På gång i biblioteket hösten 2015

På gång i biblioteket hösten 2015

Under hösten pågår förberedelser för flytt av Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket till Slottsgränd 3. Verksamheten kommer dock att fortsätta som vanligt under hösten, förutom under december och januari då biblioteket håller stängt viss tid i samband med flytten.

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket flyttar till Slottsgränd 3, med målet att öppna i de nya lokalerna 11 januari 2016. I samband med flytten kommer biblioteket att hålla stängt under viss tid i december och januari. Vi återkommer med exakta datum. I möjligaste mån strävar vi efter att tillmötesgå våra användares önskemål.

Under hösten fortsätter bibliotekets verksamhet som vanligt med ordinarie öppettider. Vår undervisning fortgår som planerat, inköpsförslag tas emot som vanligt liksom beställningar av lån från andra bibliotek.

Parallellt pågår förberedelser inför flytten, såsom magasinering och ommärkning av viss litteratur.

Ombyggnad kommer att pågå i kvarteret Torget under hösten, vilket kan medföra störningar i biblioteket.

Frågor? Kontakta biblioteket.

Sommaröppettider 2015

Sommaröppettider 2015

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket håller öppet hela sommaren, men öppettiderna är något begränsade. Se öppettiderna nedan.

Sommaröppettider
8-21 juni: måndag-fredag 10-16
22 juni-16 augusti: måndag-fredag 10-14
17-30 augusti: måndag-fredag 10-16

1 juni-30 augusti har biblioteket stängt på söndagar.

Ordinarie öppettider
mån-tors 8.30 -20, fre 8.30-18, sön 10 -18

Kontakta oss om du har några frågor om bibliotekets öppettider och service under sommaren. Välkommen!

Världsmiljödagen

Världsmiljödagen 5 juni 2015

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket firar Världsmiljödagen med en bokutställning. Välkomna att läsa och låna aktuella böcker om klimat och miljö.

världsmiljödagen2

Världsmiljödagen (World Environment Day) firas den 5 juni varje år. Världsmiljödagen är en av FN:s temadagar och instiftades efter FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. På Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket uppmärksammas dagen med en utställning, där aktuella böcker om klimat och miljö ur bibliotekets samlingar kan beskådas.

UNEP, United Nations Environment Programme, är det organ som samordnar FN:s miljöarbete och står också som organisatör bakom världsmiljödagen.

”Seven billion dreams. One planet. Consume with care”. Temat för årets världsmiljödag uppmanar till ansvarsfull konsumtion för att bättre ta tillvara jordens naturresurser.

För mer information, se unep.org. Här finns också information om teman för tidigare års världsmiljödagar.

Resultat från MY World

Resultat från röstningskampanjen MY World

Perioden 8 april – 8 maj anordnades röstningskampanjen MY World i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, där man uppmanades att rösta på sex frågor man anser att FN bör prioritera i den nya utvecklingsagendan, post-2015. Här presenteras resultatet av omröstningen.

Röstningsstationen, inlånad från Svenska FN-förbundet, stod i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket mellan 8 april och 8 maj. Sammanlagt röstade 264 personer. Varje person röstade på sex frågor, och det totala antalet röster var 1586. Internationella besökare kunde rösta på blanketter där alternativen fanns att läsa på engelska.

20150415_124020

Av de 16 alternativen hamnade Utbildning i topp med över 200 röster, vilket betyder att en majoritet av de röstande lade en av sina sex röster på denna fråga. Högt i topp hamnade också Frihet från diskriminering och förföljelse, Politisk frihet, Jämställdhet mellan män och kvinnor samt Krafttag mot klimatförändringen. Resultatet i sin helhet kan ses i diagrammet nedan.

 

Det kan vara av intresse att jämföra Uppsalabornas röster (varav majoriteten kan antas vara studenter) med de globala röstningsresultaten. Sammanlagt har över sju miljoner röster samlats in världen över. Även globalt ligger Utbildning i topp, följt av Sjuk- och hälsovård och Fler jobb.

Under hela 2015 kan man göra sin röst hörd via myworld2015.org.

 

 

En kvart över 12 maj

Klimatansvar – föredrag 12 maj

Klimatansvar – Vem har rätten? Vem har makten? är rubriken på ett föredrag som ges 12 maj på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Arrangemanget ingår i Uppsala universitetsbiblioteks föredragsserie En kvart över.

Välkommen till ett föredrag om klimat, ansvar, och makt. Anna Ioannou, Denise Philipsson, Sofie Habram, Alejandra Silva och Amanda Chavarría Persson är praktikanter hos Framtidsjorden, ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund. De berättar om möten och erfarenheter från Indien, Uruguay och Equador.

Välkomna den 12 maj kl. 14.15! Ingen föranmälan krävs.

En kvart över Klimatansvar 12 maj

Länk

NMBU – Norska bibliotekarier på studiebesök

Norska bibliotekarier på studiebesök

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket besöktes den 17 april av fyra bibliotekarier från ett norskt universitetsbibliotek tillhörande NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Förutom en rundvandring gavs de en visning av DagDok, vår guide till FN.

NMBU

Fredagen den 17 april hade Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket besök av fyra bibliotekarier från NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBU, ett av Norges minsta universitet, har sitt huvudsakliga campus i Ås utanför Oslo. Universitetet bedriver också verksamhet och bibliotek i Oslo.

De som besökte oss var bibliotekarierna Liv Ellingsen, Sissel Grønseth, Hilde Kristin Langsholt och Claire Synnøve Landron. Deras två dagar långa Uppsalavistelse innehöll studiebesök på SLU-biblioteket, på Nordiska Afrikainstitutets bibliotek samt på Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket där de fick en visning av biblioteket och dess samlingar. De var också här för att lära om DagDok, som förevisades av FN-bibliotekarien Katarina Hjortsäter. Därefter höll besökarna från NMBU en presentation av sitt bibliotek och sin mångfacetterade verksamhet.

Såväl NMBU:s bibliotek som Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i NorDoc, ett nätverk av samhällsvetenskapliga bibliotek i Norden, med inriktning på utvecklingsfrågor. Studiebesöket från NMBU var ett välkommet tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter kring biblioteksverksamhet.