Rebecca Stern om papperslösas rättigheter i EU

Papperslösas rättigheter i EU – ett aktuellt ämne som drog publik

I september höll forskaren och universitetslektorn Rebecca Stern ett föredrag på temat ”Papperslösas rättigheter i EU” i bibliotekets lokaler. Det högaktuella ämnet lockade många intresserade.

Rebecca Stern håller föredrag om Papperslösas rättigheter i EU

Rebecca Stern

Onsdagen den 18 september var det dags för ännu ett föredrag i serien ”En kvart över”. Rebecca Stern, jur. dr och universitetslektor i folkrätt med särskild inriktning på migrationsrätt, höll ett intressant föredrag om de papperslösas rättigheter i EU. Det aktuella ämnet lockade många intresserade. Efter Rebeccas föredrag gavs tillfälle till en frågestund när flera frågor om aktuella händelser i Sverige ställdes.

Föredragsserien ”En kvart över” är ett initiativ av Uppsala universitetsbibliotek genom vilken man vill föra ut spännande och aktuell forskning. Håll utkik på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats efter fler föredrag.

Biblioteket deltar på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

Biblioteket deltar på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

2013-års Bok- och biblioteksmässa i Göteborg går av stapeln 25-29 september. Dag Hammarskjöldbiblioteket finns på Internationella Torget i monter H04:29 tillsammans med FN-familjen.

Bok- och biblioteksmässan 2013

Även i år deltar biblioteket på årets Bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Tillsammans med ett antal FN-organisationer – Svenska FN-förbundet, Unicef Sverige, UNDP och Dag Hammarskjöld Foundation – kommer biblioteket att finnas i en stor gemensam monter under blå FN-fanor på Internationella Torget.

Internationella Torget är en mötesplats för globala frågor. Det övergripande temat för den gemensamma montern är millenniemålen, FN:s mål för hållbar utveckling.

Aktiviteter

I montern kan man bland annat:

  • Delta i en omröstning om vilka utvecklingsområden som är avgörande för att världen ska bli bättre och framföra era åsikter till FN via en nätbaserad enkät.
  • Lära känna våra kunskapsresurser på nätet: DagDok, Millenniemålen.nu och Världskoll.
  • Få nyproducerat material om FN och läget i världen, bland annat tidningen Världens Bästa Nyheter och material om millenniemålen.
  • Få svar på era frågor och få nya kunskaper om FN och läget i världen.
  • Diskutera med företrädare för de deltagande organisationerna.
  • Ställa er bakom en namninsamling och därmed stödja vårt krav på att alla barn i världen ska få gå i skolan och att jämställdheten mellan kvinnor och män måste öka.
  • Besöka en utställning om millenniemålen och vad dessa betyder i praktiken för människor.

Scenprogram

Det kommer även att framföras seminarier på Stora scenen på Internationella Torget. Ladda ned FN-familjens scenprogram på Internationella Torget på Bokmässan. (pdf)

Välkommen till monter H04:29 på Internationella Torget!

KulturNatten i Uppsala 2013

Många intresserade på KulturNatten

Intresserade besökare i biblioteket på KulturNatten.

Intresserade besökare i biblioteket på KulturNatten.

Lördagen den 14 september gick den årliga KulturNatten av stapeln i Uppsala. Många intresserade besökte Dag Hammarskjöldbiblioteket som deltog med en utställning på temat ”I världshändelsernas centrum”.

Bibliotekets utställning bestod av böcker om aktuella världshändelser och politiska ledare. Även böcker och klipp om FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld, vars tragiska död i dagarna aktualiserats, liksom filmen Dag Hammarskjölds Uppsala visades. Den permanenta utställningen med FN-frimärken kunde också ses.

Bokbord på KulturNatten 2013.

Bokbord på KulturNatten.

Bibliotekets äldre delar, som är inrymda i stadsarkitekten Gunnar Leches lokaler och som ursprungligen byggdes som stadsbibliotek, kunde även besökas.

Trots det fina vädret hittade intresserade besökare till Dag Hammarskjöldbiblioteket för att se utställningen och filmen, samt lokalerna.

Gästprofessor från Nigeria besökte Dag Hammarskjöldbiblioteket

Gästprofessor från Nigeria besökte Dag Hammarskjöldbiblioteket

Gästprofessor Victor Adetula

Gästprofessor Victor Adetula, Claude Ake-professor 2013

Victor Adetula, professor i International Relations & Development Studies vid University of Jos, Nigeria, är innehavaren av 2013-års Claude Ake-professur. Han verkar som gästprofessor vid Institutionen för Freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och besökte Dag Hammarskjöldbiblioteket i september.

Mer om gästprofessuren och om Victor Adetula kan du läsa på institutionens webbplats. Här finns även lista över tidigare Claude Ake-professorer.

KulturNatten i Uppsala 14 september 2013

KulturNatten i Uppsala 14 september 2013

Även i år deltar Dag Hammarskjöldbiblioteket i KulturNatten i Uppsala. Temat för årets utställning är ”Dag Hammarskjöldbiblioteket – I världshändelsernas centrum”.

KulturNatten i Uppsala 2013

På KulturNatten slår biblioteket upp sina portar kl 14-17. Ta möjligheten att hitta information om världshändelserna och se FN-samlingarna som inkluderar offentligt tryck från FN, samt litteratur och foton om och av den framlidne generalsekreteraren Dag Hammarskjöld. Filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld kommer att visas. Det kommer även att finnas möjlighet att se Gunnar Leches lokaler i vilka biblioteket är inhyst.

Läs mer om arrangemanget på KulturNattens webbplats.

Filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld kan även ses direkt här på vår webbplatsen.

Bokomslag Gunnar Leche, stadsarkitekt

Läs mer om bibliotekets lokaler i boken Gunnar Leche, stadsarkitekt / Lars Lambert, redaktör ; Carl Erik Bergold … (2004).

FN:s depåbibliotek 2012

FN:s depåbibliotek utvecklas

Dag Hammarskjöld Librarys undersökning av FN:s depåbibliotek 2012 visar att begreppet depåbibliotek utvecklas och införandet av FN:s eCollection kommer att öppna för en ny era.

Undersökning av FN:s depåbibliotek 2012.

Dag Hammarskjöld Library i New York genomför vartannat år en undersökning av alla FN-bibliotek. Mellan september 2012 till januari 2013 ägde den senaste kartläggningen rum. 364 depåbibliotek tillfrågades och själva datainsamlingen gjordes antingen via webben, e-post eller fax.

334 av 364 depåbibliotek svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 92%.

Resultatet från 2012-års undersökning indikerar att begreppet depåbibliotek utvecklas och införandet av FN:s eCollection kommer att öppna för en ny era.

Se hela resultatet från undersökningen på Dag Hammarskjöld Librarys webbplats: http://www.un.org/depts/dhl/deplib/2012-survey/index.html

Se hela listan av FN:s depåbibliotek.

 

 

 

Folder om Dag Hammarskjöldbibliotekets historia

Folder om Dag Hammarskjöldbibliotekets historia

I maj publicerade Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket en folder som ger bakgrunden till bibliotekets tillkomst.

Försättsblad till foldern Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda

FN:s andre generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka i september 1961. Endast en månad efter hans död, togs ett initiativ av Uppsala stadsfullmäktige som skulle leda fram till bibliotekets grundande 1966.

Om den historiska bakgrunden och hur biblioteket har utvecklats fram till i dag, kan man läsa i en nyligen publicerad folder med titeln Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda : en historisk bakgrund. Den har sammanställts av Bo Wirmark som var aktiv i styrelsen för Dag Hammarskjöldbiblioteket 1970-2006.

Här kan du läsa och ladda ned foldern Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda som pdf-fil.

Läs mer om Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Elever från Fyrisskolan besökte biblioteket

Fyrisskolan besökte biblioteket

I mars besökte gymnasieelever från Fyrisskolan, Uppsala, Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Fyrisskolan, Uppsala

Eleverna studerar utvecklingsfrågor och ska i sitt skolarbete göra en jämförelse mellan två länder. I biblioteket fick de lära sig att söka efter böcker och vetenskapliga artiklar. De fick även en introduktion till FN och organisationens arbete med utvecklingsfrågor i DagDok.

Rosendalelever besökte biblioteket

Rosendalelever besökte biblioteket

I mars tog Dag Hammarskjöldbiblioteket emot elever från naturvetenskapsprogrammet vid Rosendalsgymnasiet. Eleverna fick lära sig om hur man söker och hittar böcker och vetenskapliga artiklar om väpnade konflikter. De fick en introduktion till olika databaser däribland bibliotekets handledning till FN, DagDok, och till Uppsala Conflict Database som Institutionen för Freds- och konfliktstudier, Uppsala universitet, ansvarar för.