Kortfilm till minnesåret 2011

Kortfilm om Dag Hammarskjöld till minnesåret 2011

I år är det exakt femtio år sedan Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka. Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket har bidragit till minnesåret med filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld.

Den nya kortfilmen skildrar Dag Hammarskjölds barn- och ungdomsår i Uppsala. Materialet till filmen är hämtat ur bibliotekets mindre kända samlingar och handlar i första hand om Dag Hammarskjöld, men sätter också Uppsala i fokus.

Filmen förstärker varumärket Uppsala och är tänkt att användas för turism och som gåva till kommunens och universitetets gäster. Filmen produceras på svenska och engelska.