Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here:

Ledamöterna

Stiftelsens ledamöter

Jacob Johnson, ordförande för Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket

Jacob Johnson (V)
Ordförande, Uppsala kommun
f.d. riksdagsledamot (2006-2014), numera pensionär
E-post: axeljacobjohnson@gmail.com
Tel. 070-205 29 47


Gunilla Sundström
Vice ordförande, Uppsala universitet
E-post: gunilla.sundstrom@ub.uu.se
Tel. 018-471 39 96


Jens Petersson
Svenska FN-förbundet
E-post: jens.petersson@fn.se
Tel. 08-462 25 82


Anna-Karin Westerlund (M)
Uppsala kommun
E-post: anna-karin.westerlund@moderat.se
Tel. 070-715 46 61


Isak Svensson
Uppsala universitet
E-post: isak.svensson@pcr.uu.se
Tel. 018-471 57 40


Ersättare

 

Petra Hallebrant
Svenska FN-förbundet
E-post: petra.hallebrant@fn.se
Tel. 08-462 25 54


Pär-Anders Jonsgården (S)
Uppsala kommun
E-post: par-anders.jonsgarden@telia.com
Tel. 070-564 17 47


Eric Knutson
Uppsala kommun
E-post: 018.460392@telia.com
Tel. 076-777 35 55


Rebecca Stern
Uppsala universitet
E-post: rebecca.stern@jur.uu.se
Tel. 018-471 74 32


Vakant
Uppsala universitet