Länk

NMBU – Norska bibliotekarier på studiebesök

Norska bibliotekarier på studiebesök

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket besöktes den 17 april av fyra bibliotekarier från ett norskt universitetsbibliotek tillhörande NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Förutom en rundvandring gavs de en visning av DagDok, vår guide till FN.

NMBU

Fredagen den 17 april hade Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket besök av fyra bibliotekarier från NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBU, ett av Norges minsta universitet, har sitt huvudsakliga campus i Ås utanför Oslo. Universitetet bedriver också verksamhet och bibliotek i Oslo.

De som besökte oss var bibliotekarierna Liv Ellingsen, Sissel Grønseth, Hilde Kristin Langsholt och Claire Synnøve Landron. Deras två dagar långa Uppsalavistelse innehöll studiebesök på SLU-biblioteket, på Nordiska Afrikainstitutets bibliotek samt på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket där de fick en visning av biblioteket och dess samlingar. De var också här för att lära om DagDok, som förevisades av FN-bibliotekarien Katarina Hjortsäter. Därefter höll besökarna från NMBU en presentation av sitt bibliotek och sin mångfacetterade verksamhet.

Såväl NMBU:s bibliotek som Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i NorDoc, ett nätverk av samhällsvetenskapliga bibliotek i Norden, med inriktning på utvecklingsfrågor. Studiebesöket från NMBU var ett välkommet tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter kring biblioteksverksamhet.

MY World

MY World – gör din röst hörd

Gör din röst hörd genom att rösta på FN:s nya utvecklingsmål post-2015 i den världsomfattande kampanjen MY World. Rösta i röstningsstationen på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket eller på My World.

MY World

MY World är en världsomfattande kampanj som uppmuntrar människor att rösta på vilka frågor världens ledare bör prioritera i den nya globala utvecklingsagendan efter 2015. Kampanjen drivs av ett flertal samarbetspartners, däribland FN:s utvecklingsprogram UNDP.

Du kan vara med och rösta genom att välja 6 områden, av 16 möjliga, som du tror skulle göra störst skillnad i ditt eget liv och främja mänsklig utveckling i världen. De 16 områdena täcker de åtta millenniemålen som löper ut 2015, men har utökats med frågor om bland annat hållbar utveckling och säkerhet. Kampanjen är världsomfattande och man kan läsa mer på www.myworld2015.org. Var med och gör din röst hörd!

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har under en månads tid lånat en röstningsstation från Svenska FN-förbundet där man röstar med polletter. Man kan också rösta online via länken
myworld2015.org/?partner=Uppuni.

VAR? Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
NÄR? 8 april – 8 maj 2015
HUR? Kom och rösta i vår röstningsstation, eller online via länken
myworld2015.org/?partner=Uppuni

70 år och 70 dokument 1946-1955

70 år och 70 dokument
– utställning om åren 1946-1955

Förenta Nationerna fyller 70 år. Det uppmärksammar biblioteket med en utställning med 70 viktiga FN-dokument. Nu visas dokument och bilder från åren 1946-1955

20150313_085149-ed

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala fortsätter utställningen 70 Years, 70 Documents. Nu visas utställningen som täcker åren 1946-1955 med dokument som:

Utställningen visas under bibliotekets ordinarie öppettider, på Klostergatan 3, Uppsala.

70 Years, 70 Documents : the exhibit kan ses på Dag Hammarskjöld librarys webbplats. Här kan du rösta på det dokument som du tycker var av störst betydelse under denna perioden.

Välkommen!

Tips!

Läs mer om utställningen i biblioteket.

UN Dag Hammarskjöld Librarys blogg – UN Pulse #UN70

Lär mer om FN i vår guide – DagDok.org

Sök i FN:s årsböcker 1946-2010 – Yearbook of the United Nations

Om FN på svenska – Svenska FN-förbundet

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen på biblioteket

Internationella kvinnodagen uppmärksammas med två olika bokutställningar på Uppsala universitetsbibliotek.

20150306_int_kvinnodagen_edited-1

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket uppmärksammar Internationella kvinnodagen den 8 mars med en bokutställning. Ett urval böcker inom freds- och konfliktforskning och statsvetenskap som berör kvinnor eller genusforskning ställs ut, de flesta förvärvade de senaste åren. Böckerna går att låna hem om så önskas.

Uppsala universitetsbibliotek firar också kvinnodagen med en digital e-boksutställning.

Internationella kvinnodagen firas 8 mars varje år för att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation världen över. Den internationella kvinnodagen instiftades redan 1910 på initiativ av den tyska socialisten och kvinnorättskämpen Clara Zetkin. Vid Förenta nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ till att införa en gemensam högtidsdag. FN:s generalförsamling beslutade om detta i en resolution 1977, och sedan 1978 finns Internationella kvinnodagen med på FN:s lista över högtidsdagar.

FN 70 år

70 år och 70 dokument
– en utställning om Förenta Nationerna 70 år

FN-biblioteken uppmärksammar Förenta Nationerna 70 år med en utställning med, för FN och för världen, viktiga dokument. Nu visas dokumenten som ledde fram till samfundets tillkomst 1945.

2014-10-23_15_45_23-PresentationDag Hammarskjöld Library (New York) firar Förenta Nationerna 70 år genom en online-utställning där 70 viktiga FN-dokument presenteras. Dokument som haft stor betydelse för Förenta Nationerna och hela vår värld. Varje månad kommer nya dokument att presenteras för att hylla FN:s breda arbete inom fred och säkerhet, humanitära insatser, utveckling och mänskliga rättigheter. Utställningen ’70 Years, 70 Documents’ finns online och visas under hela året på plats i Dag Hammarskjöld Library i New York.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala kommer att uppmärksamma jubileet genom en utställning med ett urval av den i New York pågående utställningen.

Just nu visas: ’1941-1945 Preparing for the United Nations’ / 1941-1945 Förberedelser inför Förenta Nationerna med dokument som:

Utställningen kan ses under bibliotekets ordinarie öppettider, på Klostergatan 3, Uppsala.

Välkommen!

Tips!

UN Dag Hammarskjöld Librarys blogg – UN Pulse #UN70

Lär mer om FN i vår guide – DagDok.org

Sök i FN:s årsböcker 1946-2010 – Yearbook of the United Nations

Om FN på svenska – Svenska FN-förbundet

Framåtblick 2015

Framåtblick 2015

Förenta Nationernas depåbibliotek blickar framåt och skapar ämnesguider för viktiga händelser 2015.

deplib_hdrFramåtblick 2015Looking Ahead 2015, är en webbplats sammanställd av UN Depository Libraries Service. Här finns en lista över några av de huvudsakliga händelserna som kommer att uppmärksammas av Förenta Nationerna 2015.

Webbsidorna kommer att fyllas med information och direktlänkar till användbara källor (webbplatser, ämnesguider och dokument) allteftersom de blir tillgängliga. Observera att webbsidorna är på engelska.

Mänskliga rättigheter i biblioteket

Mänskliga rättigheter i biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket uppmärksammar Internationella dagen för mänskliga rättigheter med en utställning.

20141210_MR_webb

Internationella dagen för mänskliga rättigheter är en av FN:s internationella dagar och högtidlighålls den 10 december varje år. Dagen instiftades 1950, och datumet valdes för att hedra FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som antogs av FN:s generalförsamling den 10 december 1948.

Mänskliga rättigheter är ett av Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets specialområden. Biblioteket har en stor samling litteratur i både tryckt och elektronisk form.

Biblioteket svarar gärna på frågor. Välkommen att besöka eller kontakta oss.

Öppettider jul- och nyår 2014

Bibliotekets öppettider i jul- och nyårstider 2014/2015

Det lackar mot jul. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket håller öppet i mellandagarna. Öppettiderna är dock något begränsade. Se våra öppettider nedan.

106_932585-W

I december gäller ordinarie öppettider till och med söndagen den 21 december 2014.

Öppettider fr o m måndagen den 22 december 2014

22 december kl 08:30-16.
23 december kl 08:30-12. Därefter STÄNGT resten av veckan p g a julhelgen.
29-30 december kl 10-16.
31 december STÄNGT p g a nyårsafton.

Öppettider i januari 2015

1 januari STÄNGT p g a nyårsdagen.
2 januari kl 10-16.
3-4 januari STÄNGT.
5 januari kl 10-16.
6 januari STÄNGT p g a trettondagen.

Från och med onsdagen den 7 januari gäller återigen ordinarie öppettider i biblioteket.

Kontakta oss om du har några frågor angående öppettiderna och besök i biblioteket.

VÄLKOMMEN!

Fyrisskolan lär om informationssökning

Fyrisskolan lär om informationssökning

Elever från Fyrisskolan, som skriver samhällsvetenskapliga uppsatser, besökte biblioteket för att lära sig om informationssökning.

Fyrisskolan, Uppsala

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket välkomnade torsdagen den 16 oktober en klass i årskurs 3 från Fyrisskolan. De besökte biblioteket tillsammans med Göran Brolund, lärare i samhällskunskap. Målet med deras besök var att hitta vetenskapliga artiklar till en uppsats, men också att få en inblick i bibliotekets breda utbud av elektroniska resurser – databaser och tidskrifter. Redan innan besöket hade eleverna valt ämnen och funderat kring sökord och frågeställningar. Många av eleverna hade inriktat sig på konflikter i olika länder, såsom Afghanistan, Irak och Zimbabwe.

Seminariet startade med att Hanna Flyckt och Sofia Sternberg, bibliotekarier vid Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, presenterade biblioteket och dess resurser. Särskilt lades tonvikt vid databaser inom samhällsvetenskapliga och juridiska ämnen. Eleverna fick sedan arbeta med informationssökning i den datorutrustade Lechesalen med utsikt över Fyrisån.

Uppsala universitetsbiblioteks ämnesguider för:

Bok- och biblioteksmässan 2014

Välbesökt FN-monter på Internationella Torget

25-28 september medverkade Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i ett internationellt sammanhang på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. FN-montern erbjöd besökarna intressanta seminarer, informationsutbyte om FN och en omröstning om vilka nya utvecklingsmål som anses vara viktiga i den så kallade post-2015-agendan.

Under fyra intensiva dagar besöktes FN-montern på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg av en mängd intresserade personer i alla åldrar. Montern, som Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket delade med Svenska FN-förbundet, UNDP och Unicef Sverige, återfanns på det vimlande Internationella Torget en trappa upp i mässhallarna.

20140925_091632-ed

Besökarna bjöds på ett antal seminarier som avhandlade aktuella FN-frågor inom utvecklingsagendan. En av höjdpunkterna var redan första dagen med frukostseminariet, Utbildning i nya utvecklingsagendan. Det var den första programpunkten på Stora scenen och drog full publik. Här diskuterades bland annat vilka insatser som behövs för att stärka arbetet med utbildning i världen. Medverkande var Ina Eriksson, internationella avdelningen Lärarförbundet, Stellan Arvidsson Hyving, ämnesansvarig utbildning, Sida och Anna Mogren, Den Globala Skolan. Moderator var Linda Nordin, Svenska FN-förbundet.

Foto av Anders Sylvan_3I montern besvarades frågor om FN och man kunde lägga sin röst på de tre områden som man tycker är viktigast för världens framtida utvecklingsmål, post-2015-agendan. Mer än 10 000 röster dvs. drygt 3500 personer deltog i omröstningen. Flest röster fick utbildningsmålet med närmare 17 procent av rösterna. På andra plats kom nya krafttag mot klimatförändringen, med 14 procent. Många tyckte även att det är viktigt med tillgång till rent vatten och sanitet, jämställdhet mellan män och kvinnor och frihet från diskriminering och förföljelse som fick över 10 procent vardera.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket fick i det här sammanhanget chans att möta många intresserade personer och visade även filmerna Uppsalas Dag Hammarskjöld och Vägmärken och milstolpar, samt webbplatsen DagDok och en del av utställningen Nobels fredspristagare i Uppsala (pdf). Bland informationsmaterialet som delades ut fanns häftet Dag Hammarskjöld Literature med det nyligen framtagna Addendum.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket tackar alla nya och gamla besökare!

Gör din röst hörd: My World. The United Nations first global survey for a better world.