Bokmässan i Göteborg 27 – 30 september 2012

Bokmässan i Göteborg 27 – 30 september 2012

Dag Hammarskjöldbiblioteket fanns på plats på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, tillsammans med Svenska FN-förbundet, UNICEF, UNDP och UN Women. Det gemensamma temat för utställarna var de åtta millenniemålen.

Bokmässan i Göteborg.

Dag Hammarskjöldbiblioteket deltog vid årets bokmässa. Här: FN-bibliotekarie Katarina Hjortsäter. Foto: Karl-Oskar Göransson.

Dag Hammarskjöldbiblioteket och de olika FN-förbunden fanns samlade under FN-flaggan på Internationella Torget under mässan i Göteborg. Fokus låg på de åtta millenniemålen, det vill säga åtta mätbara mål för att förbättra de fattigas förutsättningar och för att främja en hållbar utveckling i världen.

Besökarna till vår monter bestod av alltifrån gymnasieelever till forskare, samt den intresserad allmänheten. Några besökare hade till och med träffat Dag Hammarskjöld personligen.


KulturNatten i Uppsala 8 september 2012

KulturNatten i Uppsala 8 september 2012

Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket deltog som arrangör vid KulturNatten i Uppsala 2012. Biblioteket bjöd in till en utställning med FN-tema.

Kulturnatten i Uppsala

På Dag Hammarskjöldbibliotekets utställning under KulturNatten kunde besökarna stifta närmare bekantskap med FN:s millenniemål genom bland annat litteratur och informationsmaterial. Här fanns också en frimärkssamling med FN-tema. Frimärkssamlingen är en gåva av Dag Hammarskjöldbibliotekets tidigare chefsbibliotekarie Nina Bergström och blir en permanent utställning i biblioteket

På utställningen visades även filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld, som du kan se på vår webbplats.


Kortfilm till minnesåret 2011

Kortfilm om Dag Hammarskjöld till minnesåret 2011

I år är det exakt femtio år sedan Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka. Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket har bidragit till minnesåret med filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld.

Den nya kortfilmen skildrar Dag Hammarskjölds barn- och ungdomsår i Uppsala. Materialet till filmen är hämtat ur bibliotekets mindre kända samlingar och handlar i första hand om Dag Hammarskjöld, men sätter också Uppsala i fokus.

Filmen förstärker varumärket Uppsala och är tänkt att användas för turism och som gåva till kommunens och universitetets gäster. Filmen produceras på svenska och engelska.


Workshop för FN-bibliotek i Norden och Baltikum

Workshop för FN-bibliotek i Norden och Baltikum

Dag Hammarskjöldbiblioteket, Uppsala, har tillsammans med Förenta Nationernas Dag Hammarskjöldbibliotek, New York, anordnat en workshop för FN-bibliotek i Norden och Baltikum.

Målet med den internationella workshopen var att samla regionens FN-bibliotek för att uppmuntra informationsspridning och utbyte av kunskap, samt för att bygga nätverk.

Ansvarig för konferensen var FN‐bibliotekarien Gunnel Torén och huvudföreläsare var Mr Anatoli Sidorenko, koordinator för FN:s depåbibliotek vid Dag Hammarskjöld Library i New York. I konferensen deltog 41 bibliotekarier från depåbibliotek, universitets‐ och högskolebibliotek, domstolar, special- och parlamentsbibliotek.

Läs mer om workshopen på FN:s webbplats (på engelska).


Ny FN-databas lanseras

Ny FN-databas lanseras

Dag Hammarskjöldbiblioteket lanserar nu DagDok, en databas över FN-relaterat material. Databasen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten.

Länk till FN-databasen DagDok.

Databasen DagDok.

Databasen DagDok lanseras den 14 juni 2005. DagDok är en elektronisk handledning till FN:s dokumentation och en vägledning till FN:s olika organ och avdelningar. Databasen är främst tänkt för den som söker information om bakgrunden till FN:s olika konventioner och deklarationer. FN:s högkvarter i New York länkar till databasen från sin webbplats.


Hundra år sedan Dag Hammarskjöld föddes

Hundra år sedan Dag Hammarskjöld föddes

Hundra år har gått sedan FN:s tidigare generalsekreterare, Dag Hammarskjöld, föddes i Jönköping år 1905. Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala uppmärksammar detta i en rad olika evenemang under året.

Dag Hammarskjöld, 1954

Dag Hammarskjöld. Foto: UN Photo/AF, 1954

Sommaren 2005 firas 100-årsdagen av Dag Hammarskjölds födelse och biblioteket anordnar i samband med detta en utställning i universitetsbiblioteket Carolina Redivivas visningssal. Utställningen flyttar sedan under hösten till Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Förutom utställningen på biblioteket arrangeras även en utställning på Uppsala slott under sommaren. I juni deltar FN-bibliotekarien i hedrandet av Dag Hammarskjöld på Backåkra.