Biblioteket flyttar

Biblioteket flyttar till Regnellianum

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket flyttar till nya lokaler vid årsskiftet 2015/2016 efter ett rektorsbeslut den 24 mars i år. Ett informationsmöte hålls i maj månad. Bibliotekets verksamhet planeras att fortsätta som vanligt fram till december 2015.

RegnellianumUppsala universitets rektor fattade den 24 mars 2015 beslut om att Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ska flytta till Regnellianum med adress Trädgårdsgatan/Slottsgränd. Skälet är för att möjliggöra en utökning av lokalerna vid kvarteret Gamla torget med hörsalar, grupprum, pausrum och läsplatser. De studentanknutna lokalerna utökas därmed och ger en samlad utbildningsmiljö för studenterna, med direkt närhet till lärarna.

Under hösten 2015 kommer lokalerna i Regnellianum att anpassas för bibliotekets verksamhet. Inflyttningen beräknas vara genomförd 1 januari 2016 när biblioteket planeras öppna i de nya lokalerna. Ett informationsmöte om flytten för studenter, forskare och andra användare ordnas den 25 maj kl. 15 i Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket. Överbibliotekarie Lars Burman leder mötet, och det kommer även finnas representanter från vetenskapsområdet, bland annat vicerektor Torsten Svensson, på plats för att svara på frågor.

Bibliotekets ordinarie verksamhet planeras att fortskrida som vanligt fram till december 2015. Inte heller några byggprojekt ska påverka miljön i de nuvarande lokalerna under höstterminen.

Välkommen den 25 maj kl 15 på bibliotekets informationsmöte!

Frågor? Kontakta biblioteket!

Kommentarer inaktiverade.