeiska unionens råds bibliotek: Centralbiblioteket och Juridiska biblioteket. Det blev ett intressant möte med några av bibliotekarierna på plats. Även det något större Europaparlamentets bibliotek besöktes.

Europaparlamentets besökscenter Parlamentarium

Tid fanns också för att besöka Europaparlamentets besökscentrum Parlamentarium. Här kan man lära sig mer om EU och dess institutioner. Genom dynamiska och interaktiva multimedieskärmar tas man med på en resa som visar Europas integration och hur denna påverkar vår vardag.

Bok- och biblioteksmässa i Göteborg, 26-29 september 2013

FN-biblioteket på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

26-29 september 2013 hölls den årliga Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Dag Hammarskjöldbiblioteket deltog med en monter på det Internationella Torget tillsammans med FN-familjen.

I år återfanns FN-familjen, som består av Svenska FN-förbundet, UNDP, Unicef Sverige, Dag Hammarskjöldbiblioteket och Dag Hammarskjöld Foundation, i en stor, öppen gemensam FN-monter med sektioner för varje utställare. Över montern hängde tre FN-flaggor. Det gemensamma temat var även det här året Millenniemålen. I montern fanns, förutom information om utställarna, en utställning om Millenniemålen och två stationer där besökare kunde rösta på tre av de 16 nya ”utvecklingsmålen” eller ”hållbarhetsmålen” som de tyckte var viktigast.

I montern för Dag Hammarskjöldbiblioteket informerades besökarna om biblioteket och dess verksamhet genom databasen DagDok och ett antal broschyrer och informationshäften. Framför allt lärare uppskattade bibliotekets närvaro och den information som de fick om DagDok. Dessutom visades filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld – som också fanns till försäljning.

Besökarna varierade från unga skolelever till seniora forskare, samt den intresserade allmänheten. Antalet besökare till den gemensamma FN-montern var flera hundra varje dag.

Bok och bibliotek, Frukostseminarium 130928

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Cecilia Chatterjee-Martinsen, Wateraid, Claes Johansson, UNICEF, New York, Annika Söder, Dag Hammarskjöld Foundation

På lördagen anordnade Dag Hammarskjöldbiblioteket tillsammans med övriga FN-familjen ett frukostseminarium. Frukost serverades till besökarna vid dagens första seminarium på Internationella Torgets Stora scen. Annika Söder, verkställande direktör på Dag Hammarskjöld Foundation modererade: Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare Wateraid, Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter (2006-2012), Claes Johansson, statistikexpert på UNICEF i New York, i ett samtal på temat Leder tillväxt alltid till utveckling? Seminariet var mycket välbesökt.

Rebecca Stern om papperslösas rättigheter i EU

Papperslösas rättigheter i EU – ett aktuellt ämne som drog publik

I september höll forskaren och universitetslektorn Rebecca Stern ett föredrag på temat ”Papperslösas rättigheter i EU” i bibliotekets lokaler. Det högaktuella ämnet lockade många intresserade.

Rebecca Stern håller föredrag om Papperslösas rättigheter i EU

Rebecca Stern

Onsdagen den 18 september var det dags för ännu ett föredrag i serien ”En kvart över”. Rebecca Stern, jur. dr och universitetslektor i folkrätt med särskild inriktning på migrationsrätt, höll ett intressant föredrag om de papperslösas rättigheter i EU. Det aktuella ämnet lockade många intresserade. Efter Rebeccas föredrag gavs tillfälle till en frågestund när flera frågor om aktuella händelser i Sverige ställdes.

Föredragsserien ”En kvart över” är ett initiativ av Uppsala universitetsbibliotek genom vilken man vill föra ut spännande och aktuell forskning. Håll utkik på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats efter fler föredrag.

Biblioteket deltar på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

Biblioteket deltar på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

2013-års Bok- och biblioteksmässa i Göteborg går av stapeln 25-29 september. Dag Hammarskjöldbiblioteket finns på Internationella Torget i monter H04:29 tillsammans med FN-familjen.

Bok- och biblioteksmässan 2013

Även i år deltar biblioteket på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Tillsammans med ett antal FN-organisationer – Svenska FN-förbundet, Unicef Sverige, UNDP och Dag Hammarskjöld Foundation – kommer biblioteket att finnas i en stor gemensam monter under blå FN-fanor på Internationella Torget.

Internationella Torget är en mötesplats för globala frågor. Det övergripande temat för den gemensamma montern är millenniemålen, FN:s mål för hållbar utveckling.

Aktiviteter

I montern kan man bland annat:

  • Delta i en omröstning om vilka utvecklingsområden som är avgörande för att världen ska bli bättre och framföra era åsikter till FN via en nätbaserad enkät.
  • Lära känna våra kunskapsresurser på nätet: DagDok, Millenniemålen.nu och Världskoll.
  • Få nyproducerat material om FN och läget i världen, bland annat tidningen Världens Bästa Nyheter och material om millenniemålen.
  • Få svar på era frågor och få nya kunskaper om FN och läget i världen.
  • Diskutera med företrädare för de deltagande organisationerna.
  • Ställa er bakom en namninsamling och därmed stödja vårt krav på att alla barn i världen ska få gå i skolan och att jämställdheten mellan kvinnor och män måste öka.
  • Besöka en utställning om millenniemålen och vad dessa betyder i praktiken för människor.

Scenprogram

Det kommer även att framföras seminarier på Stora scenen på Internationella Torget. Ladda ned FN-familjens scenprogram på Internationella Torget på Bokmässan. (pdf)

Välkommen till monter H04:29 på Internationella Torget!

KulturNatten i Uppsala 2013

Många intresserade på KulturNatten

Intresserade besökare i biblioteket på KulturNatten.

Intresserade besökare i biblioteket på KulturNatten.

Lördagen den 14 september gick den årliga KulturNatten av stapeln i Uppsala. Många intresserade besökte Dag Hammarskjöldbiblioteket som deltog med en utställning på temat ”I världshändelsernas centrum”.

Bibliotekets utställning bestod av böcker om aktuella världshändelser och politiska ledare. Även böcker och klipp om FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld, vars tragiska död i dagarna aktualiserats, liksom filmen Dag Hammarskjölds Uppsala visades. Den permanenta utställningen med FN-frimärken kunde också ses.

Bokbord på KulturNatten 2013.

Bokbord på KulturNatten.

Bibliotekets äldre delar, som är inrymda i stadsarkitekten Gunnar Leches lokaler och som ursprungligen byggdes som stadsbibliotek, kunde även besökas.

Trots det fina vädret hittade intresserade besökare till Dag Hammarskjöldbiblioteket för att se utställningen och filmen, samt lokalerna.

Gästprofessor från Nigeria besökte Dag Hammarskjöldbiblioteket

Gästprofessor från Nigeria besökte Dag Hammarskjöldbiblioteket

Gästprofessor Victor Adetula

Gästprofessor Victor Adetula, Claude Ake-professor 2013

Victor Adetula, professor i International Relations & Development Studies vid University of Jos, Nigeria, är innehavaren av 2013-års Claude Ake-professur. Han verkar som gästprofessor vid Institutionen för Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och besökte Dag Hammarskjöldbiblioteket i september.

Mer om gästprofessuren och om Victor Adetula kan du läsa på institutionens webbplats. Här finns även lista över tidigare Claude Ake-professorer.

KulturNatten i Uppsala 14 september 2013

KulturNatten i Uppsala 14 september 2013

Även i år deltar Dag Hammarskjöldbiblioteket i KulturNatten i Uppsala. Temat för årets utställning är ”Dag Hammarskjöldbiblioteket – I världshändelsernas centrum”.

KulturNatten i Uppsala 2013

På KulturNatten slår biblioteket upp sina portar kl 14-17. Ta möjligheten att hitta information om världshändelserna och se FN-samlingarna som inkluderar offentligt tryck från FN, samt litteratur och foton om och av den framlidne generalsekreteraren Dag Hammarskjöld. Filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld kommer att visas. Det kommer även att finnas möjlighet att se Gunnar Leches lokaler i vilka biblioteket är inhyst.

Läs mer om arrangemanget på KulturNattens webbplats.

Filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld kan även ses direkt här på vår webbplatsen.

Bokomslag Gunnar Leche, stadsarkitekt

Läs mer om bibliotekets lokaler i boken Gunnar Leche, stadsarkitekt / Lars Lambert, redaktör ; Carl Erik Bergold … (2004).