Hammarskjöld og krigen

Dag Hammarskjöld var en okänd Norgevän under andra världskriget. Hans roll verkar ha förbisetts, och detsamma gäller omfattningen av de svenska ”krediterna” konstaterar Åsmund Bjørnstad i en nyligen publicerad artikel om Hammarskjöld och krigen. Material från bibliotekets Dag Hammarskjöldsamling har fungerat som inspirationskälla i artikelförfattarens arbete.

”Den 31. mai 1945: Folk jublar i Oslo-gatene. Etter nær fem års eksil stig regjeringa Nygaardsvold i land på Vippetangen. Dei blir ynkst velkomne av norske styresmakter med kronprins Olav i spissen.”

Under andra världskriget var Norge ett ockuperat land med en regering i exil. Dag Hammarskjöld var en svensk ämbetsman, sekreterare i Finansdepartementet och riksbanksfullmäktiges ordförande. Redan vid denna tid ägnade han sig åt internationella förhandlingar. Bland annat reste han till London för att förhandla med Bank of England om valutasamarbete, samt för att möta den norska exilregeringen. Hammarskjöld ansåg att det var Sveriges skyldighet att agera stödjande gentemot de ockuperade länderna, särskilt Norge, vilket bland annat skedde genom statlig kredit. Dag Hammarskjöld var en okänd Norgevän under andra världskriget. Hans roll verkar ha förbisetts, och detsamma gäller omfattningen av de svenska ”krediterna” konstaterar Åsmund Bjørnstad i sin artikel Dag Hammarskjöld som ukjent Noregs-ven under krigen.

Åsmund Bjørnstad är professor emeritus i plantförädling vid Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) och författare. I början av 2022 publicerades hans artikel Dag Hammarskjöld som ukjent Noregs-ven under krigen i den norska historietidskriften Fortid som ges ut av UIO (Universitetet i Oslo). För att hitta material och inspiration till sin artikel har författaren besökt Uppsala och Dag Hammarskjöldbiblioteket. I bibliotekets specialsamling om Hammarskjöld hittade han utöver litteratur av och om svensken även tidskriftsartiklar och pressklipp.

NMBU-Åsmund Bjørnstad

Läs hela artikeln Dag Hammarskjöld som ukjent Noregs-ven under krigen av Åsmund Bjørnstad. Den är skriven på norska och laddas ned som pdf. Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket har fått tillåtelse av författaren och tidskriften Fortid att publicera artikeln. Foto: Åsmund Bjørnstad av Håkon Sparre, NMBU.

Hans Blix-arkiv

Hans Blix personarkiv tillgängligt

Hans Blix, tidigare generaldirektör för Internationella atomenergiorganet (IAEA), har donerat sitt personarkiv till Uppsala universitetsbibliotek. Nu finns arkivet sökbart i Alvin.

Uppsala universitetsbibliotek mottog under 2019 en donation från Hans Blix med material från hans verksamma år inom Förenta Nationerna. Arkivet innehåller olika dokument från hans deltagande i konferenser om Krigets lagar på 1970-talet, hans tid som generaldirektör för International Atomic Energy Agency (IAEA) och som verkställande ordförande för FN:s Övervaknings-, verifierings- och inspektionskommission (UNMOVIC) i Irak.

Kommentarer och understrykningar i många av dokumenten visar spår av Hans Blix arbete. Arkivet är sökbart i Alvin, universitetsbibliotekets plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har genom Stiftelsen i uppdrag ”att sprida kännedom om internationella frågor samt verka för internationell förståelse och internationellt samarbete i Dag Hammarskjölds anda med utgångspunkt från Förenta Nationernas verksamhet, i första hand genom biblioteksverksamhet”. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är en del av Uppsala universitetsbibliotek.

Nobels fredspris 2019

Abiy Ahmed Ali får 2019-års fredspris

2019-års fredspris tilldelas Etiopiens premiärminister Abiy Ahmed Ali. Motiveringen lyder: ”för sitt arbete med att uppnå fred och internationellt samarbete och särskilt för sitt avgörande initiativ för att lösa gränskonflikten med grannlandet Eritrea”.

Läs hela motiveringen till fredspriset på webbplatsen för Nobel Peace Prize.

Biblioteket tipsar

Litteratur om situationen i regionen finns i biblioteket på bland annat hyllorna med Deweykod:

Sök efter litteratur i bibliotekets söktjänst.

Sök i Nordiska Afrikainstitutets biblioteks resurser.

Läs mer

Nedan presenteras ett urval av artiklar.

Ett erkännande av Afrikas förmåga att lösa egna problem” av Johan Sävström, Nordiska Afrikainstitutet, 2019-10-11.

Maktskifte banade väg för fred mellan Etiopien och Eritrea” av Johan Sävström, Nordiska Afrikainstitutet, 2019-03-04

Ethiopian Prime Minister awarded Nobel Peace Prize : Guterres hail his ’people first’ agenda”, UN News, 2019-10-11

Nobels fredspris 2019, Svenska Dagbladet.

Paneldiskussion och ny bok om Dag Hammarskjöld

Paneldiskussion om ny bok om Dag Hammarskjöld

Onsdagen den 22 maj, kl 16:15 möts Henning Melber, Ove Bring och Peter Wallensteen på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket för att diskutera den nyligen utgivna boken Dag Hammarskjöld, International Civil Service and the Decolonisation of Africa. Välkommen!

In December 2018 the United Nations General Assembly adopted a resolution “International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace”. It recognises a century of international civil service since the Versailles Peace Conference during 1919 and the subsequent establishment of the League of Nations. In April a High-level Plenary Meeting discussing the challenges of multilateralism committed to a rules-based world order took place.

Against this background, a conversation will use a new book by Henning Melber to pay tribute to one of the most outstanding international civil servants of the 20th century: Dag Hammarskjöld, the United Nations and the Decolonisation of Africa (published in April) is a reference point for the discussion. It assesses the role of the United Nations and its second Secretary-General with regard to the African struggles for national sovereignty during the times of the Cold War.

Presentation by
Henning Melber, Director emeritus, Dag Hammarskjöld Foundation

Discussants:
Ove Bring, Professor emeritus of International Law, Stockholm University
Peter Wallensteen, Senior Professor, Uppsala University and Professor emeritus, University of Notre Dame

Moderator:
Karin Abbor-Svensson, Dag Hammarskjöld Foundation

Dag Hammarskjöld, International Civil Service and the Decolonisation of Africa : A Conversation on a new book

Plats: Dag Hammarskjöld and Law Library, Slottsgränd 3, Uppsala
Dag: 22 maj 2019
Tid: 16:15-17.30
Språk: Engelska

Mr H

Ny bok om ”Mr H”

I veckan som gick besökte fransmannen Maurin Picard biblioteket för att se vårt material om och av Dag Hammarskjöld. Picard arbetar som FN-journalist i New York och har under de tre senaste åren arbetat med att skriva en bok på franska om Dag Hammarskjölds flygkrasch 1961. Picard har tidigare besökt Sverige, bland annat när han arbetat med insamling av material till den kommande boken på Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm. KB har en specialsamling med material från Dag Hammarskjölds barndom och yrkesliv.

Picards bok, Ils ont tué Monsieur H : Congo, 1961. Le complot des mercenaries français contre l’ONU, utkommer den 2 maj 2019 i Frankrike. Det finns, i dagens läge, inget besked om boken kommer att översättas till engelska. Vi hoppas dock på det med tanke på den intresserade läsekretsen i Norden och i andra delar av världen som inte är fransktalande men som ändå vill ta del av Picards material.

Biblioteket uppmärksammar samiska nationaldagen

Biblioteket uppmärksammar samiska nationaldagen

Idag (6/2) på den samiska nationaldagen, har vi gjort en utställning med böcker om samiska frågor på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Det är ett ämne som rör nästan alla bibliotekets ämnesområden från sametingsval till renskötselrätt och mänskliga rättigheter för ursprungsbefolkningar.

Om man vill läsa mer om dagen kan man göra det här: Sametinget

2019 är även FN:s år för världens ursprungsspråk, där de samiska språken ingår. Det kan man läsa om här: UNRIC iyil2109 och här: iyil2019.org

Pax et bellum 2018

Releaseparty för tidskriften Pax et Bellum

Torsdagen den 17 maj kl 16-18 bjuder redaktionen för Pax et Bellum Journal in till releaseparty för tidskriftens nya upplaga i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

Pax-Journal-Logo-150x150I samarbete med Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet ges tidskriften Pax et Bellum ut i vilken studenters uppsatser publiceras. I maj är det dags en ny utgåva vilket firas med en releasefest i biblioteket.

Frågor om tidskriften ställs till: journal@paxetbellum.org

Invitation in English

This year, the Pax et Bellum Journal has received a record number of submissions from 13 different countries around the world. After several rounds of revision and resubmission, we are happy to inform you that the 5th edition of our journal is finally ready for publication.

To celebrate the occasion, we would like to invite you to our launch event. The details are as follows:

When: 17 May 2018 at 4pm
Where: Dag Hammarskjöld and Law Library

Come and mingle with our authors and editors at the Journal. Fika, of course, will be provided.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions. We look forward to seeing you there!

The Editorial Board
Pax et Bellum Journal

United Nations Digital Library (UNDL)


United Nations Digital Library – en ingång till FN-information

Tre databaser blir en, när FN-biblioteken ger sin bibliotekskatalog UNBISnet en ny plattform och lanserar söktjänsten The United Nations Digital Library (UNDL).

United Nations Digital Library

I dagarna lanserade FN-biblioteket, Dag Hammarskjöld Library, en ny söktjänst: United Nations Digital Library (UNDL) (URL: https://digitallibrary.un.org). Tjänsten är utvecklad av European Organization for Nuclear Research (CERN) och är ett resultat av ett framgångsrikt samarbete mellan Dag Hammarskjöld Library i New York och FN-biblioteket i Genève.

I ett första steg har de tre UNBISnet-databaserna (Bibliographic records, Voting records och Index to speeches) integrerats till en enda databas med fri tillgång till material i fulltext, såsom offentligt FN-tryck och FN-kartor i urval, samt tal och röstningsresultat.

Ytterligare samlingar och digitalt material kommer att läggas till allt eftersom de blir tillgängliga från de olika FN-organen.

Funktioner i den nya databasen:

• Innehåll som organiserats efter FN-organ och typ av dokument.
• Olika sökalternativ (enkel, avancerad, booleskt, fältsökning, med eller utan fulltext).
• Möjlighet att filtrera sökresultaten efter samling.
• Länkar till dokument i fulltext (såsom resolutioner, kommittérapporter, mötesprotokoll, röstningsresultat med flera)
• Metadata / bibliografiska referenser i format som MARC, MARCXML, Dublin Core och BibTex.
• Gränssnitt på de sex officiella FN-språken (arabiska, kinesiska, engelska, franska, ryska och spanska) kommer att komma.
• Mobilt användargränssnitt

För registrerade användare finns även möjligheten att spara och dela sökningar.

För mer information se YouTube-klippet: https://www.youtube.com/watch?v=HUuM44pkklU

Databasen kommer att få fler funktioner, samt utvecklas och förbättras kontinuerligt. Kommentarer och synpunkter kan skickas via https://library.un.org/content/contact-us-0

The United Nations Digital Library – a single access point to UN information, current and historicalhttps://digitallibrary.un.org

Romfördraget 60 år

Romfördraget 60 år – 25 mars 2017

60 års arbete med fred, demokrati och solidaritet. Vi uppmärksammar jubilaren, Romfördraget – som utgör grunden till EU-samarbetet, på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket med en bokutställning. 

Rom 60 årI dagarna är det 60 år sedan som Romfördraget slöts. Romfördraget utgör grunden till EU-samarbetet och undertecknades i Rom den 25 mars 1957 av Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Frankrike, Tyskland och Italien.

EU-kommissionen har, i samband med denna årsdag, lagt fram en vitbok om EU:s framtid, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

I Sverige anordnas ett antal evenemang i samband med EU:s 60-årsjubileum – i Stockholm, Lund och Halmstad. Se vidare info på Europeiska kommissionen/Representation i Sverige under fliken Evenemang:
https://ec.europa.eu/sweden/events/eu60_en

Bokutställning på biblioteket

Romfördraget_IMG_0421_webDag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket uppmärksammar vi detta med en mindre bokutställning – böcker med koppling till EU under 60 år samt böcker som belyser dagens utmaningar i form av ett minskat förtroende för EU där Storbritannien beslutat sig för utträde samt att nationalistiska, politiska partier intagit en allt starkare ställning i flera europeiska länder.

I Europaperspektiv 2017 – en bok med titeln Tilliten i EU vid ett vägskäl – diskuterar elva ledande svenska forskare förtroendet för EU som politiskt och ekonomiskt projekt och tilliten mellan unionens medlemsstater, EU:s institutioner och dess medborgare.

Vill du veta mer? Välkommen under bibliotekets öppettider!

Bibliotekets FN-samling

Bibliotekets FN-samling

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i ett världsomspännande nätverk av depåbibliotek för FN-material som erbjuder alla gratis tillgång till FN:s dokument, rapporter, böcker och andra tryckta och elektroniska källor. Nyligen har två nya databaser smyglanserats.

UNdocuments

Uppsala universitetsbibliotek har en stor samling FN-dokument och -publikationer som hyses av Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket. Biblioteket är sedan 1966 ett av drygt 400 depåbibliotek för FN-dokumentation. Materialet har fram till för ett par år sedan kommit i tryckt form. I dag publiceras all dokumentation från FN digitalt och görs tillgängligt via olika databaser och webbplatser, samt bibliotekskataloger.

Dag Hammarskjöld Library, New York, och FN-biblioteket i Genève, arbetar sedan många år med ett stort inskanningsprojekt där målet är att allt offentligt tryck från FN (1946-) ska göras digitalt. Det återstår några års arbete. Parallellt med det här arbetet har man från FN-bibliotekens sida tillsammans med FN:s publikationsavdelning sett över kostnader för distributionen av allt det tryckta materialet. Man har kommit fram till att det tryckta materialet inte ska skickas ut till alla depåbiblioteken, med undantag för den viktiga UN Yearbook (som även finns online). Man fick god hjälp med att ta det här beslutet i och med stormen Sandy som drabbade New York hösten 2012 och lade hela FN:s tryckeri under vatten.

I dagarna lanserades två databaser som man en tid har arbetat med. Den ena är United Nations iLibrary från publikationsavdelningen. Den innehåller främst UN Sales Publications men som tids nog kommer att rymma mycket mer. Den här databasen har Uppsala universitetsbiblioteket en provperiod på nu fram till sommaren. (Observera att man måste vara inloggad på bibliotekets nätverk.) Den andra är Dag Digital Library som är en betaversion än så länge. Den innehåller offentlig tryck från FN:s huvudorgan, samt även arkivmaterial, kartor och en del multimedia. Just nu arbetar man med att få in alla Säkerhetsrådets dokument och andra dokument relaterade till organets arbete.

I nuläget följer alla depåbiblioteken runt om i världen med spänning det här arbetet. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i sin tur fortsätter sin bevarandeuppgift av FN-materialet. Samtidigt påminner jag om DagDok som sammanställts av Dag Hammarskjöldbiblioteket för att ge en vägledning till FN-dokumentationen.

Frågor om FN-materialet är ni välkomna att ställa till mig!

Katarina Hjortsäter, FN-bibliotekarie