Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here:

Biblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Läsesal på Dag Hammarskjöldsbiblioteket.

[Biblioteket] [FN-depån] [Historik] [Kontakta biblioteket]

Dag Hammarskjöldbiblioteket grundades 1966 för att hedra minnet av Dag Hammarskjöld. Alltsedan starten ligger fokus på FNs arbete och dokumentation. Biblioteket är depåbibliotek för Förenta Nationerna.

I början av 1960-talet tog den dåvarande ordföranden i stadsfullmäktige Blenda Ljungberg initiativ till att grunda ett bibliotek för att på ett bestående sätt hedra den bortgångne Dag Hammarskjöld, Förenta Nationernas generalsekreterare under åren 1953-1961.

Dag Hammarskjöldbiblioteket fungerade till en början som en specialavdelning av Uppsala stadsbibliotek och finansierades helt av Uppsala kommun. År 1990 bildades en stiftelse, Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket, med Uppsala kommun, Uppsala universitet och Svenska FN-förbundet som stiftare. Biblioteket blev då ett av flera bruksbibliotek inom Uppsala universitetsbibliotek. Alltsedan tillkomsten är det även ett nationellt depåbibliotek för Förenta Nationerna och har idag den största samlingen med FN-dokument i Norden.

Det officiella namnet är i dag Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket och inriktningen är internationella relationer:

  • Statskunskap och politik
  • Freds- och konfliktforskning
  • Folkrätt och mänskliga rättigheter
  • Efterkrigstidens historia
  • Globala ekonomiska och sociala frågor
  • Rysslands- och Euroasienstudier
  • Utvecklingsstudier
  • Nationellt depåbibliotek för Förenta Nationerna och EU
  • Juridik

Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket har generösa öppettider och är öppet för alla. Huvudmålgruppen är forskare, lärare och studenter. Här hittar du aktuella öppettider och kontaktuppgifter.

Kuriosa

Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket var mellan åren 2000 och 2015 inhyst i det ursprungliga Stadsbibliotekets lokaler från tidigt 1940-tal, ritade av stadsarkitekten Gunnar Leche.

Bokomslag till Gunnar Leche, stadsarkitektLäs mer om de gamla bibliotekslokalerna i boken Gunnar Leche, stadsarkitekt / Lars Lambert, redaktör ; Carl Erik Bergold … (2004).

Sedan 1 januari 2016 finns Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i huset Regnellianum på Slottsgränd 3. En donation av Anders Fredrik Regnell gjorde det möjligt att bygga huset på 1890-talet. Mer om denne donator går att läsa i boken Anders Fredrik Regnell : läkare, botanist och donator / Bo S. Lindberg … (2011).