Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here:

FN-depån

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala – depåbibliotek för FN

Dag Hammarskjöldbiblioteket, officiellt FN-bibliotek.

Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket i Uppsala är ett FN-bibliotek.

[Biblioteket] [FN-depån] [Historik] [Kontakta biblioteket]

Förenta Nationerna ger allmänheten i alla medlemsländer gratis tillgång till all sorts FN-litteratur. Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket i Uppsala är Nordens största FN-bibliotek.

Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket ingår i FN:s globala nät av depåbibliotek. På dessa samlas böcker, dokument och rapporter som har med FN att göra. I Uppsala finns ett arkiv med en komplett samling tryckta FN-dokument för åren 1946-1992. För tiden därefter finns dokumenten antingen i tryckt eller elektronisk form. För mer information om bibliotekets FN-samling och användbara informationsresurser, se Uppsala universitetsbiblioteks webbplats.

DagDok, din vägvisare till FN

DagDok är Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets internetguide till dokumentationen om FN. Här får du hjälp med att hitta material på FN:s officiella webbplatser och titlar i bibliotekets online-katalog. I DagDok hittar du också information om FN, dess verksamhet och aktuella händelser inom organisationen.

Sök i DagDok

Klicka på ikonen nedan. Du kommer då till DagDoks webbplats, där du också kan ställa frågor till en FN-bibliotekarie.

Klicka här för att komma till DagDok.

FN-dokument att ladda ner