KulturNatten i Uppsala 8 september 2012

KulturNatten i Uppsala 8 september 2012

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket deltog som arrangör vid KulturNatten i Uppsala 2012. Biblioteket bjöd in till en utställning med FN-tema.

Kulturnatten i Uppsala

På Dag Hammarskjöldbibliotekets utställning under KulturNatten kunde besökarna stifta närmare bekantskap med FN:s millenniemål genom bland annat litteratur och informationsmaterial. Här fanns också en frimärkssamling med FN-tema. Frimärkssamlingen är en gåva av Dag Hammarskjöldbibliotekets tidigare chefsbibliotekarie Nina Bergström och blir en permanent utställning i biblioteket

På utställningen visades även filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld, som du kan se på vår webbplats.


Ny bibliografi till 50-årsminnet av Dag Hammarskjölds bortgång

Ny bibliografi till 50-årsminnet av Dag Hammarskjölds bortgång

Femtio år har gått sedan FN:s generalsekreterare omkom i en flygkrasch under ett uppdrag i Afrika. Dag Hammarskjöldbiblioteket ger nu ut den tredje utgåvan av bibliografin över Hammarskjöldlitteratur.

Dag Hammarskjöld 29.7 1905 - 18.9 1961

Hammarskjölds grav på Gamla kyrkogården i Uppsala. Foto: Richard Öhrn

Lagom till 50-årsminnet av Hammarskjölds bortgång kommer en reviderad och utökad utgåva av bibliografin över bibliotekets Hammarskjöldsamling. Här finns inte enbart FN-relaterad litteratur, utan även romaner, poesi, deckare, drama och musikaliska verk, inspirerade av Hammarskjölds liv och livsverk. Bibliografin är gjord i samarbete mellan Dag Hammarskjöldbiblioteket och Dag Hammarskjöld Foundation.

Här kan du läsa eller ladda ner Hammarskjöldbibliografin i pdf-format (5 MB).

Hammarskjöldbibliografin


Kortfilm till minnesåret 2011

Kortfilm om Dag Hammarskjöld till minnesåret 2011

I år är det exakt femtio år sedan Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka. Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket har bidragit till minnesåret med filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld.

Den nya kortfilmen skildrar Dag Hammarskjölds barn- och ungdomsår i Uppsala. Materialet till filmen är hämtat ur bibliotekets mindre kända samlingar och handlar i första hand om Dag Hammarskjöld, men sätter också Uppsala i fokus.

Filmen förstärker varumärket Uppsala och är tänkt att användas för turism och som gåva till kommunens och universitetets gäster. Filmen produceras på svenska och engelska.


Workshop för FN-bibliotek i Norden och Baltikum

Workshop för FN-bibliotek i Norden och Baltikum

Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala, har tillsammans med Förenta Nationernas Dag Hammarskjöldbibliotek, New York, anordnat en workshop för FN-bibliotek i Norden och Baltikum.

Målet med den internationella workshopen var att samla regionens FN-bibliotek för att uppmuntra informationsspridning och utbyte av kunskap, samt för att bygga nätverk.

Ansvarig för konferensen var FN‐bibliotekarien Gunnel Torén och huvudföreläsare var Mr Anatoli Sidorenko, koordinator för FN:s depåbibliotek vid Dag Hammarskjöld Library i New York. I konferensen deltog 41 bibliotekarier från depåbibliotek, universitets‐ och högskolebibliotek, domstolar, special- och parlamentsbibliotek.

Läs mer om workshopen på FN:s webbplats (på engelska).


Ny FN-databas lanseras

Ny FN-databas lanseras

Dag Hammarskjöldbiblioteket lanserar nu DagDok, en databas över FN-relaterat material. Databasen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten.

Länk till FN-databasen DagDok.

Databasen DagDok.

Databasen DagDok lanseras den 14 juni 2005. DagDok är en elektronisk handledning till FN:s dokumentation och en vägledning till FN:s olika organ och avdelningar. Databasen är främst tänkt för den som söker information om bakgrunden till FN:s olika konventioner och deklarationer. FN:s högkvarter i New York länkar till databasen från sin webbplats.


Hundra år sedan Dag Hammarskjöld föddes

Hundra år sedan Dag Hammarskjöld föddes

Hundra år har gått sedan FN:s tidigare generalsekreterare, Dag Hammarskjöld, föddes i Jönköping år 1905. Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala uppmärksammar detta i en rad olika evenemang under året.

Dag Hammarskjöld, 1954

Dag Hammarskjöld. Foto: UN Photo/AF, 1954

Sommaren 2005 firas 100-årsdagen av Dag Hammarskjölds födelse och biblioteket anordnar i samband med detta en utställning i universitetsbiblioteket Carolina Redivivas visningssal. Utställningen flyttar sedan under hösten till Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Förutom utställningen på biblioteket arrangeras även en utställning på Uppsala slott under sommaren. I juni deltar FN-bibliotekarien i hedrandet av Dag Hammarskjöld på Backåkra.


Uppsalabibliotek blir kvar när FN avvecklar

Dag Hammarskjöldbiblioteket blir kvar när FN avvecklar

Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala fungerar som depåbibliotek för FN. Nu skär FN ner på antalet depåbibliotek i världen, men Uppsalabiblioteket blir kvar som officiell FN-depå.

Dag Hammarskjöldsbiblioteket är ett FN-bibliotek.

Foto: UN Photo / Christopher Herwig

Vid årsskiftet 2003/2004 avvecklar FN alla informationskontor i Europa utom Brysselkontoret. FN kommer dessutom att minska antalet depåbibliotek i världen. Dag Hammarskjöldbiblioteket, med sin stora samling, goda rykte samt gedigna bakgrund och verksamhet, är dock en självskriven kontakt i Sverige och kommer att fortsätta som depåbibliotek.

Ett ökat tryck på bibliotekets personal och material märks redan av. Många frågor som skulle ha ställts till de nedlagda informationskontoren kommer nu till Dag Hammartskjöldbiblioteket. Det händer också relativt ofta att vi får frågor från informationskontoret i Bryssel – biblioteket har blivit till en resurs att räkna med i Europa.


Stor FN-donation till Dag Hammarskjöldbiblioteket

Stor FN-donation till Dag Hammarskjöldbiblioteket

På FN-dagen, den 24 oktober 2002, överlämnades en stor donation till Dag Hammarskjöldbiblioteket i form av 400 hyllmeter FN-dokument från Utrikesdepartementet, UD.

I och med donationen har nu biblioteket Nordens största FN-arkiv. Överlämningen gjordes vid en ceremoni på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva av Hans Dahlgren (UD) till överbibliotekarie Ulf Göransson (Uppsala universitetsbibliotek). Läs mer i Uppsala Nya Tidning (artikel i PDF, 400 kB).