Mänskliga rättigheter 70 år

Mänskliga rättigheter 70 år

Den 10 december 2018 är det 70 år sedan den allmänna förklaringen för de mänskliga rättigheterna (UDHR) antogs. Följ med på en online-utställning om 30 viktiga dokument och 30 artiklar som haft stor betydelse för arbetet för allas lika rättigheter.

Den 10 december 2018 är det 70 år sedan som FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR). Jubiléet uppmärksammas runt om i världen inte minst hos Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i Uppsala och hos Dag Hammarskjöld library i New York.

Dag Hammarskjöld library i New York har inför denna högtidsdag sammanställt en online-utställning UDHR70: 30 articles, 30 documents, samt en kort film, 70 Years of Human Rights – UDHR70: 30 Articles – 30 Documents, i vilka man ställer sig frågan: Är bestämmelserna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna (UDHR) fortfarande giltiga? Och om de är det, hur relaterar de sig till den värld vi lever i idag?

Utställningen presenterar 30 viktiga dokument som har haft betydelse för de mänskliga rättigheterna. Dokumenten innehåller både välkända internationella instrument samt rapporter av senare datum som kanske inte är lika kända. Utställningen presenterar dem i andra sammanhang än man är van vid för att få ”besökare” att reflektera över meningen med de mänskliga rättigheterna i dagens globaliserade värld.

De här dokumenten visar att arbetet med de mänskliga rättigheterna har gjort stora framsteg genom åren. Stora utmaningar återstår dock fortfarande, såsom: migranters och flyktingars skydd, rätten till en ren miljö som en förutsättning för att kunna njuta av andra rättigheter, skattemissbruk, moderna former av slaveri som kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller skyldigheten att ta bort hinder i samhället som hindrar personer med funktionsnedsättning att fullt ut kunna njuta av sina rättigheter på lika villkor med andra.

Utställningen fastställer att förklaringen är ett levande dokument och att, enligt Högkommissarien för mänskliga rättigheter: “…human rights are not impractical philosophical ideals. They are sound policy choices, which build strong, economically healthy, secure and peaceful societies.” (Fritt översatt: ”… mänskliga rättigheter är inte opraktiska filosofiska idealer. De är sunda politiska val som bygger starka, ekonomiskt hälsosamma, säkra och fredliga samhällen.”)

Kommentarer inaktiverade.