Elever från Fyrisskolan besökte biblioteket

Fyrisskolan besökte biblioteket

I mars besökte gymnasieelever från Fyrisskolan, Uppsala, Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Fyrisskolan, Uppsala

Eleverna studerar utvecklingsfrågor och ska i sitt skolarbete göra en jämförelse mellan två länder. I biblioteket fick de lära sig att söka efter böcker och vetenskapliga artiklar. De fick även en introduktion till FN och organisationens arbete med utvecklingsfrågor i DagDok.

Rosendalelever besökte biblioteket

Rosendalelever besökte biblioteket

I mars tog Dag Hammarskjöldbiblioteket emot elever från naturvetenskapsprogrammet vid Rosendalsgymnasiet. Eleverna fick lära sig om hur man söker och hittar böcker och vetenskapliga artiklar om väpnade konflikter. De fick en introduktion till olika databaser däribland bibliotekets handledning till FN, DagDok, och till Uppsala Conflict Database som Institutionen för Freds- och konfliktstudier, Uppsala universitet, ansvarar för.

Ny webbplats

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket får egen webbplats

Webbplatsanpassad till olika skärmstorlekar.
I februari 2013 lanseras Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets egen hemsida. Webbplatsen är anpassad till såväl datorskärm och surfplattor som till smarta telefoner.

Stiftelsens mål är att

  • sprida kännedom om internationella frågor.
  • verka för internationell förståelse och samarbete.
  • hålla litteratur tillgänglig för forskning, undervisning och allmänheten.
  • förvara, vårda och förnya bibliotekets samlingar.
  • fungera som depåbibliotek för det officiella FN-trycket i enlighet med anvisningar från Förenta Nationerna.

Stiftelsen, som grundades 1990, är huvudman för Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala universitet. De tre stiftarna är Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet.

Webbplatsen är byggd av Silberman Web & Text i Uppsala.


Bokmässan i Göteborg 27 – 30 september 2012

Bokmässan i Göteborg 27 – 30 september 2012

Dag Hammarskjöldbiblioteket fanns på plats på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, tillsammans med Svenska FN-förbundet, UNICEF, UNDP och UN Women. Det gemensamma temat för utställarna var de åtta millenniemålen.

Bokmässan i Göteborg.

Dag Hammarskjöldbiblioteket deltog vid årets bokmässa. Här: FN-bibliotekarie Katarina Hjortsäter. Foto: Karl-Oskar Göransson.

Dag Hammarskjöldbiblioteket och de olika FN-förbunden fanns samlade under FN-flaggan på Internationella Torget under mässan i Göteborg. Fokus låg på de åtta millenniemålen, det vill säga åtta mätbara mål för att förbättra de fattigas förutsättningar och för att främja en hållbar utveckling i världen.

Besökarna till vår monter bestod av alltifrån gymnasieelever till forskare, samt den intresserad allmänheten. Några besökare hade till och med träffat Dag Hammarskjöld personligen.


KulturNatten i Uppsala 8 september 2012

KulturNatten i Uppsala 8 september 2012

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket deltog som arrangör vid KulturNatten i Uppsala 2012. Biblioteket bjöd in till en utställning med FN-tema.

Kulturnatten i Uppsala

På Dag Hammarskjöldbibliotekets utställning under KulturNatten kunde besökarna stifta närmare bekantskap med FN:s millenniemål genom bland annat litteratur och informationsmaterial. Här fanns också en frimärkssamling med FN-tema. Frimärkssamlingen är en gåva av Dag Hammarskjöldbibliotekets tidigare chefsbibliotekarie Nina Bergström och blir en permanent utställning i biblioteket

På utställningen visades även filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld, som du kan se på vår webbplats.


Ny bibliografi till 50-årsminnet av Dag Hammarskjölds bortgång

Ny bibliografi till 50-årsminnet av Dag Hammarskjölds bortgång

Femtio år har gått sedan FN:s generalsekreterare omkom i en flygkrasch under ett uppdrag i Afrika. Dag Hammarskjöldbiblioteket ger nu ut den tredje utgåvan av bibliografin över Hammarskjöldlitteratur.

Dag Hammarskjöld 29.7 1905 - 18.9 1961

Hammarskjölds grav på Gamla kyrkogården i Uppsala. Foto: Richard Öhrn

Lagom till 50-årsminnet av Hammarskjölds bortgång kommer en reviderad och utökad utgåva av bibliografin över bibliotekets Hammarskjöldsamling. Här finns inte enbart FN-relaterad litteratur, utan även romaner, poesi, deckare, drama och musikaliska verk, inspirerade av Hammarskjölds liv och livsverk. Bibliografin är gjord i samarbete mellan Dag Hammarskjöldbiblioteket och Dag Hammarskjöld Foundation.

Här kan du läsa eller ladda ner Hammarskjöldbibliografin i pdf-format (5 MB).

Hammarskjöldbibliografin