Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here:

Historik

Dag Hammarskjöldbibliotekets historia

Dag Hammarsköldbiblioteket vid sin tidigare adress.

Dag Hammarskjöldbiblioteket vid Gamla Dombron, 1966-1995.

1961 Dag Hammarskjöld omkommer i en flygolycka den 18 september.

1961 Uppsala stadsfullmäktige beslutar den 20 oktober att tillsätta en kommitté med uppgift att utreda hur Uppsala stad ska på ett ”bestående sätt hugfästa minnet av Dag Hammarskjöld”.

1963 Beslut om att upprätta ett bibliotek för mellanfolkliga frågor och internationella samarbetssträvanden.

1966 Dag Hammarskjöldbiblioteket invigs i januari.

1966-1995 Biblioteket har adressen Gamla Dombron, Fyristorg 2.

1990 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket bildas.

1995 Biblioteket flyttar till Östra Ågatan 27.

2000 Biblioteket flyttar till Klostergatan 3.

2002 Utrikesdepartementet överlåter ansvaret för det enda kompletta FN-arkiv som finns i Sverige.

2005 Databasen DagDok lanseras.

2007 En engelskspråkig version av DagDok lanseras, på begäran av FN.

2008 DagDok görs tillgänglig för funktionshindrade genom talsyntes och textredigering.

2011 Kortfilmen Uppsalas Dag Hammarskjöld produceras till 50-årsminnet av Hammarskjölds bortgång.

2013 Foldern Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda : en historisk bakgrund publiceras.

2015 Biblioteket flyttar till Slottsgränd 3.