10 000 röster på den globala målen

10 000 röster på FN:s globala mål

God utbildning för alla tyckte besökarna på årets Bok- och biblioteksmässa. Mer än 10 000 röster lades på de 17 globala målen för hållbar utveckling under mässans fyra dagar. Samtidigt på Stora scenen diskuterades inte bara utvecklingsmålen utan även barns rättigheter, rätten till utbildning, feminism och hållbara utveckling.

Den 22-25 september deltog Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg tillsammans med FN-familjen (Svenska FN-förbundetUNDP och Unicef Sverige). Biblioteket var på plats på Internationella torget i egenskap av FN-depåbibliotek och representerade Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket (Uppsala universitet, Uppsala kommun och Svenska FN-förbundet).

I FN-montern kunde mässbesökarna rösta på de tre mål av de 17 globala målen för hållbar utveckling som de ansåg var viktigast dels i Sverige, dels i världen. Drygt 10 000 röster lämnades vid röstningsstationen. Mål 4 om god utbildning för alla hamnade i topp i båda kategorierna. Näst viktigast i världen var vatten och sanitet följt av mål 13, kamp mot klimatförändringen. I Sverige tyckte mässbesökarna att vi ska, förutom god utbildning, prioritera klimatförändringen och jämställdhetsfrågorna. De 17 globala målens ettårsdag firades på söndagen med ett dansframträdande i montern.

FN-montern på Bok- och biblioteksmässan 2016FN-monterns utställare med de globala målen för hållbar utveckling på Bok- och biblioteksmässan 2016.

FN-monterns utställare med de globala målen för hållbar utveckling på Bok- och biblioteksmässan 2016.

I FN-montern visade Dag Hammarskjöld och Juridiska bibliotekets bibliotekarier DagDok, en guide till FN och FN-dokumenten, samt informerade om vad biblioteket kan hjälpa till med. Monterbesökarna bestod av lärare, bibliotekarier, skolungdom, blivande studenter (och blivande Uppsalabor?), samt en intresserad allmänhet.

Under de fyra dagarna som Bok- och biblioteksmässan pågick framfördes en mängd intressanta föredrag på den stora scenen. FN-familjen var först ut på torsdag morgonen med ett välbesökt frukostseminarium om hur barns rättigheter skyddas i långvariga konflikter. Representanter från Unicef Sverige, UNDP och Plan International berättade om hur organisationerna arbetar på plats i konflikthärdar. Moderator var Cecilia Uddén som också samtalade med två ungdomar som kommit till Sverige som flyktingar från krigets Syrien. Ett samtal som berörde. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket stod som medarrangör.

FN-familjens olika programpunkter på scenen kan ses i efterhand via Internationella Torgets Youtube-kanal, eller använd länkarna nedan.

Seminarier FN-familjen Bokmässan 2016

Torsdag 22 september 09.15-10.00

Hur skyddas barns rättigheter i långvariga konflikter?
Barn är extra utsatta i krig och katastrofer. Hur kan vi säkra deras rätt till utbildning och hälsa i utdragna konflikter som t ex kriget i Syrien?

Medverkande: Minna Strömberg, Syrienhandläggare, Sida, Caroline Åberg, Sverigerepresentant UNDP och Pia Stavås Meijer, programchef Plan international Sverige
Moderator: Cecilia Uddén, journalist och Mellanösternexpert

Fredag 23 september 15.20-15.40

Vilken roll har FN i genomförandet av Agenda 2030?
Arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling har börjat. Arbetet ska leda till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling i alla länder. Vilket ansvar har FN i detta arbete?

Medverkande: Caroline Åberg, Sverigerepresentant UNDP, Jakob Ström, chef enheten för FN-politik UD, Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet och Kenneth G Forslund (S) ordf utrikesutskottet
Moderator: Eva Dalekant, Unicef Sverige

Seminarium arrangerade av Svenska FN-förbundet, UNDP, UNICEF Sverige

Torsdag 22 september 16.00 – 16.20

Världen i skolan (Svenska FN-förbundet och UNDP)
Ett seminarium om utvecklingen i världen med utgångspunkt i boken Blir världen bättre? och webbsidan www.världskoll.se, två utmärkta pedagogiska material.

Medverkande: Staffan Landin och Emilia Otterstam, lärare
Moderator: Albert Askeljung, Svenska FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet oh UNDP

Fredag 23 sept kl. 10.20-10.40

Hur möter man barn på flykt i Sverige?
UNICEF Sverige har en ny praktisk handbok för hur man möter barn på flykt i Sverige. Vad ska man tänka på? Kan man göra fel? Seminariet tar upp de viktigaste budskapen i boken.

Medverkande: Lars H Gustafsson, författare (till boken) och barnläkare och Karin Ödquist Drackner, barnrättsjurist UNICEF Sverige
Moderator: Andreas Karlsson, författare och debattör
Arrangör: Unicef Sverige

Fredag 23 september 14.20 – 14.40

Hållbar utveckling är målet – vad bidrar Sverige med?
Sverige vill vara i framkant när det gäller Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vad gör Sverige i praktiken för att bidra till hållbar utveckling i världen?

Medverkande: Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson (L), Kenneth G Forslund, utrikespolitisk talesperson (S), Malin Ripa, CSR Manager Volvo, Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet.
Moderator: Annelie Börjesson, ordförande i Göteborgs FN-förening
Arrangör: Svenska FN-förbundet

Fredag 23 september 18.00-18.20

Feminism – nyckeln till utveckling för alla?
Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Hur bidrar Sveriges feministiska utrikespolitik till FN:s mål om jämställdhet?

Medverkande: Fredrik Malm, riksdagsledamot (L), Maria Andersson Willner, riksdagsledamot Utrikesutskottet (S), Aleksander Gabelic, ordförande FN-förbundet
Moderator: Jens Petersson, tf generalsekreterare FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet

Lördag 24 sep 17.40 – 18.00

Klüftiga mål
FN-förbundets goodwill-ambassadör Carolina Klüft berättar om varför det är viktigt att sätta upp såväl personliga som globala mål. Hon berättar också om sin självbiografi Livet är en sjukamp.

Medverkande: Carolina Klüft
Moderator: Jens Petersson, tf generalsekreterare FN-förbundet
Arrangör: Svenska FN-förbundet

Söndag 25 september 10.20 -10.40

Blir världen bättre?  

En ny upplaga av Blir Världen Bättre är klar. Boken kopplar tydligt till de nya Globala målen.

Medverkande: Staffan Landin
Moderator: Carolina Given-Sjölander
Arrangör: UNDP

Kommentarer inaktiverade.