FN-dagen 24 oktober 2015

FN-dagen 24 oktober 2015

Den 24 oktober varje år infaller FN-dagen, till minne av att FN-stadgan trädde i kraft detta datum 1945. I år, 2015, är det med andra ord 70 år sedan Förenta nationerna grundlades. 70-årsjubileet uppmärksammas särskilt på årets FN-dag.

UN70_Gabarron poster_final_English_WEB

”The United Nations works for the entire human family of seven billion people, and cares for the earth, our one and only home.”

Citatet ovan är en del av generalsekreterare Ban Ki-moons meddelande i samband med FN-dagen 2015.

FN-dagen firas till minne av att FN-stadgan trädde i kraft, efter att de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemsstaterna hade godkänt stadgan. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. FN-dagen har firats sedan 1948.

I år uppmärkssammas särskilt stadgans ikraftträdande, och Förenta nationernas 70-årsjubileum. På KulturNatten i Uppsala invigdes en utställning i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket med nedslag i FN:s historia. Utställningen kan fortfarande ses.

Vi firar också FN-dagen genom en utställning med böcker ur våra samlingar. Utställningen kan ses under våra ordinarie öppettider.

Välkomna!

Se mer:

Biblioteket stängt 30 oktober

Biblioteket stängt 30 oktober

Fredag den 30 oktober är dagen före Alla helgons dag. Biblioteket håller då stängt. 

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är stängt fredag den 30 oktober, som är dagen före Alla helgons dag.

Söndag den 2 november håller vi öppet som vanligt, 10-18.

Välkommen att besöka oss!

autumn-10484_1920

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliotekets flytt till Slottsgränd 3

Bibliotekets flytt till Slottsgränd 3

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket kommer som tidigare meddelats att flytta till nya lokaler vid årsskiftet. Flyttscenariot ser ut som följer.

1 december stänger den del av biblioteket som rymmer den samhällsvetenskapliga samlingen (tidigare Dag Hammarskjöldbiblioteket). Under perioden fram till och med 13 december fortgår ordinarie verksamhet i övriga lokaler (juridiska delen) dit samtliga är välkomna för att nyttja litteratur och läsplatser.

Den 14 december stänger HELA Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket all verksamhet. Vi uppmanar därför alla våra användare att planera studier och forskning i god tid. Biblioteket beräknas öppna igen 11 januari 2016 på Slottsgränd 3.

Vi återkommer inom kort med mer information om hantering av lån och beställningar.

Bokmässan 2015

Biblioteket på Bokmässan

Den 24-27 september 2015 pågår Bok & Bibliotek – Bokmässan i Göteborg. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns på plats i egenskap av FN-depåbibliotek tillsammans med Unicef, UNDP och Svenska FN-förbundet.

Bokmässan1Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket deltar i årets Bokmässa i en gemensam monter tillsammans med FN-familjen. I fokus just nu är de nya globala utvecklingsmålen – Sustainable Development Goals, som världens ledare samlas för att fatta beslut om den 25-27 september. Dessa mål ersätter Millenniemålen som når sin deadline vid 2015 års slut. På bilden till vänster syns en röstningsstation där mässbesökarna får rösta på de utvecklingsmål de tycker att FN bör prioritera, såsom jämställdhet, tillgång till rent vatten och sanitet, att utrota fattigdom och hunger. Tidigare under året genomförde Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket en liknande röstningskampanj.

Bokmässan2Bokmässan i Göteborg är ett utmärkt tillfälle att presentera biblioteket och dess resurser. Under torsdagen besökte många lärare FN-familjens monter. På bilden syns Katarina Hjortsäter (till vänster), FN-bibliotekarie och t.f. enhetschef för Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, förevisa DagDok, vår guide till FN och FN-dokumentationen.

Vi finns på Internationella torget, mässans mötesplats för globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Välkommen!

Biblioteket välbesökt på Kulturnatten 2015

Biblioteket välbesökt på KulturNatten

Under KulturNatten lördagen den 12 september 2015 höll Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket öppet kl 14-17. Det var några välbesökta timmar med filmvisning, utställningar och samtal

FN-utst

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket bjöd som vanligt på ett varierat program under KulturNatten 2015. Över 70 besökare lockades till evenemanget. Särskilt för i år var utställningen ”FN 70 år” där nedslag i Förenta nationernas historia skildrades i bild och text. Vid sidan av denna utställning visades böcker ur bibliotekets samlingar på det aktuella temat migration i Europa.

klippbokUnder dagen visades också två kortfilmer om Dag Hammarskjöld – Uppsalas Dag Hammarskjöld (2011) och Vägmärken och milstolpar (1995). Dag Hammarskjölds liv och gärning uppmärksammas också i klippböcker om den forne generalsekreteraren. De 21 volymerna, som rymmer tidningsurklipp med anknytning till Hammarskjöld, finns att beskåda i biblioteket. 

Detta var den sista KulturNatten i bibliotekets nuvarande lokaler i kvarteret Gamla torget. Nästa år ses vi åter på Slottsgränd 3.

Se mer:

  • Lär mer om FN i vår guide – DagDok.org

 

Biblioteket arrangerade skatterättsdag

Biblioteket arrangerade skatterättsdag

Den 27 augusti stod Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket som arrangör för en utbildningsdag på temat skatterätt i laborativa lärosalen på Blåsenhus. Deltagarna var bibliotekarier från universitetsbibliotek, domstolar och advokatbyråer. Även några representanter för juridiska databaser fanns på plats och lämnade information om sina tjänster.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har en omfattande samling av juridisk litteratur, och tillhandahåller också databaser och annat elektroniskt material inom juridiken. Biblioteket har sedan länge ett framgångsrikt samarbete med juridiska fakulteten i Uppsala, och samverkar också med juridiska bibliotek och institutioner i övriga Sverige.

IMG_0225

Programmet på utbildningsdagen den 27 augusti inleddes med att Bertil Wiman, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, talade om de skatterättsliga källorna utifrån ett forskarperspektiv och vilken utveckling som skett på området under hans karriär. Tidigare behövde man samla material under forskningsresor, medan mycket material numera finns tillgängligt online via bibliotekets databaser.

Förmiddagens andra talare, Martin Berglund, är forskare i finansrätt vid juridiska institutionen. Han talade utifrån sin erfarenhet som lärare om arbetet med skatterättsliga case, vilka bygger på situationer som studenterna kan tänkas möta i det framtida yrkeslivet. Biblioteket deltar i undervisningen med ett seminarium om hur man söker skatterättsliga källor.

skatterättsdagenUnder eftermiddagen hade vi besök av Katharina Beberweil, bibliotekschef vid International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) i Amsterdam. Hon berättade om IBFD:s verksamhet, och ledde också en praktisk övning där deltagarna fick lära sig använda databasen IBFD Tax Research Platform, som Uppsala universitetsbibliotek abonnerar på.

Dagen var uppskattad både som kompetensutveckling, och som en möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med verksamma på andra bibliotek.

Kulturnatten 2015

KulturNatten 12 september 2015

KulturNatten infaller i år lördagen den 12 september. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket inbjuder till ett varierat program på temat ”I världshändelsernas centrum”.

På KulturNatten håller biblioteket öppet kl. 14-17. Förutom programmet nedan finns möjlighet att se Gunnar Leches klassiska lokaler i egenskap av bibliotek, innan Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets flytt vid årsskiftet.

Program:

  • Utställning om FN 70 år
  • Samlingarna med fokus på statskupper, terroristattacker, humanitära insatser, valövervakning, diplomati och FN-resolutioner.
  • Böcker av och om Dag Hammarskjöld
  • Klippböcker om Dag Hammarskjöld
  • Utställning med FN-frimärken
  • Film om Dag Hammarskjöld
  • DagDok, en guide till FN och FN-dokument

Alla hälsas varmt välkomna!

 

Läs/se mer:

Bokomslag Gunnar Leche, stadsarkitekt

Läs mer om bibliotekets lokaler i boken Gunnar Leche, stadsarkitekt / Lars Lambert, redaktör ; Carl Erik Bergold … (2004).

På gång i biblioteket hösten 2015

På gång i biblioteket hösten 2015

Under hösten pågår förberedelser för flytt av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket till Slottsgränd 3. Verksamheten kommer dock att fortsätta som vanligt under hösten, förutom under december och januari då biblioteket håller stängt viss tid i samband med flytten.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket flyttar till Slottsgränd 3, med målet att öppna i de nya lokalerna 11 januari 2016. I samband med flytten kommer biblioteket att hålla stängt under viss tid i december och januari. Vi återkommer med exakta datum. I möjligaste mån strävar vi efter att tillmötesgå våra användares önskemål.

Under hösten fortsätter bibliotekets verksamhet som vanligt med ordinarie öppettider. Vår undervisning fortgår som planerat, inköpsförslag tas emot som vanligt liksom beställningar av lån från andra bibliotek.

Parallellt pågår förberedelser inför flytten, såsom magasinering och ommärkning av viss litteratur.

Ombyggnad kommer att pågå i kvarteret Torget under hösten, vilket kan medföra störningar i biblioteket.

Frågor? Kontakta biblioteket.

2015-års Claude Ake-professur – Pumla Gobodo-Madikizela

2015-års Claude Ake-professor gästar biblioteket

PUMLA GOBODO-MADIKIZELAPumla Gobodo-Madikizela, psykolog och senior professor vid University of the Free State, Sydafrika, är årets Claude Ake-professor. Hon verkar som gästprofessor vid Institutionen för Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet från augusti till december 2015. Redan på sin tredje dag i Uppsala besökte Pumla Dag Hammarskjöldbiblioteket, som ser fram emot att ha henne som gäst i biblioteket under hösten.

Mer om gästprofessuren och om Pumla Gobodo-Madikizela finns på institutionens webbplats. Här finns även lista över tidigare Claude Ake-professorer.

Sommaröppettider 2015

Sommaröppettider 2015

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket håller öppet hela sommaren, men öppettiderna är något begränsade. Se öppettiderna nedan.

Sommaröppettider
8-21 juni: måndag-fredag 10-16
22 juni-16 augusti: måndag-fredag 10-14
17-30 augusti: måndag-fredag 10-16

1 juni-30 augusti har biblioteket stängt på söndagar.

Ordinarie öppettider
mån-tors 8.30 -20, fre 8.30-18, sön 10 -18

Kontakta oss om du har några frågor om bibliotekets öppettider och service under sommaren. Välkommen!