Världsmiljödagen

Världsmiljödagen 5 juni 2015

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket firar Världsmiljödagen med en bokutställning. Välkomna att läsa och låna aktuella böcker om klimat och miljö.

världsmiljödagen2

Världsmiljödagen (World Environment Day) firas den 5 juni varje år. Världsmiljödagen är en av FN:s temadagar och instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. På Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket uppmärksammas dagen med en utställning, där aktuella böcker om klimat och miljö ur bibliotekets samlingar kan beskådas.

UNEP, United Nations Environment Programme, är det organ som samordnar FN:s miljöarbete och står också som organisatör bakom världsmiljödagen.

”Seven billion dreams. One planet. Consume with care”. Temat för årets världsmiljödag uppmanar till ansvarsfull konsumtion för att bättre ta tillvara jordens naturresurser.

För mer information, se unep.org. Här finns också information om teman för tidigare års världsmiljödagar.

Informationsmöte om biblioteksflytten

Informationsmöte om biblioteksflytten

Måndagen den 25 maj kl 15:00 (prick) hålls ett informationsmöte i biblioteket om den förestående flytten. Välkommen att ställa frågor!

Affisch-regnellianum_liggande

Undrar du över varför biblioteket ska flytta? Hur kommer verksamheten att påverkas? Blir det färre läsplatser? Tag chansen att ställa frågor till överbibliotekarie Lars Burman, andra områdesrepresentanter och projektansvariga, samt bibliotekarier.

Välkommen till Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket måndagen den 25 maj kl 15:00 (prick).

Resultat från MY World

Resultat från röstningskampanjen MY World

Perioden 8 april – 8 maj anordnades röstningskampanjen MY World i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, där man uppmanades att rösta på sex frågor man anser att FN bör prioritera i den nya utvecklingsagendan, post-2015. Här presenteras resultatet av omröstningen.

Röstningsstationen, inlånad från Svenska FN-förbundet, stod i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket mellan 8 april och 8 maj. Sammanlagt röstade 264 personer. Varje person röstade på sex frågor, och det totala antalet röster var 1586. Internationella besökare kunde rösta på blanketter där alternativen fanns att läsa på engelska.

20150415_124020

Av de 16 alternativen hamnade Utbildning i topp med över 200 röster, vilket betyder att en majoritet av de röstande lade en av sina sex röster på denna fråga. Högt i topp hamnade också Frihet från diskriminering och förföljelse, Politisk frihet, Jämställdhet mellan män och kvinnor samt Krafttag mot klimatförändringen. Resultatet i sin helhet kan ses i diagrammet nedan.

 

Det kan vara av intresse att jämföra Uppsalabornas röster (varav majoriteten kan antas vara studenter) med de globala röstningsresultaten. Sammanlagt har över sju miljoner röster samlats in världen över. Även globalt ligger Utbildning i topp, följt av Sjuk- och hälsovård och Fler jobb.

Under hela 2015 kan man göra sin röst hörd via myworld2015.org.

 

 

En kvart över 12 maj

Klimatansvar – föredrag 12 maj

Klimatansvar – Vem har rätten? Vem har makten? är rubriken på ett föredrag som ges 12 maj på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Arrangemanget ingår i Uppsala universitetsbiblioteks föredragsserie En kvart över.

Välkommen till ett föredrag om klimat, ansvar, och makt. Anna Ioannou, Denise Philipsson, Sofie Habram, Alejandra Silva och Amanda Chavarría Persson är praktikanter hos Framtidsjorden, ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. De berättar om möten och erfarenheter från Indien, Uruguay och Equador.

Välkomna den 12 maj kl. 14.15! Ingen föranmälan krävs.

En kvart över Klimatansvar 12 maj

70 år 70 dokument 1956-1965

70 år och 70 dokument
– åren 1946-1955

Förenta Nationerna firar 70 år. Nu presenteras i en onlineutställning åren 1956-1965. En period präglad av svensken och Uppsalabon Dag Hammarskjöld. Se bilder, text och dokument online.

2014-10-23_15_45_23-Presentation

Firandet av Förenta Nationerna 70 år fortsätter hela året. Dag Hammarskjöld Library i New York har gjort en utställning där man presenterar 70 dokument som har haft stor betydelse för Förenta Nationerna och för världen. Just nu presenteras perioden 1956-1965. En period som präglas av den svenske generalsekreterarens Dag Hammarskjölds ledarskap av världssamfundet men också av hans tragiska död. Dag Hammarskjöld växte upp i Uppsala och betraktade staden som sin hemstad. Texter bilder och dokument från perioden presenteras i onlineutställningen.

Viktiga dokument för perioden

Tidigare utställningar

Läs mer om de tidigare utställningarna:

Biblioteket flyttar

Biblioteket flyttar till Regnellianum

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket flyttar till nya lokaler vid årsskiftet 2015/2016 efter ett rektorsbeslut den 24 mars i år. Ett informationsmöte hålls i maj månad. Bibliotekets verksamhet planeras att fortsätta som vanligt fram till december 2015.

RegnellianumUppsala universitets rektor fattade den 24 mars 2015 beslut om att Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ska flytta till Regnellianum med adress Trädgårdsgatan/Slottsgränd. Skälet är för att möjliggöra en utökning av lokalerna vid kvarteret Gamla torget med hörsalar, grupprum, pausrum och läsplatser. De studentanknutna lokalerna utökas därmed och ger en samlad utbildningsmiljö för studenterna, med direkt närhet till lärarna.

Under hösten 2015 kommer lokalerna i Regnellianum att anpassas för bibliotekets verksamhet. Inflyttningen beräknas vara genomförd 1 januari 2016 när biblioteket planeras öppna i de nya lokalerna. Ett informationsmöte om flytten för studenter, forskare och andra användare ordnas den 25 maj kl. 15 i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Överbibliotekarie Lars Burman leder mötet, och det kommer även finnas representanter från vetenskapsområdet, bland annat vicerektor Torsten Svensson, på plats för att svara på frågor.

Bibliotekets ordinarie verksamhet planeras att fortskrida som vanligt fram till december 2015. Inte heller några byggprojekt ska påverka miljön i de nuvarande lokalerna under höstterminen.

Välkommen den 25 maj kl 15 på bibliotekets informationsmöte!

Frågor? Kontakta biblioteket!

Länk

NMBU – Norska bibliotekarier på studiebesök

Norska bibliotekarier på studiebesök

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket besöktes den 17 april av fyra bibliotekarier från ett norskt universitetsbibliotek tillhörande NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Förutom en rundvandring gavs de en visning av DagDok, vår guide till FN.

NMBU

Fredagen den 17 april hade Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket besök av fyra bibliotekarier från NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBU, ett av Norges minsta universitet, har sitt huvudsakliga campus i Ås utanför Oslo. Universitetet bedriver också verksamhet och bibliotek i Oslo.

De som besökte oss var bibliotekarierna Liv Ellingsen, Sissel Grønseth, Hilde Kristin Langsholt och Claire Synnøve Landron. Deras två dagar långa Uppsalavistelse innehöll studiebesök på SLU-biblioteket, på Nordiska Afrikainstitutets bibliotek samt på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket där de fick en visning av biblioteket och dess samlingar. De var också här för att lära om DagDok, som förevisades av FN-bibliotekarien Katarina Hjortsäter. Därefter höll besökarna från NMBU en presentation av sitt bibliotek och sin mångfacetterade verksamhet.

Såväl NMBU:s bibliotek som Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i NorDoc, ett nätverk av samhällsvetenskapliga bibliotek i Norden, med inriktning på utvecklingsfrågor. Studiebesöket från NMBU var ett välkommet tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter kring biblioteksverksamhet.

MY World

MY World – gör din röst hörd

Gör din röst hörd genom att rösta på FN:s nya utvecklingsmål post-2015 i den världsomfattande kampanjen MY World. Rösta i röstningsstationen på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket eller på My World.

MY World

MY World är en världsomfattande kampanj som uppmuntrar människor att rösta på vilka frågor världens ledare bör prioritera i den nya globala utvecklingsagendan efter 2015. Kampanjen drivs av ett flertal samarbetspartners, däribland FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Du kan vara med och rösta genom att välja 6 områden, av 16 möjliga, som du tror skulle göra störst skillnad i ditt eget liv och främja mänsklig utveckling i världen. De 16 områdena täcker de åtta millenniemålen som löper ut 2015, men har utökats med frågor om bland annat hållbar utveckling och säkerhet. Kampanjen är världsomfattande och man kan läsa mer på www.myworld2015.org. Var med och gör din röst hörd!

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har under en månads tid lånat en röstningsstation från Svenska FN-förbundet där man röstar med polletter. Man kan också rösta online via länken
myworld2015.org/?partner=Uppuni.

VAR? Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
NÄR? 8 april – 8 maj 2015
HUR? Kom och rösta i vår röstningsstation, eller online via länken
myworld2015.org/?partner=Uppuni

70 år och 70 dokument 1946-1955

70 år och 70 dokument
– utställning om åren 1946-1955

Förenta Nationerna fyller 70 år. Det uppmärksammar biblioteket med en utställning med 70 viktiga FN-dokument. Nu visas dokument och bilder från åren 1946-1955

20150313_085149-ed

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala fortsätter utställningen 70 Years, 70 Documents. Nu visas utställningen som täcker åren 1946-1955 med dokument som:

Utställningen visas under bibliotekets ordinarie öppettider, på Klostergatan 3, Uppsala.

70 Years, 70 Documents : the exhibit kan ses på Dag Hammarskjöld librarys webbplats. Här kan du rösta på det dokument som du tycker var av störst betydelse under denna perioden.

Välkommen!

Tips!

Läs mer om utställningen i biblioteket.

UN Dag Hammarskjöld Librarys blogg – UN Pulse #UN70

Lär mer om FN i vår guide – DagDok.org

Sök i FN:s årsböcker 1946-2010 – Yearbook of the United Nations

Om FN på svenska – Svenska FN-förbundet

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen på biblioteket

Internationella kvinnodagen uppmärksammas med två olika bokutställningar på Uppsala universitetsbibliotek.

20150306_int_kvinnodagen_edited-1

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket uppmärksammar Internationella kvinnodagen den 8 mars med en bokutställning. Ett urval böcker inom freds- och konfliktforskning och statsvetenskap som berör kvinnor eller genusforskning ställs ut, de flesta förvärvade de senaste åren. Böckerna går att låna hem om så önskas.

Uppsala universitetsbibliotek firar också kvinnodagen med en digital e-boksutställning.

Internationella kvinnodagen firas 8 mars varje år för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation världen över. Den internationella kvinnodagen instiftades redan 1910 på initiativ av den tyska socialisten och kvinnorättskämpen Clara Zetkin. Vid Förenta nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ till att införa en gemensam högtidsdag. FN:s generalförsamling beslutade om detta i en resolution 1977, och sedan 1978 finns Internationella kvinnodagen med på FN:s lista över högtidsdagar.