Kulturnatten 2016

kn_standard-900x600

Tre högaktuella och intressanta föredrag och mycket mer bjuder Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket på under årets upplaga av Uppsala Kulturnatt.

Lördagen den 10 september är det dags för årets KulturNatten i Uppsala. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket deltar även i år. Förutom möjligheten att se de nya lokalerna på Slottsgränd 3, i vilka biblioteket huserar sedan januari, bjuds det på tre mycket intressanta föredrag på temat Dag Hammarskjöld och FN. Detaljerat program följer.

Boka in årets KulturNatten:

Datum: Lördagen den 10 september

Tid: 14-18

Program: Kommer inom kort.

En kvart över: Are Women Human?

En kvart över: Are Women Human?

Onsdagen den 11 maj kl. 15.15 ges föredraget ”Are Women Human” på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Föredraget ingår i universitetsbibliotekets serie En kvart över, och föredragshållare är Thérèse Björkholm från juridiska institutionen. Alla hälsas välkomna!

I Uppsala universitetsbiblioteks föredragsserie En kvart över presenteras aktuell forskning på ett tillgängligt sätt. Thérèse Björkholms föredrag kommer att hållas på engelska och har titeln Are Women Human: a few reflections thirty-five years after the CEDAW convention entered into force.

CEDAW, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, antogs av FN:s generalförsamling 1979 och trädde i kraft 1981. Konventionen är FN:s starkaste dokument för att stärka kvinnors rättigheter.

en kvart över header

Mer information om föredraget:

In today’s world there are legal instruments aplenty meant to promote and protect women’s rights. Among these, the most important is CEDAW – the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women. However, what we witness in today’s world is, to borrow a phrase of Amartya Sen, “the persistently grotesque subjugation of women”. And why? Conventions are no more than words on paper, unless they’re accompanied by a change in traditions of thought and culture – a point also recognized in CEDAW. Undoubtedly, being anchored in the past, belonging to a culture, can be extremely important. But just as important is to avoid an unthinking acceptance of a culture’s traditions and practices. Is there a way to reconcile the past with the present?

Föredraget är öppet för allmänheten. Välkomna!

 

Läs mer:

CEDAW: The Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Svenska FN-förbundet om CEDAW

Om Thérèse Björkholm, universitetslektor i rättsvetenskap

 

Föredrag med Jens Petersson

Engagerande föredrag på biblioteket

Föredraget med Svenska FN-förbundets Jens Petersson lockade ett tjugotal intresserade åhörare till Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Peterssons föredrag väckte frågor om och hur FN borde ingripa i Syrien.

IMG_0264ed

”10 år med begreppet ’skyldighet att skydda’ – kan FN nu stoppa folkmord och krigsförbrytelser?” Så löd rubriken på det föredrag som hölls den 3 november på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Föredraget ingick i Universitetsbibliotekets serie ”En kvart över”. 

Föredragshållaren Jens Petersson, biträdande generalsekreterare i Svenska FN-förbundet, inledde med en tillbakablick på ’responsibility to protect’, och gav exempel på hur begreppet åberopats. Begreppet infördes 2005 efter beslut i generalförsamlingen, för att tydliggöra FN:s skyldighet att skydda civila från folkmord, krigsförbrytelser och etnisk rensning.

Flera biblioteksbesökare lockades att stanna till och lyssna, kanske eftersom Jens Petersson lyfte fram den nu brännheta frågan om konflikten i och omkring Syrien. Efter föredraget gavs tillfälle att ställa frågor till Jens Petersson. En engagerad diskussion uppstod om vad FN kan och bör göra för att skydda den syriska befolkningen.

Vi tackar Jens Petersson för ett engagerande föredrag!

Läs mer:

– FN om ’responsibility to protect’

ICRtoP – International Coalition for the Responsibility to Protect

Svenska FN-förbundet

Fler evenemang på Uppsala universitetsbibliotek

En kvart över. Föredrag om FN:s skyldighet att skydda

10 år med begreppet ”skyldighet att skydda” – kan FN nu stoppa folkmord och krigsförbrytelser?

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket bjuder in till ett öppet föredrag i serien ”En kvart över”. Höstens föredragshållare är Jens Petersson, biträdande generalsekreterare vid Svenska FN-förbundet som berättar om FN:s skyldighet att skydda.

jens_petersson_2015

Efter 1990-talets misslyckanden på Balkan, Rwanda och i östra Kongo rannsakade världssamfundet sig självt. Ett resultat blev att FN:s skyldighet att skydda civila tydliggjordes. 2005 infördes begreppet ’responsibility to protect’ i FN-sammanhang efter beslut i generalförsamlingen. Under de 10 år som gått har denna skyldighet manifesterats på olika sätt och med olika grad av framgång. Tar verkligen FN sin skyldighet att skydda på allvar i ljuset av konflikter som de i Libyen, Mali, Sydsudan, Centralafrikanska republiken, Syrien och Irak?

Titel: ”10 år med begreppet ’skyldighet att skydda’ – kan FN nu stoppa folkmord och krigsförbrytelser?”

Föredragshållare: Jens Petersson, Svenska FN-förbundet

Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Klostergatan 3

Datum och tid: 3 november kl 15:15-16:00

Välkommen!

 

Två föredrag om tryck- och yttrandefrihet

Två föredrag om tryck- och yttrandefrihet

Vad händer med vår frihet till yttrande och våra lagar om tryckfrihet när informationskanalen är digital? Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket bjöd på två välbesökta föredrag om tryck- och yttrandefrihet i mars månad.

I Uppsala universitetsbiblioteks föredragsserie En kvart över hölls två föredrag i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket som båda handlade om tryck- och yttrandefrihet. Föredragshållarna tog upp bakgrunden till de lagar och förordningar som styr vår rätt till yttrande- och tryckfrihet. Föredragen anslöt även till Uppsala stads satsning på Fredsåret 2014 och har inspirerats av temat för februari månad som var just yttrandefrihet.

2014-03-06 Scheutz5

Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, med föredraget ”Ska vi ha yttrandefrihet på nätet?”. Han berättade om yttrandefriheten och vad som händer i dag när allt mer information finns tillgänglig via internet. Är det bra eller är det dåligt att information om grannens födelsedag finns bara några knapptryck bort? Våra personuppgifter är offentliga därför finns inget hinder att lägga ut dem på internet. Bra, om man vill kunna uppvakta grannen med en blomma, menade Sverker Scheutz lite skämtsamt. Allvarligare är dock intrånget i den personliga integriteten. Han nämnde problemet med databaser som Lexbase.

2014 -03-20 Spangenberg1

Det andra föredraget, Tryckfrihetens berg- och dalbana, hölls av Carl-Gustaf Spangenberg, universitetslektor i rättshistoria vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Han bjöd på en berg- och dalbanetur genom tryckfrihetens historia med start 1526, då det första dokumenterade censuringripandet i svensk boktryckarhistoria inträffade. Just nu står tryckfriheten på banans krön med ett damoklessvärd hängande över sig. Men vart är vi på väg? Tryckfrihetsförordningen som vi har i dag antogs 1949 och den är en av Sveriges grundlagar. Många anser den förlegad men Carl-Gustaf Spangenberg menar att den ändå fyller en viktig funktion.

Båda föredragen var välbesökta och drog en mixad publik bestående av både studenter, forskare och anställda inom universitetet, samt personer från den intresserade allmänheten.

Katarina Hjortsäter
Uppsala universitetsbibliotek

Tryckfrihetens berg och dalbana

Tryckfrihetens berg och dalbana

Välkommen till vårens andra föredrag i serien En kvart över. Carl-Gustaf Spangenberg, universitetslektor i rättshistoria, berättar om tryckfrihetens berg och dalbana på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

enkvartover_logo_brun

Uppsala universitetsbibliotek anordnar en serie med föredrag om spännande och aktuell forskning. Årets andra föredrag på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket hålls av Carl-Gustaf Spangenberg, universitetslektor i rättshistoria vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Det handlar om tryckfrihetens berg och dalbana. Tryckfriheten är bara villkorligt frigiven. Över den hänger ständigt ett damoklessvärd, redo att hugga så snart man anser att friheten missbrukas.

Tid: Torsdag 20 mars kl. 11:15

Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Ingen föranmälan krävs. Det är bara att komma!

Välkommen!

Läs mer om föredragen.

Ska vi ha yttrandefrihet på nätet?

Ska vi ha yttrandefrihet på nätet?

Välkommen till vårens första föredrag i serien En kvart över. Universitetslektor Sverker Scheutz berättar om yttrandefrihet på nätet på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

enkvartover_logo_brun

Uppsala universitetsbibliotek anordnar en serie med föredrag om spännande och aktuell forskning. Först ut på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är Sverker Scheutz. Han är universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet och han ger ett föredrag med den spännande titeln ”Ska vi ha yttrandefrihet på nätet?”

Tid: Torsdag 6 mars kl. 11:15

Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Ingen föranmälan krävs. Det är bara att komma!

Välkommen!

Läs mer om föredragen.

Föredrag om yttrandefrihet och tryckfrihet

Föredrag om yttrandefrihet och tryckfrihet

Ska vi ha yttrandefrihet på nätet? och Tryckfrihetens berg och dalbana är två öppna föredrag som Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket anordnar i mars månad.

enkvartover_logo_brun

Uppsala universitetsbibliotek anordnar en serie med föredrag om spännande och aktuell forskning. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket erbjuder två föredrag i den här serien som handlar om yttrande- och tryckfrihet. Föredragen ansluter även till Uppsalas satsning på Fredsåret 2014 och har inspirerats av temat för februari månad.

Det första föredraget hålls av Sverker Scheutz, universitetslektor i offentlig rätt vid Juridiska institutionen:

Ska vi ha yttrandefrihet på nätet?

Datum och tid: 6 mars kl. 11.15

Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Det andra föredraget hålls av Carl-Gustaf Spangenberg, universitetslektor i rättshistoria vid Juridiska institutionen:

Tryckfrihetens berg och dalbana. Tryckfriheten är bara villkorligt frigiven. Över den hänger ständigt ett damoklessvärd, redo att hugga så snart man anser att friheten missbrukas.

Datum och tid: 20 mars kl. 11.15

Plats: Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Föredragen är öppna för alla. Välkomna!

Om du är intresserad av fler föredrag eller fredsevenemang i Uppsala under 2014, håll utkik på följande platser:

Webbplatser med information:

Facebook

Fredsevenemang i Uppsala

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Uppsala universitetsbibliotek

Uppsala kommun

Tryckt press med information:

Upsala Nya tidning

Uppsalatidningen

Rebecca Stern om papperslösas rättigheter i EU

Papperslösas rättigheter i EU – ett aktuellt ämne som drog publik

I september höll forskaren och universitetslektorn Rebecca Stern ett föredrag på temat ”Papperslösas rättigheter i EU” i bibliotekets lokaler. Det högaktuella ämnet lockade många intresserade.

Rebecca Stern håller föredrag om Papperslösas rättigheter i EU

Rebecca Stern

Onsdagen den 18 september var det dags för ännu ett föredrag i serien ”En kvart över”. Rebecca Stern, jur. dr och universitetslektor i folkrätt med särskild inriktning på migrationsrätt, höll ett intressant föredrag om de papperslösas rättigheter i EU. Det aktuella ämnet lockade många intresserade. Efter Rebeccas föredrag gavs tillfälle till en frågestund när flera frågor om aktuella händelser i Sverige ställdes.

Föredragsserien ”En kvart över” är ett initiativ av Uppsala universitetsbibliotek genom vilken man vill föra ut spännande och aktuell forskning. Håll utkik på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats efter fler föredrag.