Uppsalabibliotek blir kvar när FN avvecklar

Dag Hammarskjöldbiblioteket blir kvar när FN avvecklar

Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala fungerar som depåbibliotek för FN. Nu skär FN ner på antalet depåbibliotek i världen, men Uppsalabiblioteket blir kvar som officiell FN-depå.

Dag Hammarskjöldsbiblioteket är ett FN-bibliotek.

Foto: UN Photo / Christopher Herwig

Vid årsskiftet 2003/2004 avvecklar FN alla informationskontor i Europa utom Brysselkontoret. FN kommer dessutom att minska antalet depåbibliotek i världen. Dag Hammarskjöldbiblioteket, med sin stora samling, goda rykte samt gedigna bakgrund och verksamhet, är dock en självskriven kontakt i Sverige och kommer att fortsätta som depåbibliotek.

Ett ökat tryck på bibliotekets personal och material märks redan av. Många frågor som skulle ha ställts till de nedlagda informationskontoren kommer nu till Dag Hammartskjöldbiblioteket. Det händer också relativt ofta att vi får frågor från informationskontoret i Bryssel – biblioteket har blivit till en resurs att räkna med i Europa.


Stor FN-donation till Dag Hammarskjöldbiblioteket

Stor FN-donation till Dag Hammarskjöldbiblioteket

På FN-dagen, den 24 oktober 2002, överlämnades en stor donation till Dag Hammarskjöldbiblioteket i form av 400 hyllmeter FN-dokument från Utrikesdepartementet, UD.

I och med donationen har nu biblioteket Nordens största FN-arkiv. Överlämningen gjordes vid en ceremoni på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva av Hans Dahlgren (UD) till överbibliotekarie Ulf Göransson (Uppsala universitetsbibliotek). Läs mer i Uppsala Nya Tidning (artikel i PDF, 400 kB).