Biblioteksflytt 2015

Bibliotekets flytt snart i hamn

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket har nu lämnat sina gamla lokaler och flytten till de nya lokalerna är snart helt genomförd. Biblioteket som är stängt öppnar åter den 11 januari 2016.

Loccheniussalen, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Klostergatan 3, december 2015Den 14 december stängde biblioteket helt för att flytta till den nya adressen Slottsgränd 3. Flytten hade då redan pågått sedan den 2 november när det magasinerade materialet evakuerades till nya bokmagasin på annan adress. Successivt har litteraturen flyttats och sedan en dryg vecka även möbler. Nu står de gamla lokalerna på Klostergatan 3 tomma.

Ekelöfsalen, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, december 2015

Lokalerna som ritades av stadsarkitekten Gunnar Leche har hyst biblioteksverksamhet i 75 år. Först låg Stadsbiblioteket här. Studentbiblioteket tog över när Stadsbiblioteket flyttade till nya lokaler på Svartbäcksgatan. Juridiska biblioteket flyttade in i mitten av 1990-talet. År 2000 flyttade Dag Hammarskjöldbiblioteket in. Sedan 2013 är de båda biblioteken ett bibliotek – Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket.

En biblioteksepok i lokalerna Östra Ågatan/Klostergatan är nu över. Statsvetenskapliga institutionen tar över lokalerna. Biblioteket startar nu en ny epok i huset på Slottsgränd 3 som under hösten har rustats och iordningställts för att kunna hysa bibliotekets stora samlingar med litteratur, samt bereda plats för studenter och övriga som önskar nyttja lokalerna för studier och forskning.

Rum 206, Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, Slottsgränd 3, december 2015

Slottsgränd 3, december 2015

Biblioteket slår upp portarna den 11 januari 2016. Bibliotekspersonalen hälsar gamla och nya besökare välkomna!

Text: Katarina Hjortsäter

Kommentarer inaktiverade.