Hammarskjöld og krigen

Dag Hammarskjöld var en okänd Norgevän under andra världskriget. Hans roll verkar ha förbisetts, och detsamma gäller omfattningen av de svenska ”krediterna” konstaterar Åsmund Bjørnstad i en nyligen publicerad artikel om Hammarskjöld och krigen. Material från bibliotekets Dag Hammarskjöldsamling har fungerat som inspirationskälla i artikelförfattarens arbete.

”Den 31. mai 1945: Folk jublar i Oslo-gatene. Etter nær fem års eksil stig regjeringa Nygaardsvold i land på Vippetangen. Dei blir ynkst velkomne av norske styresmakter med kronprins Olav i spissen.”

Under andra världskriget var Norge ett ockuperat land med en regering i exil. Dag Hammarskjöld var en svensk ämbetsman, sekreterare i Finansdepartementet och riksbanksfullmäktiges ordförande. Redan vid denna tid ägnade han sig åt internationella förhandlingar. Bland annat reste han till London för att förhandla med Bank of England om valutasamarbete, samt för att möta den norska exilregeringen. Hammarskjöld ansåg att det var Sveriges skyldighet att agera stödjande gentemot de ockuperade länderna, särskilt Norge, vilket bland annat skedde genom statlig kredit. Dag Hammarskjöld var en okänd Norgevän under andra världskriget. Hans roll verkar ha förbisetts, och detsamma gäller omfattningen av de svenska ”krediterna” konstaterar Åsmund Bjørnstad i sin artikel Dag Hammarskjöld som ukjent Noregs-ven under krigen.

Åsmund Bjørnstad är professor emeritus i plantförädling vid Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) och författare. I början av 2022 publicerades hans artikel Dag Hammarskjöld som ukjent Noregs-ven under krigen i den norska historietidskriften Fortid som ges ut av UIO (Universitetet i Oslo). För att hitta material och inspiration till sin artikel har författaren besökt Uppsala och Dag Hammarskjöldbiblioteket. I bibliotekets specialsamling om Hammarskjöld hittade han utöver litteratur av och om svensken även tidskriftsartiklar och pressklipp.

NMBU-Åsmund Bjørnstad

Läs hela artikeln Dag Hammarskjöld som ukjent Noregs-ven under krigen av Åsmund Bjørnstad. Den är skriven på norska och laddas ned som pdf. Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket har fått tillåtelse av författaren och tidskriften Fortid att publicera artikeln. Foto: Åsmund Bjørnstad av Håkon Sparre, NMBU.

Till minne av Dag Hammarskjöld

Generalsekreterare, fredsmäklare, statstjänsteman, författare, fotograf, naturälskare, vi minns uppsalabon som blev internationellt känd för sitt arbete i FN. Den 18 september är det 60 år sedan Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka. Biblioteket som kom att bära hans namn hedrar hans minne med en utställning i lokalerna, samt ny litteratur i Hammarskjöldsamlingen.

Lördagen den 18 september är det 60 år sedan FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld tragiskt omkom i en flygolycka i Nordrhodesia – i dag Zambia. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala har sammanställt en utställning till hans minne. Utställningen fokuserar på olika delar av hans liv och gärningar med material hämtat ur bibliotekets samlingar: Uppsalabon, statstjänstemannen, generalsekreteraren, författaren, fotografen, naturälskaren, biblioteksivraren och händelserna kring hans död.

Uppsalabon

Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping men kom redan som tvååring till Uppsala när hans far Hjalmar Hammarskjöld tillträdde som landshövding. Dag Hammarskjöld tillbringade sin barndom och ungdomsår i staden som han kom att betrakta som sin hemstad. Efter studentexamen vid Uppsala högre allmänna läroverk (Katedralskolan) studerade han bland annat litteraturhistoria, filosofi, nationalekonomi och juridik vid Uppsala universitet. I Uppsala ligger han också begravd på Gamla kyrkogården.

Doktor, statstjänsteman, internationell ämbetsman

Efter grundutbildningen i Uppsala började Dag Hammarskjöld som förste sekreterare i arbetslöshetskommittén i Stockholm. Han doktorerade i nationalekonomi vid Stockholms högskola 1933. Dag Hammarskjöld hade en lång karriär inom svensk politik. Han var bland annat sekreterare i 1927 års arbetslöshetsutredning, statssekreterare i finansdepartementet och kabinettsekreterare i utrikesdepartementet.

Dag Hammarskjöld arbetade internationellt bland annat som svensk delegat vid OECC-förhandlingarna på 1940-talet. Några år senare efterträdde han den norske generalsekreteraren Tryggve Lie på FN:s högsta post. Ett ämbete han innehade till sin död.

Under åren 1953 och 1961 verkade han för fredliga lösningar i flertalet konflikter. Ibland försökte han också personligen att medla mellan de stridande. Hammarskjöld utformade FN:s mandat att inrätta fredsbevarande styrkor. Dessa har blivit ett bestående inslag i FN:s krisåtgärder.

Författaren, fotografen och naturälskaren

Dag Hammarskjöld både skrev själv och översatte andras verk. Hans mest kända bok är Vägmärken som är en samling reflektioner, skrivna mellan 1925 och 1961. Manuskriptet till boken hittades i hans lägenhet i New York efter Hammarskjölds död, tillsammans med ett brev till vännen Leif Belfrage där Hammarskjöld gav denne tillstånd att publicera verket vilket skedde första gången 1963. Boken har blivit översatt till en mängd olika språk.

Både under sina uppdrag och på sin lediga tid ägnade sig Hammarskjöld åt fotografering. Kameran var alltid med på hans resor. Han ägnade sig även åt fjällvandring och bergsklättring. Han var också styrelsemedlem i Svenska turistföreningen från 1940 och ordförande i svenska fjällklubben 1946–1951.

Biblioteksivraren

Dag Hammarskjöld var mycket intresserad av bibliotek och ansåg dem vara mycket viktiga. Han menade att FN inte skulle överleva om inte information om organisationens arbete spreds. Alla måste kunna ta del av FN:s material och dokument. Hammarskjöld tog initiativ till FN:s bibliotek i New York som inte blev färdigt förrän efter hans död, i oktober 1961. Biblioteket uppkallades efter honom: Dag Hammarskjöld Library.

Av samma anledning grundades Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala 1966 för att hedra minnet av den framlidne generalsekreteraren. Det beslutades att det nya biblioteket skulle fokusera på material om FN och organisationens arbete. I dag är det officiella namnet Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket och biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek. Inriktningen är alltjämt densamma.

Utställningen

Utställningen finns på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3, Uppsala till och med den 24 september 2021. Öppettiderna för biblioteket hittas på Uppsala universitetsbiblioteks webbplats.

Passa även på att se den fina Dag Hammarskjöld-bysten gjuten i brons efter Carina Aris förlaga eller besök Hammarskjöldrummet i vilket Hammarskjöldsamlingen står. Hammarskjöldsamlingen finns dokumenterad i 2011-års bibliografi och addendum från 2021.

Tidigare inlägg om Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjölds röst

Fotografen Dag Hammarskjöld

KulturNatten i världshändelsernas centrum: Dag Hammarskjöld och FN (2016)

Artikel om Dag Hammarskjöld

För 60 år sedan: Tusentals studenter hedrade Dag Hammarskjöld

Film

Producerad av Öhrn Media/Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala, 2011.

Dag Hammarskjöld’s Uppsala (Engelska)
I samband med utställningen delas filmen (dvd) Dag Hammarskjölds Uppsala ut. Dvd:n innehåller både den engelska och svenska versionen.

Foto­gra­fen Dag Hammarskjöld

Foto­gra­fen Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld, förmodligen mest känd som generalsekreterare för FN, var en hängiven fotograf. Kungliga biblioteket visar nu en digital fotoutställning på sin webbplats med några av hans fotografier.

Kungliga biblioteket (KB) erbjuder digitala kollektioner med objekt från samlingarna med olika teman som visar ett urval av det material som KB digitaliserat genom åren. Där ingår fotografier tagna av Dag Hammarskjöld. Bilderna är från hans resor i världen men även svenska fjäll och Skåne har porträtterats.

Dag Hammarskjöld fotograferar, Egypten 1958

Bild ovan: Generalsekreterare Dag Hammarskjöld besöker Tiransundet, Egypten, julen 1958. UN PHOTO

Efter sin död den 18 september 1961 återfanns flertalet fotoalbum i hans lägenhet i New York. Albumen innehåller mer än 2 000 fotografier och ingår i Dag Hammarskjölds personarkiv på KB. Unesco utnämnde arkivet till världsminne år 2017. Personal från biblioteket hade förmånen att ta del av personarkivet vid ett studiebesök till KB.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns litteratur om och av Dag Hammarskjöld.


2021-års Jus Gentium Research Award till United Nations Digital Library

American Society of International Law (ASIL) och International Legal Research IG har tilldelat Jus Gentium Research Award 2021 till United Nations Digital Library Motiveringen lyder: “in recognition that this resource is ”one stop shopping” for primary documents crucial to most areas of international law, as this refines and builds a centralized source for all United Nations documented activity, and so provides legal materials embedded in the context of the work of the entire UN system.” 

United Nations Digital Library är en online-katalog över FN-dokument och publikationer som tillhandahålls av Dag Hammarskjöld library, New York. UN Digital Library innehåller FN-dokument, röstningar, tal, kartor och publikationer fritt tillgängligt.

United Nations Digital Library utvecklas och underhålls av personal vid Dag Hammarskjöld library i samarbete med FN-biblioteken i BangkokBeirutGeneve och Wien.

United Nations Digital Library. En presentation av personal vid FN-högkvarteret i New York.

Biblioteket deltar i Mänskliga rättighetsdagarna

https://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_next_gen_logo_limit_x2/bcbsxkagiuoy8hini98s.jpg

Den 19-21 april, är det dags för Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) i Uppsala, https://www.mrdagarna.nu/. Det är ett årligt återkommande arrangemang med syfte att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen. Tema för denna upplaga av MR-dagarna är: “Mänskliga Rättigheter – en fråga om var du bor?”

Evenemanget skulle varit i december 2020 på men på grund av covid-19 har det flyttats till april 2021. Det kommer att ske digitalt: Digitala utställningar, digitala montrar, digitala seminarier och så vidare.

Uppsala universitet (UU) är tillsammans med Uppsala kommun och Region Uppsala lokala värdar. Biblioteket kommer att delta i UU:s digitala monter för att svara på frågor om FN och mänskliga rättigheter, samt om universitetsbiblioteket.

Välkommen att besöka vår digitala monter och chatta med oss!

FN-information:
DagDok, guide till FN, www.DagDok.org

För frågor till biblioteket:
Telefon: 018-471 39 00
E-post: fraga.biblioteket@ub.uu.se

Dag Hammarskjölds röst

Dag Hammarskjölds röst

Om FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld finns mycket skrivet för den som vill läsa och lära mer. Men hur lät han när han talade? Här har vi samlat länkar till olika klipp där han talar tre olika språk: Svenska, engelska och franska.

Öppet arkiv

Dag Hammarskjöld 1953 (svenska). (Stockholm) Generalsekreterare Dag Hammarskjöld intervjuas av Nils Jerring inför avresan till FN. Dessutom reportage från Dag Hammarskjölds avresa från Bromma 1953-04-08. SF 1578 A. Veckorevy 1953-04-13, https://www.oppetarkiv.se/video/2473634/journalfilm-dag-hammarskjold-1953

Sveriges radio

Dag Hammarskjöld på franska, intervju med Radio Suède, https://sverigesradio.se/artikel/7099158

FN

FN:s audiovisual library har samlat flertalet filmklipp, https://www.unmultimedia.org/avlibrary/search/search.jsp?fromManualDate=&toManualDate=&decade=1960&decade=1950&q=hammarskj%C3%B6ld&lang=&start=10

Youtube

Excerpts from the Installation and Acceptance Speech of Dag Hammarskjöld, https://www.youtube.com/watch?v=3rZEUql5Stw&t=23s

Dag Hammarskjold UN Secretary-General – 1953, https://www.youtube.com/watch?v=6i64x-wkY60

Dag Hammarskjöld’s inaugural speech on 10 April 1953, https://www.youtube.com/watch?v=-zh1KG0sDnQ

Dag Hammarskjöld speaks about the Universal Declaration of Human Rights (1954), https://www.youtube.com/watch?v=tKotc61aZZM

Dag Hammarskjöld speech on United Nations Day (1954), https://www.youtube.com/watch?v=HuppZpNG3kQ

Dag Hammarskjöld about quiet diplomacy (1955), https://www.youtube.com/watch?v=2T4YrDCe5Yc

Dag Hammarskjöld interviewed by Alistair Cooke (1955), https://www.youtube.com/watch?v=8mekcyNxFnI

United Nations – Interview With Secretary General AKA Dag Hammarskjold UN Leaders (1956), https://www.youtube.com/watch?v=5mdY-RE3ZEg

Hammarskjold Reports On Lebanon (1958), https://www.youtube.com/watch?v=WydjFuX1WEw

Dag Hammarskjöld: ”I shall remain in my post!” (1960), https://www.youtube.com/watch?v=xEQr_dbH79Q

Some highlights from the career of Secretary-General Dag Hammarskjöld, https://www.youtube.com/watch?v=MyHI4dUFZR0

Last mission, https://www.youtube.com/watch?v=_M8iBVk71Zk

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Läs mer och se filmen Uppsalas Dag HammarskjöldStiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets webbsidor.

Jordens dag 2020

Jordens dag 2020

I dag, den 22 april 2020, firar vi Jordens dag 50 år. Ett initiativ som togs för att uppmärksamma världens miljöproblem.

Informationskällor

Webbplatsen UN International day events, https://www.un.org/en/observances/earth-day

Forskningsguider sammanställda av Dag Hammarskjöld Library, New York.

FN:s generalsekreterare


UN chief on International Mother Earth Day (22 April) – YouTube
António Guterres (United Nations Secretary-General) on International Mother Earth Day (22 April 2020)
www.youtube.com

Ovanstående källor tillhandahålls av Förenta Nationerna och kan användas. Ange alltid källan.

Biblioteket och COVID19/corona

Biblioteket och covid-19/corona

Biblioteket håller öppet men med begränsade öppettider. Detta för att möjliggöra fortsatta studier och forskning. Biblioteket har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för smittspridning i lokalerna, bland annat genom luftigare möblering, utökad städning och ökad uppsikt över lokalerna för att säkra tillräcklig fysisk distans. Vi följer riktlinjer från universitetet och ansvariga myndigheter samt händelseutvecklingen i samhället.

Läs mer om öppettider, kurser, service på distans, återlämning av böcker med mera.

Se öppettider här

Avvikande öppettider

Avvikande öppettider 2019-2020

I samband med jul- och nyårs- och trettonhelgerna begränsas Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets öppettider.

November

Lördagen den 30 november kl 10.00-14.00 EXTRA ÖPPET

December och januari

3 december kl 08.30-16 OBS! Biblioteket stänger tidigare.

4 – 20 december ordinarie öppettider

21 – 26 december STÄNGT

27 december kl 10.00-14.00

28 december STÄNGT

29 – 30 december kl 10:00-14:00

31 december – 1 januari STÄNGT

2 – 3 januari kl 10:00-14:00

4 januari STÄNGT

5 januari kl 10:00-14:00

6 januari STÄNGT

7 januari ordinarie öppettider

OBS! Öppettiderna inom Uppsala universitetsbiblioteket varierar under dessa dagar. Kontrollera alltid universitetsbibliotekets webbplats för korrekta tider för de olika biblioteken.

Inför FN-dagen 2019

2030 i sikte – hur når vi de globala målen?

Med helhetssyn och gemensamma krafter ska vi nå de globala målen för hållbar utveckling år 2030. Svenska FN-förbundets seminarium inför FN-dagen 2019 blev ett tillfälle för reflektion och diskussion om arbetet för de globala målen i FN och på hemmaplan: Med 2030 i sikte, hur ska vi hinna nå de globala målen?

Firandet av FN-dagen den 24 oktober inleddes traditionsenligt med Svenska FN-förbundets seminarium den 23 oktober i Stockholms konserthus. Ett tillfälle att visa sitt stöd för FN-samarbetet och reflektera över läget i världen sade Svenska FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson i sitt välkomsttal. Den stora frågan för dagen var: Hur vi, med år 2030 i sikte, når de globala målen för hållbar utveckling?

Utrikesminister Ann Linde inledde och fokuserade på oroshärdar runt om världen såsom Syrien, Jemen, Venezuela, Nordkorea, Myanmar och det stöd, både politiskt och ekonomiskt, som Sverige bidrar med. Hon talade om FN:s utmaningar och om vikten av multilateralism som det främsta verktyget att värna om vår gemensamma framtid. Utmaningar som alla berör mänskligheten och måste lösas genom samarbete över nationsgränserna.

Näste talare var Jan Eliasson, ordförande för Sipri och tidigare vice FN-chef. Han var med och tog fram Agenda 2030 mellan åren 2012 och 2016. De globala målen skulle vara och är i grunden universella. De gäller nationellt och lokalt. De är handlingsplaner för både rika och fattiga länder. Till skillnad mot de tidigare åtta millenniemålen som fokuserade på utvecklingsländerna. Målen i Agenda 2030 hänger ihop i ett dynamiskt förhållande. Som exempel tog Eliasson mål 6, rent vatten och sanitet. 790 miljoner människor lever utan rent vatten. Uppnår man detta mål dör färre personer i dysenteri och uttorkning. Det ger i sin tur resultat på andra mål: Barnadödligheten går ned, mödrars hälsa förbättras, jämställdheten mellan kvinnor och män ökar, utbildning förbättras liksom extrem fattigdom minskar. Det är grundläggande förutsättningar som banar väg för fred, utveckling och tro på mänskliga rättigheter. Alla måste mobiliseras, i synnerhet näringslivet med sina industrier och universiteten med forskning och vetenskap. De globala målen för hållbar utveckling kan ses som ett ’survival kit for humanity’ (ett överlevnadskit för mänskligheten). Eliasson betonade dock att han är en försiktig optimist.

Paneldiskussion

Det är endast elva år kvar innan år 2030 när de globala målen för hållbar utveckling ska vara uppnådda. FN:s generalsekreterare António Guterres varnar för att utvecklingen går för långsamt och till och med går åt fel håll i vissa fall. I en namnkunnig panel, som bestod av Lars Eliasson, Olof Skoog, Sveriges FN-ambassadör, Per Olsson Fridh, statssekreterare internationellt utvecklingsarbete, Lars Niklasson, forskare i statsvetenskap Sieps och Linköpings universitet, Emma Ihre, hållbarhetschef Mannheimer Swartling, ledd av Svenska FN-förbundets generalsekreterare Petra Hallebrant, diskuterades frågan: Räcker de globala målen för att vi ska kunna skapa den här omställningen som samhället kräver? Agenda 2030 är, å ena sidan, ett starkt verktyg och handlingsplan men, å andra sidan, är den otydlig och behöver utvecklas. Den räcker som styrmedel, om länder åtar sig att genomdriva målen. Allas engagemang krävs, inte bara regeringars, utan även ungdomars starka engagemang, liksom näringslivets, bankers och pensionsfonders. Gemene man kan bidra genom att ställa krav. Utmaningen är att få länder att förstå att det är bra för det egna samhället men det kräver en attitydförändring. Det gäller att inte bara fokusera på en sak utan allt hänger ihop.

Prisutdelning

Dagen avslutades med prisutdelning till Årets FN-supporter som tilldelades Torsten Larsson från Tingsryd som varit föreningen trogen i 34 år och visat stort engagemang i Svenska FN-förbundets projekt ”Minor” (tidigare ”Röj en mina”). Årets FN-vän blev Olof Skoog för hans mångåriga arbete för Sverige inom FN. Olof Skoog tackade genom att citera astronaut Neil Armstrong som vid ett besök i FN-skrapan efter sin månfärd 1969 sade: ”Nu har vi lärt oss hur vi lämnar jorden. Nu måste vi lära oss att leva på jorden.”

”I can tell that you share with us, the hope that we citizens of earth, who can solve the problems of leaving earth, can also solve the problems of staying on it” – Commander Neil Armstrong at UN Headquarters

Förutom sång, musik och dans bjöds besökarna på ’upcycled’ FN-kaka. Hållbarhetskocken och goodwill-ambassadören Paul Svensson bakade årets äppelkaka genom att återvinna en kaka från dagen innan. Paul brinner för återvinning och hållbarhet och vill ge något som inte har något värde, ett nytt eller högre värde.

Svenska FN-förbundets seminarium på TV

Svenska FN-förbundets seminarium kan ses via SVT Play till och med den 21 april 2020, https://www.svtplay.se/video/23059558/forum/24-okt-0900?info=visa