Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here:

Film om Dag Hammarskjöld

Se filmen ”Uppsalas Dag Hammarskjöld”

[Dag Hammarskjöld] [Barndom och studietid] [Dag Hammarskjölds Uppsala] [Film om Dag Hammarskjöld] [Dag Hammarskjöld – the Peacemaker]

Till 50-årsminnet av Dag Hammarskjölds bortgång gjordes filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld, som du kan se här. Producent är Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket, i samarbete med frilansfilmaren Richard Öhrn och Gunnel Torén, tidigare FN-bibliotekarie vid Dag Hammarskjöldbiblioteket.

Uppsala kom att prägla Dag Hammarskjölds liv och livsverk – här tillbringade han sin barndom och studietid, och här fick han sin sista vila. Denna film om Dag Hammarskjöld handlar om hans Uppsalatid, men ger också en inblick i hans internationella karriär och diplomatiska insatser.

View the film in English

This film is also available in English at YouTube, ”Uppsala’s Dag Hammarskjöld”.