Kulturnatten 2015

KulturNatten 12 september 2015

KulturNatten infaller i år lördagen den 12 september. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket inbjuder till ett varierat program på temat ”I världshändelsernas centrum”.

På KulturNatten håller biblioteket öppet kl. 14-17. Förutom programmet nedan finns möjlighet att se Gunnar Leches klassiska lokaler i egenskap av bibliotek, innan Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets flytt vid årsskiftet.

Program:

  • Utställning om FN 70 år
  • Samlingarna med fokus på statskupper, terroristattacker, humanitära insatser, valövervakning, diplomati och FN-resolutioner.
  • Böcker av och om Dag Hammarskjöld
  • Klippböcker om Dag Hammarskjöld
  • Utställning med FN-frimärken
  • Film om Dag Hammarskjöld
  • DagDok, en guide till FN och FN-dokument

Alla hälsas varmt välkomna!

 

Läs/se mer:

Bokomslag Gunnar Leche, stadsarkitekt

Läs mer om bibliotekets lokaler i boken Gunnar Leche, stadsarkitekt / Lars Lambert, redaktör ; Carl Erik Bergold … (2004).

På gång i biblioteket hösten 2015

På gång i biblioteket hösten 2015

Under hösten pågår förberedelser för flytt av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket till Slottsgränd 3. Verksamheten kommer dock att fortsätta som vanligt under hösten, förutom under december och januari då biblioteket håller stängt viss tid i samband med flytten.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket flyttar till Slottsgränd 3, med målet att öppna i de nya lokalerna 11 januari 2016. I samband med flytten kommer biblioteket att hålla stängt under viss tid i december och januari. Vi återkommer med exakta datum. I möjligaste mån strävar vi efter att tillmötesgå våra användares önskemål.

Under hösten fortsätter bibliotekets verksamhet som vanligt med ordinarie öppettider. Vår undervisning fortgår som planerat, inköpsförslag tas emot som vanligt liksom beställningar av lån från andra bibliotek.

Parallellt pågår förberedelser inför flytten, såsom magasinering och ommärkning av viss litteratur.

Ombyggnad kommer att pågå i kvarteret Torget under hösten, vilket kan medföra störningar i biblioteket.

Frågor? Kontakta biblioteket.

2015-års Claude Ake-professur – Pumla Gobodo-Madikizela

2015-års Claude Ake-professor gästar biblioteket

PUMLA GOBODO-MADIKIZELAPumla Gobodo-Madikizela, psykolog och senior professor vid University of the Free State, Sydafrika, är årets Claude Ake-professor. Hon verkar som gästprofessor vid Institutionen för Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet från augusti till december 2015. Redan på sin tredje dag i Uppsala besökte Pumla Dag Hammarskjöldbiblioteket, som ser fram emot att ha henne som gäst i biblioteket under hösten.

Mer om gästprofessuren och om Pumla Gobodo-Madikizela finns på institutionens webbplats. Här finns även lista över tidigare Claude Ake-professorer.

Sommaröppettider 2015

Sommaröppettider 2015

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket håller öppet hela sommaren, men öppettiderna är något begränsade. Se öppettiderna nedan.

Sommaröppettider
8-21 juni: måndag-fredag 10-16
22 juni-16 augusti: måndag-fredag 10-14
17-30 augusti: måndag-fredag 10-16

1 juni-30 augusti har biblioteket stängt på söndagar.

Ordinarie öppettider
mån-tors 8.30 -20, fre 8.30-18, sön 10 -18

Kontakta oss om du har några frågor om bibliotekets öppettider och service under sommaren. Välkommen!

Världsmiljödagen

Världsmiljödagen 5 juni 2015

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket firar Världsmiljödagen med en bokutställning. Välkomna att läsa och låna aktuella böcker om klimat och miljö.

världsmiljödagen2

Världsmiljödagen (World Environment Day) firas den 5 juni varje år. Världsmiljödagen är en av FN:s temadagar och instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. På Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket uppmärksammas dagen med en utställning, där aktuella böcker om klimat och miljö ur bibliotekets samlingar kan beskådas.

UNEP, United Nations Environment Programme, är det organ som samordnar FN:s miljöarbete och står också som organisatör bakom världsmiljödagen.

”Seven billion dreams. One planet. Consume with care”. Temat för årets världsmiljödag uppmanar till ansvarsfull konsumtion för att bättre ta tillvara jordens naturresurser.

För mer information, se unep.org. Här finns också information om teman för tidigare års världsmiljödagar.

Informationsmöte om biblioteksflytten

Informationsmöte om biblioteksflytten

Måndagen den 25 maj kl 15:00 (prick) hålls ett informationsmöte i biblioteket om den förestående flytten. Välkommen att ställa frågor!

Affisch-regnellianum_liggande

Undrar du över varför biblioteket ska flytta? Hur kommer verksamheten att påverkas? Blir det färre läsplatser? Tag chansen att ställa frågor till överbibliotekarie Lars Burman, andra områdesrepresentanter och projektansvariga, samt bibliotekarier.

Välkommen till Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket måndagen den 25 maj kl 15:00 (prick).

Resultat från MY World

Resultat från röstningskampanjen MY World

Perioden 8 april – 8 maj anordnades röstningskampanjen MY World i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, där man uppmanades att rösta på sex frågor man anser att FN bör prioritera i den nya utvecklingsagendan, post-2015. Här presenteras resultatet av omröstningen.

Röstningsstationen, inlånad från Svenska FN-förbundet, stod i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket mellan 8 april och 8 maj. Sammanlagt röstade 264 personer. Varje person röstade på sex frågor, och det totala antalet röster var 1586. Internationella besökare kunde rösta på blanketter där alternativen fanns att läsa på engelska.

20150415_124020

Av de 16 alternativen hamnade Utbildning i topp med över 200 röster, vilket betyder att en majoritet av de röstande lade en av sina sex röster på denna fråga. Högt i topp hamnade också Frihet från diskriminering och förföljelse, Politisk frihet, Jämställdhet mellan män och kvinnor samt Krafttag mot klimatförändringen. Resultatet i sin helhet kan ses i diagrammet nedan.

 

Det kan vara av intresse att jämföra Uppsalabornas röster (varav majoriteten kan antas vara studenter) med de globala röstningsresultaten. Sammanlagt har över sju miljoner röster samlats in världen över. Även globalt ligger Utbildning i topp, följt av Sjuk- och hälsovård och Fler jobb.

Under hela 2015 kan man göra sin röst hörd via myworld2015.org.

 

 

En kvart över 12 maj

Klimatansvar – föredrag 12 maj

Klimatansvar – Vem har rätten? Vem har makten? är rubriken på ett föredrag som ges 12 maj på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Arrangemanget ingår i Uppsala universitetsbiblioteks föredragsserie En kvart över.

Välkommen till ett föredrag om klimat, ansvar, och makt. Anna Ioannou, Denise Philipsson, Sofie Habram, Alejandra Silva och Amanda Chavarría Persson är praktikanter hos Framtidsjorden, ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. De berättar om möten och erfarenheter från Indien, Uruguay och Equador.

Välkomna den 12 maj kl. 14.15! Ingen föranmälan krävs.

En kvart över Klimatansvar 12 maj

70 år 70 dokument 1956-1965

70 år och 70 dokument
– åren 1946-1955

Förenta Nationerna firar 70 år. Nu presenteras i en onlineutställning åren 1956-1965. En period präglad av svensken och Uppsalabon Dag Hammarskjöld. Se bilder, text och dokument online.

2014-10-23_15_45_23-Presentation

Firandet av Förenta Nationerna 70 år fortsätter hela året. Dag Hammarskjöld Library i New York har gjort en utställning där man presenterar 70 dokument som har haft stor betydelse för Förenta Nationerna och för världen. Just nu presenteras perioden 1956-1965. En period som präglas av den svenske generalsekreterarens Dag Hammarskjölds ledarskap av världssamfundet men också av hans tragiska död. Dag Hammarskjöld växte upp i Uppsala och betraktade staden som sin hemstad. Texter bilder och dokument från perioden presenteras i onlineutställningen.

Viktiga dokument för perioden

Tidigare utställningar

Läs mer om de tidigare utställningarna:

Biblioteket flyttar

Biblioteket flyttar till Regnellianum

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket flyttar till nya lokaler vid årsskiftet 2015/2016 efter ett rektorsbeslut den 24 mars i år. Ett informationsmöte hålls i maj månad. Bibliotekets verksamhet planeras att fortsätta som vanligt fram till december 2015.

RegnellianumUppsala universitets rektor fattade den 24 mars 2015 beslut om att Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ska flytta till Regnellianum med adress Trädgårdsgatan/Slottsgränd. Skälet är för att möjliggöra en utökning av lokalerna vid kvarteret Gamla torget med hörsalar, grupprum, pausrum och läsplatser. De studentanknutna lokalerna utökas därmed och ger en samlad utbildningsmiljö för studenterna, med direkt närhet till lärarna.

Under hösten 2015 kommer lokalerna i Regnellianum att anpassas för bibliotekets verksamhet. Inflyttningen beräknas vara genomförd 1 januari 2016 när biblioteket planeras öppna i de nya lokalerna. Ett informationsmöte om flytten för studenter, forskare och andra användare ordnas den 25 maj kl. 15 i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Överbibliotekarie Lars Burman leder mötet, och det kommer även finnas representanter från vetenskapsområdet, bland annat vicerektor Torsten Svensson, på plats för att svara på frågor.

Bibliotekets ordinarie verksamhet planeras att fortskrida som vanligt fram till december 2015. Inte heller några byggprojekt ska påverka miljön i de nuvarande lokalerna under höstterminen.

Välkommen den 25 maj kl 15 på bibliotekets informationsmöte!

Frågor? Kontakta biblioteket!