Bibliotekets FN-samling

Bibliotekets FN-samling

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket ingår i ett världsomspännande nätverk av depåbibliotek för FN-material som erbjuder alla gratis tillgång till FN:s dokument, rapporter, böcker och andra tryckta och elektroniska källor. Nyligen har två nya databaser smyglanserats.

UNdocuments

Uppsala universitetsbibliotek har en stor samling FN-dokument och -publikationer som hyses av Dag Hammarskjöld- och Juridiska biblioteket. Biblioteket är sedan 1966 ett av drygt 400 depåbibliotek för FN-dokumentation. Materialet har fram till för ett par år sedan kommit i tryckt form. I dag publiceras all dokumentation från FN digitalt och görs tillgängligt via olika databaser och webbplatser, samt bibliotekskataloger.

Dag Hammarskjöld Library, New York, och FN-biblioteket i Genève, arbetar sedan många år med ett stort inskanningsprojekt där målet är att allt offentligt tryck från FN (1946-) ska göras digitalt. Det återstår några års arbete. Parallellt med det här arbetet har man från FN-bibliotekens sida tillsammans med FN:s publikationsavdelning sett över kostnader för distributionen av allt det tryckta materialet. Man har kommit fram till att det tryckta materialet inte ska skickas ut till alla depåbiblioteken, med undantag för den viktiga UN Yearbook (som även finns online). Man fick god hjälp med att ta det här beslutet i och med stormen Sandy som drabbade New York hösten 2012 och lade hela FN:s tryckeri under vatten.

I dagarna lanserades två databaser som man en tid har arbetat med. Den ena är United Nations iLibrary från publikationsavdelningen. Den innehåller främst UN Sales Publications men som tids nog kommer att rymma mycket mer. Den här databasen har Uppsala universitetsbiblioteket en provperiod på nu fram till sommaren. (Observera att man måste vara inloggad på bibliotekets nätverk.) Den andra är Dag Digital Library som är en betaversion än så länge. Den innehåller offentlig tryck från FN:s huvudorgan, samt även arkivmaterial, kartor och en del multimedia. Just nu arbetar man med att få in alla Säkerhetsrådets dokument och andra dokument relaterade till organets arbete.

I nuläget följer alla depåbiblioteken runt om i världen med spänning det här arbetet. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket i sin tur fortsätter sin bevarandeuppgift av FN-materialet. Samtidigt påminner jag om DagDok som sammanställts av Dag Hammarskjöldbiblioteket för att ge en vägledning till FN-dokumentationen.

Frågor om FN-materialet är ni välkomna att ställa till mig!

Katarina Hjortsäter, FN-bibliotekarie

Kommentarer inaktiverade.