FN:s depåbibliotek 2012

FN:s depåbibliotek utvecklas

Dag Hammarskjöld Librarys undersökning av FN:s depåbibliotek 2012 visar att begreppet depåbibliotek utvecklas och införandet av FN:s eCollection kommer att öppna för en ny era.

Undersökning av FN:s depåbibliotek 2012.

Dag Hammarskjöld Library i New York genomför vartannat år en undersökning av alla FN-bibliotek. Mellan september 2012 till januari 2013 ägde den senaste kartläggningen rum. 364 depåbibliotek tillfrågades och själva datainsamlingen gjordes antingen via webben, e-post eller fax.

334 av 364 depåbibliotek svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 92%.

Resultatet från 2012-års undersökning indikerar att begreppet depåbibliotek utvecklas och införandet av FN:s eCollection kommer att öppna för en ny era.

Se hela resultatet från undersökningen på Dag Hammarskjöld Librarys webbplats: http://www.un.org/depts/dhl/deplib/2012-survey/index.html

Se hela listan av FN:s depåbibliotek.

 

 

 

Folder om Dag Hammarskjöldbibliotekets historia

Folder om Dag Hammarskjöldbibliotekets historia

I maj publicerade Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket en folder som ger bakgrunden till bibliotekets tillkomst.

Försättsblad till foldern Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda

FN:s andre generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka i september 1961. Endast en månad efter hans död, togs ett initiativ av Uppsala stadsfullmäktige som skulle leda fram till bibliotekets grundande 1966.

Om den historiska bakgrunden och hur biblioteket har utvecklats fram till i dag, kan man läsa i en nyligen publicerad folder med titeln Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda : en historisk bakgrund. Den har sammanställts av Bo Wirmark som var aktiv i styrelsen för Dag Hammarskjöldbiblioteket 1970-2006.

Här kan du läsa och ladda ned foldern Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda som pdf-fil.

Läs mer om Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Elever från Fyrisskolan besökte biblioteket

Fyrisskolan besökte biblioteket

I mars besökte gymnasieelever från Fyrisskolan, Uppsala, Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Fyrisskolan, Uppsala

Eleverna studerar utvecklingsfrågor och ska i sitt skolarbete göra en jämförelse mellan två länder. I biblioteket fick de lära sig att söka efter böcker och vetenskapliga artiklar. De fick även en introduktion till FN och organisationens arbete med utvecklingsfrågor i DagDok.

Rosendalelever besökte biblioteket

Rosendalelever besökte biblioteket

I mars tog Dag Hammarskjöldbiblioteket emot elever från naturvetenskapsprogrammet vid Rosendalsgymnasiet. Eleverna fick lära sig om hur man söker och hittar böcker och vetenskapliga artiklar om väpnade konflikter. De fick en introduktion till olika databaser däribland bibliotekets handledning till FN, DagDok, och till Uppsala Conflict Database som Institutionen för Freds- och konfliktstudier, Uppsala universitet, ansvarar för.

Ny webbplats

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket får egen webbplats

Webbplatsanpassad till olika skärmstorlekar.
I februari 2013 lanseras Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets egen hemsida. Webbplatsen är anpassad till såväl datorskärm och surfplattor som till smarta telefoner.

Stiftelsens mål är att

  • sprida kännedom om internationella frågor.
  • verka för internationell förståelse och samarbete.
  • hålla litteratur tillgänglig för forskning, undervisning och allmänheten.
  • förvara, vårda och förnya bibliotekets samlingar.
  • fungera som depåbibliotek för det officiella FN-trycket i enlighet med anvisningar från Förenta Nationerna.

Stiftelsen, som grundades 1990, är huvudman för Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala universitet. De tre stiftarna är Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet.

Webbplatsen är byggd av Silberman Web & Text i Uppsala.


Bokmässan i Göteborg 27 – 30 september 2012

Bokmässan i Göteborg 27 – 30 september 2012

Dag Hammarskjöldbiblioteket fanns på plats på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, tillsammans med Svenska FN-förbundet, UNICEF, UNDP och UN Women. Det gemensamma temat för utställarna var de åtta millenniemålen.

Bokmässan i Göteborg.

Dag Hammarskjöldbiblioteket deltog vid årets bokmässa. Här: FN-bibliotekarie Katarina Hjortsäter. Foto: Karl-Oskar Göransson.

Dag Hammarskjöldbiblioteket och de olika FN-förbunden fanns samlade under FN-flaggan på Internationella Torget under mässan i Göteborg. Fokus låg på de åtta millenniemålen, det vill säga åtta mätbara mål för att förbättra de fattigas förutsättningar och för att främja en hållbar utveckling i världen.

Besökarna till vår monter bestod av alltifrån gymnasieelever till forskare, samt den intresserad allmänheten. Några besökare hade till och med träffat Dag Hammarskjöld personligen.