Bokmässan 2015

Biblioteket på Bokmässan

Den 24-27 september 2015 pågår Bok & Bibliotek – Bokmässan i Göteborg. Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket finns på plats i egenskap av FN-depåbibliotek tillsammans med Unicef, UNDP och Svenska FN-förbundet.

Bokmässan1Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket deltar i årets Bokmässa i en gemensam monter tillsammans med FN-familjen. I fokus just nu är de nya globala utvecklingsmålen – Sustainable Development Goals, som världens ledare samlas för att fatta beslut om den 25-27 september. Dessa mål ersätter Millenniemålen som når sin deadline vid 2015 års slut. På bilden till vänster syns en röstningsstation där mässbesökarna får rösta på de utvecklingsmål de tycker att FN bör prioritera, såsom jämställdhet, tillgång till rent vatten och sanitet, att utrota fattigdom och hunger. Tidigare under året genomförde Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket en liknande röstningskampanj.

Bokmässan2Bokmässan i Göteborg är ett utmärkt tillfälle att presentera biblioteket och dess resurser. Under torsdagen besökte många lärare FN-familjens monter. På bilden syns Katarina Hjortsäter (till vänster), FN-bibliotekarie och t.f. enhetschef för Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket, förevisa DagDok, vår guide till FN och FN-dokumentationen.

Vi finns på Internationella torget, mässans mötesplats för globala utvecklingsfrågor och mänskliga rättigheter. Välkommen!

Kommentarer inaktiverade.