En kvart över: Are Women Human?

En kvart över: Are Women Human?

Onsdagen den 11 maj kl. 15.15 ges föredraget ”Are Women Human” på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Föredraget ingår i universitetsbibliotekets serie En kvart över, och föredragshållare är Thérèse Björkholm från juridiska institutionen. Alla hälsas välkomna!

I Uppsala universitetsbiblioteks föredragsserie En kvart över presenteras aktuell forskning på ett tillgängligt sätt. Thérèse Björkholms föredrag kommer att hållas på engelska och har titeln Are Women Human: a few reflections thirty-five years after the CEDAW convention entered into force.

CEDAW, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, antogs av FN:s generalförsamling 1979 och trädde i kraft 1981. Konventionen är FN:s starkaste dokument för att stärka kvinnors rättigheter.

en kvart över header

Mer information om föredraget:

In today’s world there are legal instruments aplenty meant to promote and protect women’s rights. Among these, the most important is CEDAW – the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women. However, what we witness in today’s world is, to borrow a phrase of Amartya Sen, “the persistently grotesque subjugation of women”. And why? Conventions are no more than words on paper, unless they’re accompanied by a change in traditions of thought and culture – a point also recognized in CEDAW. Undoubtedly, being anchored in the past, belonging to a culture, can be extremely important. But just as important is to avoid an unthinking acceptance of a culture’s traditions and practices. Is there a way to reconcile the past with the present?

Föredraget är öppet för allmänheten. Välkomna!

 

Läs mer:

CEDAW: The Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Svenska FN-förbundet om CEDAW

Om Thérèse Björkholm, universitetslektor i rättsvetenskap

 

Avvikande öppettider i biblioteket 2016

Avvikande öppettider i biblioteket 2016

Biblioteket håller öppet de flesta dagarna om året. Här följer dock de dagar under året när biblioteket är stängt eller öppettiderna är begränsade.

Öppettider kring helger  
Skärtorsdag 24/3 8.30-16
Långfredag 25/3 STÄNGT
Påskafton 26/3 STÄNGT
Påskdagen 27/3 STÄNGT
Annandag påsk 28/3 STÄNGT
Kvalborg 29/4 (fredag) 8.30-12
Valborg 30/4 (lördag) STÄNGT
1:a maj (söndag) STÄNGT
Kristi Himmelsfärds dag 5/5 STÄNGT
Fredag (klämdag) 6/5 8.30-16
Nationaldagen 6/6 (mån) STÄNGT
Midsommarhelgen 24-26/6 STÄNGT
Allhelgonaafton 8.30-14
Fredag 23/12 8.30-12
Juldagarna 24-26/12 STÄNGT
Mellandagarna 27-30/12 10-16

 

Öppettider under sommaren  
Sista kvällsöppet torsdag den 9/6
Från måndag 13/6-23/6 10-16 (söndagar stängt)
Från måndag 27/6-14/8 10-12 (söndagar stängt)
Från måndag 15/8-28/8 10-16 (söndagar stängt)

Bibliotekets FN-samling

Bibliotekets FN-samling

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i ett världsomspännande nätverk av depåbibliotek för FN-material som erbjuder alla gratis tillgång till FN:s dokument, rapporter, böcker och andra tryckta och elektroniska källor. Nyligen har två nya databaser smyglanserats.

UNdocuments

Uppsala universitetsbibliotek har en stor samling FN-dokument och -publikationer som hyses av Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket. Biblioteket är sedan 1966 ett av drygt 400 depåbibliotek för FN-dokumentation. Materialet har fram till för ett par år sedan kommit i tryckt form. I dag publiceras all dokumentation från FN digitalt och görs tillgängligt via olika databaser och webbplatser, samt bibliotekskataloger.

Dag Hammarskjöld Library, New York, och FN-biblioteket i Genève, arbetar sedan många år med ett stort inskanningsprojekt där målet är att allt offentligt tryck från FN (1946-) ska göras digitalt. Det återstår några års arbete. Parallellt med det här arbetet har man från FN-bibliotekens sida tillsammans med FN:s publikationsavdelning sett över kostnader för distributionen av allt det tryckta materialet. Man har kommit fram till att det tryckta materialet inte ska skickas ut till alla depåbiblioteken, med undantag för den viktiga UN Yearbook (som även finns online). Man fick god hjälp med att ta det här beslutet i och med stormen Sandy som drabbade New York hösten 2012 och lade hela FN:s tryckeri under vatten.

I dagarna lanserades två databaser som man en tid har arbetat med. Den ena är United Nations iLibrary från publikationsavdelningen. Den innehåller främst UN Sales Publications men som tids nog kommer att rymma mycket mer. Den här databasen har Uppsala universitetsbiblioteket en provperiod på nu fram till sommaren. (Observera att man måste vara inloggad på bibliotekets nätverk.) Den andra är Dag Digital Library som är en betaversion än så länge. Den innehåller offentlig tryck från FN:s huvudorgan, samt även arkivmaterial, kartor och en del multimedia. Just nu arbetar man med att få in alla Säkerhetsrådets dokument och andra dokument relaterade till organets arbete.

I nuläget följer alla depåbiblioteken runt om i världen med spänning det här arbetet. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i sin tur fortsätter sin bevarandeuppgift av FN-materialet. Samtidigt påminner jag om DagDok som sammanställts av Dag Hammarskjöldbiblioteket för att ge en vägledning till FN-dokumentationen.

Frågor om FN-materialet är ni välkomna att ställa till mig!

Katarina Hjortsäter, FN-bibliotekarie

Öppettider i påsk

Bibliotekets öppettider i påsk

daffodils-684225_960_720 (1)

Bibliotekets öppettider i påsk ser ut som följande:

Måndagen den 21 mars till och med onsdagen den 23 mars är det ordinarie öppettider mellan 08:30 och 20:00.
Skärtorsdagen, den 24 mars, 08:30-16:00
Långfredagen, den 25 mars, till och med Annandag Påsk, den 28 mars, är biblioteket STÄNGT.

Från och med tisdagen den 29 mars är det ordinarie öppettider igen.

Glad Påsk!

Välkommen åter!

Biblioteket återinvigt 2016

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket återinvigt

MH_2016_0047

Med ”spirituella tal, välklingande musik och läckert tilltugg” återinvigdes Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i de nya lokaler på Slottsgränd 3.

Fredagen den 12 februari rullades den röda mattan ut i den vita snön, framför huvudentrén på Slottsgränd 3. Inbjudna gäster från Uppsala universitet, Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala kommun, Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket och Svenska FN-förbundet, samt Uppsala Akademiförvaltning, förvaltare av huset, strömmade till.

Kvällen inleddes med A Sunny Side of the Street med Robert Sundberg på trumpet. Därefter hälsade enhetschef Cecilia Natvig gästerna välkomna.

MH_2016_0065

Överbibliotekarie Lars Burman höll ett spirituellt tal i vilket han avslutade med att återinviga biblioteket. Han klippte symboliskt ett blå-gult band med en till en början kärvande sax. Kanske en symbol för hela flyttprojektet? En kärv start men sedan gick det lätt! Därefter följde ännu ett trumpetstycke: La Majesté av Teleman. Stiftelsen Dag Hammarskjöldbibliotekets ordförande Jacob Johnson höll ett kort men kärnfullt tal. Invigningsceremonin avslutades med en så kallad ’time-laps’-film i vilken det visas hur Regnellsalen på två minuter förvandlas från en tom sal till en kombinerad läse- och undervisningssal med bokhyllor fyllda av böcker.MH_2016_0057

Sedan bjöds gästerna in till enkel förtäring och mingel, husesyn med eller utan guide, samt en lärorik tipspromenad. Universitetsbibliotekets eminenta kör bjöd på skönsång i form av Bellman och Taube, varav en av de senare var Lagens vinklar och vrång. En text från ett juristspex. Uttåg skedde till den traditionella Smedsvisan.

Biblioteket finns nu på Slottsgränd 3. Både gamla och nya besökare hälsas välkomna!

MH_2016_0052

Svar på tipsfrågorna:

Fråga 1. Vilket yrke hade Anders Fredrik Regnell? Svar: Läkare.

Fråga 2. Under vilka år var Dag Hammarskjöld generalsekreterare i FN? Svar: 1953-1961.

Fråga 3. När var Sverige senast ordförandeland i EU? Svar: 2009

Fråga 4. Vad hette Sveriges första kvinnliga juris doktor? Svar: Elsa Eschelsson.

Fråga 5. Vilket ämne står koden 363.325 för? Svar: Terrorism.

Fråga 6. På vilken adress har INTE Dag Hammarskjöldbiblioteket eller Juridiska biblioteket legat? Svar: Sysslomansgatan

Fråga 7. Vilka är stiftarna i Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket? Svar: Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet.

Fråga 8. Vilka tryckta dagstidningar kan man läsa i bibliotekets tidskriftsrum? Svar: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och UNT.

Fråga 9. Vem fick Nobels fredspris först av Alva Myrdal, Nathan Söderblom och Hjalmar Branting? Svar: Hjalmar Branting.

Fråga 10. Vilken dryck finns INTE att köpa i kaffeautomaten på plan 1? Svar: Caffe macchiato.

Skiljefrågan: I dag finns 933 löpmeter i den öppna samlingen på plan 2 och 3, samt i arkiv 3. (Det motsvarar ca 35 000 volymer.)

Vi gratulerar Holger Henningsson, intendent vid Campus Gamla Torget och personaladministratör vid Universitetsbiblioteket, till segern i tipspromenaden.

Frågor och svar

Frågor och svar om nya Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Många studenter och andra besökare har hittat tillbaka till Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket efter flytten till Slottsgränd 3. Det är vi glada för! Vi får många frågor och kommentarer om biblioteket och försöker besvara några av dem här nedan. Fortsätt att ställa frågor till oss eller lämna kommentarer via vår tyck-till-låda vid entrén.

Dag Hammarskjöldbiblioteket i Uppsala

Det är så få studieplatser. Har det blivit färre?
Ja antalet studieplatser har halverats jämfört med våra tidigare lokaler på Klostergatan. P g a husets beskaffenhet dvs. ventilation, brandsäkerhet och rummens utformning så får vi inte ha fler studieplatser. Studieplatser finns även i kvarteret Munken, och på Carolina Rediviva. Det kommer i framtiden att erbjudas fler studieplatser inom campusområdet.

Det är mycket störande ljud. Varför och vad gör ni åt det?
Det pågår fortfarande arbeten i huset. Hantverkare är på plats. De är vidtalade och försöker i möjligaste mån utföra sitt arbete på morgonen innan studenterna är på plats. Tyvärr måste visst arbete göras även mitt på dagen, vilket vi beklagar. Husets konstruktion med stora trapphus i sten gör att alla ljud förstoras och fortplantar sig. Vi är medvetna om det och arbetar med olika akustiklösningar. Vi påminner även dig som besökare att hålla en låg samtalston!

Finns det tysta läsesalar?
Vi menar att alla boksalar är tysta läsesalar. Salarna innehåller dock böcker vilket innebär att besökare såväl som bibliotekarier måste gå ut och in i rummen vilket kan upplevas som störande. Prova dig fram vilket rum passar dig bäst!

Finns det grupprum och kan man boka dem?
Ja, det finns ett par mindre rum som vi kallar grupprum. I dessa rum är det tillåtet att föra diskussion i normal samtalston. Rummen kan dock inte bokas och andra besökare måste kunna få tillgång till boksamlingarna i dessa rum.

Var kan jag prata i mobiltelefon?
Tyvärr har vi inget telefonrum. Du kan använda foajérna på plan 2 och 3, samt upphållsrummet på plan 1. Tänk på att husets akustik gör att ljud lätt fortplantar sig så håll därför en låg samtalston.

Var kan jag återlämna lästa böcker på de olika våningsplanen?
På plan 2 kan du ställa böckerna i rum 104 (Lilla rummet närmast larmbågarna) på avsedda hyllor. Vid återlämningsautomaten finns en större bokvagn som du också kan använda. På plan 3 står bokvagnar uppställda i foajén. Fler bokhyllor kommer att komma.

Kommer det att finnas skåp där jag kan låsa in mina saker?
Nej. Det kommer inte att finnas skåp där du kan låsa in saker. Det är främst på grund av utrymmesskäl. Erfarenheten är också att böcker låses in i skåpen vilket gör att de inte blir tillgängliga för alla. Det tycker vi är tråkigt.

Kan ni ställa dit fler cykelställ?
Det finns 300 cykelställ varav merparten är utmed trädgårdens västra sida med ingång från Slottsgränd. Det finns 200 läsplatser så vi tycker att det bör räcka.

Kan ni sätta upp skyltar? Jag hittar inte.
Rumsskyltar, orienteringstavlor, entréskylt och så kallade pictogram för t ex WC, kopiering o dyl. alla med punktskrift kommer att sättas upp inom kort. Skyltning för bokhyllor kommer också snart. Under våren kommer digitala informationstavlor sättas upp i foajén, samt skyltar utomhus.

Datorsalen är för stor. Kan ni inte låna ut lap-tops?
Datorsalen är 100 kvm och har 6 m till tak. Det är den salen som rymmer flest personer och kommer därför att användas när vi har vår biblioteksundervisning. På samma vis som i våra gamla lokaler kommer den att stängas av vid dessa tillfällen men stå öppen när ingen undervisning sker. Eftersom inte alla äger eller av olika anledningar inte har med en egen lap-top till biblioteket måste vi kunna erbjuda datorer. Datorerna är stationära och uppkopplade till det fasta nätverket vilket är nödvändigt för att hålla olika mjukvaror uppdaterade. Vi kommer inte ha några lap-tops för utlån i nuläget.

Kan ni inte sätta upp upptagetskyltar på dörrarna in till läsesalarna och grupprummen?
Läsesalarna och grupprummen innehåller litteratur som måste vara åtkomlig för alla, både för studenter, doktorander, forskare och övriga besökare, samt bibliotekarier. Inga rum i biblioteket kan reserveras.

Det är fullt! Kan ni sätta in fler bord och stolar i pausrummet, plan 1?
Antalet bord och stolar är anpassat efter antalet personer som får vistas i pausrummet med hänsyn till ventilation och säkerhet när det gäller brand och utrymning. Tyvärr blir det inte fler bord än vad som finns nu. Fler höga pallar är på gång.

Vi hänvisar till Munken – en kort promenad från biblioteket – som har ett stort och fint studentutrymme med många mikrovågsugnar. På Carolina Rediviva finns också mikrovågsugnar och en servering med försäljning av kaffe, smörgåsar och enklare lunchrätter. Du kan även besöka någon av de närliggande nationerna: Östgöta, Västgöta eller GH.

Kan ni sätta in fler ståbord i matsalen på Munken?
Frågor och synpunkter kring matsalen i Munken ber vi er att ta upp det med ansvarig där. Vi är ett bibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek och inte en del av Juridiska fakulteten.

Det saknas kylskåp i pentryt. Varför sätter ni inte in ett?
Pausrummet är tänkt som just pausrum med möjlighet till kaffe och enklare förtäring. Det är inte ett kök. Det är inte rustat för matlagning eller förvaring av mat. Därför kommer inga kylskåp sättas in. Användningen av mikrovågsugnarna kommer att utvärderas. Vi märker redan nu att doften av mat sprider sig i huset vilket inte uppskattas av alla. Tips! Det finns jättebra matlådor med inbyggd kylklamp.

Observera att mat är endast tillåten i pausrummet på plan 1/källarplanet.

Väl mött! /Bibliotekspersonalen vid Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Biblioteksflytt 2015

Bibliotekets flytt snart i hamn

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har nu lämnat sina gamla lokaler och flytten till de nya lokalerna är snart helt genomförd. Biblioteket som är stängt öppnar åter den 11 januari 2016.

Loccheniussalen, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Klostergatan 3, december 2015Den 14 december stängde biblioteket helt för att flytta till den nya adressen Slottsgränd 3. Flytten hade då redan pågått sedan den 2 november när det magasinerade materialet evakuerades till nya bokmagasin på annan adress. Successivt har litteraturen flyttats och sedan en dryg vecka även möbler. Nu står de gamla lokalerna på Klostergatan 3 tomma.

Ekelöfsalen, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, december 2015

Lokalerna som ritades av stadsarkitekten Gunnar Leche har hyst biblioteksverksamhet i 75 år. Först låg Stadsbiblioteket här. Studentbiblioteket tog över när Stadsbiblioteket flyttade till nya lokaler på Svartbäcksgatan. Juridiska biblioteket flyttade in i mitten av 1990-talet. År 2000 flyttade Dag Hammarskjöldbiblioteket in. Sedan 2013 är de båda biblioteken ett bibliotek – Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

En biblioteksepok i lokalerna Östra Ågatan/Klostergatan är nu över. Statsvetenskapliga institutionen tar över lokalerna. Biblioteket startar nu en ny epok i huset på Slottsgränd 3 som under hösten har rustats och iordningställts för att kunna hysa bibliotekets stora samlingar med litteratur, samt bereda plats för studenter och övriga som önskar nyttja lokalerna för studier och forskning.

Rum 206, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3, december 2015

Slottsgränd 3, december 2015

Biblioteket slår upp portarna den 11 januari 2016. Bibliotekspersonalen hälsar gamla och nya besökare välkomna!

Text: Katarina Hjortsäter

Flyttinformation

Ursäkta röran, vi flyttar

Flytten av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är i full gång. Störningar förekommer, och just nu kan vi inte garantera samma service som vanligt.

Tidskrifter och material från öppna källaren har nu flyttats till magasin. Magasinerat material kan beställas i bibliotekets informationsdisk. Hämtning sker två gånger i veckan. Mycket material finns även online eller på andra bibliotek.

De böcker du lånar från och med nu får du ha till 31 januari. När biblioteket är stängt är det möjligt att lämna tillbaka böcker på de andra universitetsbiblioteken i Uppsala.

Ett urval av litteratur som ej är till hemlån kommer att placeras tillfälligt på Carolinabiblioteket under den tid biblioteket är stängt.

Viktig information:
• 1 december stänger samhällsvetenskapliga delen (tidigare Dag Hammarskjöldbiblioteket)
• 14 december stänger HELA biblioteket.
• Enligt plan slår Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket upp portarna den 11 januari på Slottsgränd 3.
• Beställda böcker hämtas från och med nu på Ekonomikums bibliotek.

Kontakta biblioteket vid frågor.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket
018-471 78 50
daghjuridiskabibl@ub.uu.se

Föredrag med Jens Petersson

Engagerande föredrag på biblioteket

Föredraget med Svenska FN-förbundets Jens Petersson lockade ett tjugotal intresserade åhörare till Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Peterssons föredrag väckte frågor om och hur FN borde ingripa i Syrien.

IMG_0264ed

”10 år med begreppet ’skyldighet att skydda’ – kan FN nu stoppa folkmord och krigsförbrytelser?” Så löd rubriken på det föredrag som hölls den 3 november på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Föredraget ingick i Universitetsbibliotekets serie ”En kvart över”. 

Föredragshållaren Jens Petersson, biträdande generalsekreterare i Svenska FN-förbundet, inledde med en tillbakablick på ’responsibility to protect’, och gav exempel på hur begreppet åberopats. Begreppet infördes 2005 efter beslut i generalförsamlingen, för att tydliggöra FN:s skyldighet att skydda civila från folkmord, krigsförbrytelser och etnisk rensning.

Flera biblioteksbesökare lockades att stanna till och lyssna, kanske eftersom Jens Petersson lyfte fram den nu brännheta frågan om konflikten i och omkring Syrien. Efter föredraget gavs tillfälle att ställa frågor till Jens Petersson. En engagerad diskussion uppstod om vad FN kan och bör göra för att skydda den syriska befolkningen.

Vi tackar Jens Petersson för ett engagerande föredrag!

Läs mer:

– FN om ’responsibility to protect’

ICRtoP – International Coalition for the Responsibility to Protect

Svenska FN-förbundet

Fler evenemang på Uppsala universitetsbibliotek

Viktiga datum för dig som använder Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Viktiga datum för dig som använder Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets flytt till Slottsgränd 3 närmar sig. Här följer några viktiga datum för dig som använder biblioteket.

Öppna källaren stänger
Den 2/11 stänger Öppna källaren pga. flyttarbete. Därmed är inte tidskrifter, FN-arkivet och äldre riksdagstryck tillgängligt från detta datum.

Lämna och hämta
Den 13/11 stänger bokinkastet. Återlämning sker under bibliotekets öppettider. Det är också möjligt att återlämna på andra enhetsbibliotek inom universitetsbiblioteket. Från och med 13/11 kan du inte längre välja Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket som avhämtningsställe när du beställer böcker.

Dagstidningar
Vi gör uppehåll med våra dagstidningar från och med 13/11.

Läsa, låna och fjärrlåna
Den 1/12 planeras den samhällsvetenskapliga delen av biblioteket att stänga. Den 14/12 stänger HELA biblioteket. Tänk därför på att låna och fjärrlåna den litteratur du behöver i god tid. Sista dagen att hämta ut fjärrlån är söndag 13/12. Under flyttperioden utökar vi samarbetet med Ekonomikums bibliotek när det gäller lån.

Vid frågor, var vänlig och kontakta biblioteket.