Bok- och biblioteksmässa i Göteborg, 26-29 september 2013

FN-biblioteket på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg

26-29 september 2013 hölls den årliga Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Dag Hammarskjöldbiblioteket deltog med en monter på det Internationella Torget tillsammans med FN-familjen.

I år återfanns FN-familjen, som består av Svenska FN-förbundet, UNDP, Unicef Sverige, Dag Hammarskjöldbiblioteket och Dag Hammarskjöld Foundation, i en stor, öppen gemensam FN-monter med sektioner för varje utställare. Över montern hängde tre FN-flaggor. Det gemensamma temat var även det här året Millenniemålen. I montern fanns, förutom information om utställarna, en utställning om Millenniemålen och två stationer där besökare kunde rösta på tre av de 16 nya ”utvecklingsmålen” eller ”hållbarhetsmålen” som de tyckte var viktigast.

I montern för Dag Hammarskjöldbiblioteket informerades besökarna om biblioteket och dess verksamhet genom databasen DagDok och ett antal broschyrer och informationshäften. Framför allt lärare uppskattade bibliotekets närvaro och den information som de fick om DagDok. Dessutom visades filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld – som också fanns till försäljning.

Besökarna varierade från unga skolelever till seniora forskare, samt den intresserade allmänheten. Antalet besökare till den gemensamma FN-montern var flera hundra varje dag.

Bok och bibliotek, Frukostseminarium 130928

Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Cecilia Chatterjee-Martinsen, Wateraid, Claes Johansson, UNICEF, New York, Annika Söder, Dag Hammarskjöld Foundation

På lördagen anordnade Dag Hammarskjöldbiblioteket tillsammans med övriga FN-familjen ett frukostseminarium. Frukost serverades till besökarna vid dagens första seminarium på Internationella Torgets Stora scen. Annika Söder, verkställande direktör på Dag Hammarskjöld Foundation modererade: Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare Wateraid, Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter (2006-2012), Claes Johansson, statistikexpert på UNICEF i New York, i ett samtal på temat Leder tillväxt alltid till utveckling? Seminariet var mycket välbesökt.

Kommentarer inaktiverade.