Hammarskjöld og krigen

Dag Hammarskjöld var en okänd Norgevän under andra världskriget. Hans roll verkar ha förbisetts, och detsamma gäller omfattningen av de svenska ”krediterna” konstaterar Åsmund Bjørnstad i en nyligen publicerad artikel om Hammarskjöld och krigen. Material från bibliotekets Dag Hammarskjöldsamling har fungerat som inspirationskälla i artikelförfattarens arbete.

”Den 31. mai 1945: Folk jublar i Oslo-gatene. Etter nær fem års eksil stig regjeringa Nygaardsvold i land på Vippetangen. Dei blir ynkst velkomne av norske styresmakter med kronprins Olav i spissen.”

Under andra världskriget var Norge ett ockuperat land med en regering i exil. Dag Hammarskjöld var en svensk ämbetsman, sekreterare i Finansdepartementet och riksbanksfullmäktiges ordförande. Redan vid denna tid ägnade han sig åt internationella förhandlingar. Bland annat reste han till London för att förhandla med Bank of England om valutasamarbete, samt för att möta den norska exilregeringen. Hammarskjöld ansåg att det var Sveriges skyldighet att agera stödjande gentemot de ockuperade länderna, särskilt Norge, vilket bland annat skedde genom statlig kredit. Dag Hammarskjöld var en okänd Norgevän under andra världskriget. Hans roll verkar ha förbisetts, och detsamma gäller omfattningen av de svenska ”krediterna” konstaterar Åsmund Bjørnstad i sin artikel Dag Hammarskjöld som ukjent Noregs-ven under krigen.

Åsmund Bjørnstad är professor emeritus i plantförädling vid Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) och författare. I början av 2022 publicerades hans artikel Dag Hammarskjöld som ukjent Noregs-ven under krigen i den norska historietidskriften Fortid som ges ut av UIO (Universitetet i Oslo). För att hitta material och inspiration till sin artikel har författaren besökt Uppsala och Dag Hammarskjöldbiblioteket. I bibliotekets specialsamling om Hammarskjöld hittade han utöver litteratur av och om svensken även tidskriftsartiklar och pressklipp.

NMBU-Åsmund Bjørnstad

Läs hela artikeln Dag Hammarskjöld som ukjent Noregs-ven under krigen av Åsmund Bjørnstad. Den är skriven på norska och laddas ned som pdf. Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket har fått tillåtelse av författaren och tidskriften Fortid att publicera artikeln. Foto: Åsmund Bjørnstad av Håkon Sparre, NMBU.

Kommentarer inaktiverade.