Addendum 2014

Addendum 2014 är ett kompletterande tillägg till bibliografin Dag Hammarskjöld Literature som utkom 2011.

dh-litteratureDag Hammarskjöld biblioteket har sammanställt en litteraturförteckning med litteratur om och av Dag Hammarskjöld i bibliotekets samlingar. Bibliografin Dag Hammarskjöld Literature har utkommit vid tre tillfällen. Den första publicerades i september 2001 till minne av generalsekreterarens död 40 år tidigare. Den andra reviderade utgåvan kom i maj 2005 till minne av 100-årsdagen av Dag Hammarskjölds födelse. Den tredje omarbetade utgåvan kom i september 2011 till 50-års minnet av hans dödsdag. Den senare gjordes i samarbete med Dag Hammarskjöld Foundation, Uppsala. I september 2014 kom en kompletterande tillägg till listan, Addendum 2014. Båda finns för nedladdning.

Dag Hammarskjöld Literature, 2011 (pdf)
Addendum 2014 (pdf)

Folder om Dag Hammarskjöldbibliotekets historia

Folder om Dag Hammarskjöldbibliotekets historia

I maj publicerade Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket en folder som ger bakgrunden till bibliotekets tillkomst.

Försättsblad till foldern Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda

FN:s andre generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka i september 1961. Endast en månad efter hans död, togs ett initiativ av Uppsala stadsfullmäktige som skulle leda fram till bibliotekets grundande 1966.

Om den historiska bakgrunden och hur biblioteket har utvecklats fram till i dag, kan man läsa i en nyligen publicerad folder med titeln Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda : en historisk bakgrund. Den har sammanställts av Bo Wirmark som var aktiv i styrelsen för Dag Hammarskjöldbiblioteket 1970-2006.

Här kan du läsa och ladda ned foldern Ett bibliotek i Dag Hammarskjölds anda som pdf-fil.

Läs mer om Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Bokmässan i Göteborg 27 – 30 september 2012

Bokmässan i Göteborg 27 – 30 september 2012

Dag Hammarskjöldbiblioteket fanns på plats på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, tillsammans med Svenska FN-förbundet, UNICEF, UNDP och UN Women. Det gemensamma temat för utställarna var de åtta millenniemålen.

Bokmässan i Göteborg.

Dag Hammarskjöldbiblioteket deltog vid årets bokmässa. Här: FN-bibliotekarie Katarina Hjortsäter. Foto: Karl-Oskar Göransson.

Dag Hammarskjöldbiblioteket och de olika FN-förbunden fanns samlade under FN-flaggan på Internationella Torget under mässan i Göteborg. Fokus låg på de åtta millenniemålen, det vill säga åtta mätbara mål för att förbättra de fattigas förutsättningar och för att främja en hållbar utveckling i världen.

Besökarna till vår monter bestod av alltifrån gymnasieelever till forskare, samt den intresserad allmänheten. Några besökare hade till och med träffat Dag Hammarskjöld personligen.


Ny bibliografi till 50-årsminnet av Dag Hammarskjölds bortgång

Ny bibliografi till 50-årsminnet av Dag Hammarskjölds bortgång

Femtio år har gått sedan FN:s generalsekreterare omkom i en flygkrasch under ett uppdrag i Afrika. Dag Hammarskjöldbiblioteket ger nu ut den tredje utgåvan av bibliografin över Hammarskjöldlitteratur.

Dag Hammarskjöld 29.7 1905 - 18.9 1961

Hammarskjölds grav på Gamla kyrkogården i Uppsala. Foto: Richard Öhrn

Lagom till 50-årsminnet av Hammarskjölds bortgång kommer en reviderad och utökad utgåva av bibliografin över bibliotekets Hammarskjöldsamling. Här finns inte enbart FN-relaterad litteratur, utan även romaner, poesi, deckare, drama och musikaliska verk, inspirerade av Hammarskjölds liv och livsverk. Bibliografin är gjord i samarbete mellan Dag Hammarskjöldbiblioteket och Dag Hammarskjöld Foundation.

Här kan du läsa eller ladda ner Hammarskjöldbibliografin i pdf-format (5 MB).

Hammarskjöldbibliografin


Ny FN-databas lanseras

Ny FN-databas lanseras

Dag Hammarskjöldbiblioteket lanserar nu DagDok, en databas över FN-relaterat material. Databasen kommer att finnas tillgänglig för allmänheten.

Länk till FN-databasen DagDok.

Databasen DagDok.

Databasen DagDok lanseras den 14 juni 2005. DagDok är en elektronisk handledning till FN:s dokumentation och en vägledning till FN:s olika organ och avdelningar. Databasen är främst tänkt för den som söker information om bakgrunden till FN:s olika konventioner och deklarationer. FN:s högkvarter i New York länkar till databasen från sin webbplats.


Stor FN-donation till Dag Hammarskjöldbiblioteket

Stor FN-donation till Dag Hammarskjöldbiblioteket

På FN-dagen, den 24 oktober 2002, överlämnades en stor donation till Dag Hammarskjöldbiblioteket i form av 400 hyllmeter FN-dokument från Utrikesdepartementet, UD.

I och med donationen har nu biblioteket Nordens största FN-arkiv. Överlämningen gjordes vid en ceremoni på universitetsbiblioteket Carolina Rediviva av Hans Dahlgren (UD) till överbibliotekarie Ulf Göransson (Uppsala universitetsbibliotek). Läs mer i Uppsala Nya Tidning (artikel i PDF, 400 kB).