Länk

NMBU – Norska bibliotekarier på studiebesök

Norska bibliotekarier på studiebesök

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket besöktes den 17 april av fyra bibliotekarier från ett norskt universitetsbibliotek tillhörande NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Förutom en rundvandring gavs de en visning av DagDok, vår guide till FN.

NMBU

Fredagen den 17 april hade Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket besök av fyra bibliotekarier från NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBU, ett av Norges minsta universitet, har sitt huvudsakliga campus i Ås utanför Oslo. Universitetet bedriver också verksamhet och bibliotek i Oslo.

De som besökte oss var bibliotekarierna Liv Ellingsen, Sissel Grønseth, Hilde Kristin Langsholt och Claire Synnøve Landron. Deras två dagar långa Uppsalavistelse innehöll studiebesök på SLU-biblioteket, på Nordiska Afrikainstitutets bibliotek samt på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket där de fick en visning av biblioteket och dess samlingar. De var också här för att lära om DagDok, som förevisades av FN-bibliotekarien Katarina Hjortsäter. Därefter höll besökarna från NMBU en presentation av sitt bibliotek och sin mångfacetterade verksamhet.

Såväl NMBU:s bibliotek som Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i NorDoc, ett nätverk av samhällsvetenskapliga bibliotek i Norden, med inriktning på utvecklingsfrågor. Studiebesöket från NMBU var ett välkommet tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter kring biblioteksverksamhet.