Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here:

Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare

[Dag Hammarskjöld] [Barndom och studietid] [Dag Hammarskjölds Uppsala] [Film om Dag Hammarskjöld] [Dag Hammarskjöld – the Peacemaker]

Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare 1953-61.

Foto: Förenta Nationerna.

Dag Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare 1953-1961 och fick Nobels fredspris efter sin bortgång 1961. Han var även författare och en av de aderton i Svenska akademien.

Världens omöjligaste jobb

”Ni övertar världens omöjligaste jobb”, sa den avgående generalsekreteraren Tryggve Lie till Hammarskjöld år 1953. Lie hade beslutat att avgå i förtid. Förenta Nationerna stod under den här perioden mitt i en djup kris och organisationen var tungrodd.

Hammarskjöld satsade på att göra organisationen effektivare. Han ansåg att problem bör lösas tidigt, innan de växer och blir för komplicerade. Han införde också tyst diplomati i FN – en metod han menade är bättre i vissa lägen än öppna debatter, som kan leda till svåra motsättningar. Vid förhandlingar följde han en neutral linje och framhöll att FN också har till uppgift att skydda små stater gentemot stormakter.

Vad utförde Dag Hammarskjöld under sina år i FN?

Under sin ämbetstid lyckades Hammarskjöld bland annat mildra följande kriser:

  • Suezkriget 1956
  • Konflikten i Libanon
  • Konflikten i Laos

Under inbördeskriget i Kongo, som utbröt 1960, fick Hammarskjöld igenom att FN-styrkor skulle skickas dit. Han försökte också personligen att medla mellan de stridande.

Hammarskjöld utformade FN:s mandat att inrätta fredsbevarande styrkor. Dessa har blivit ett bestående inslag i FN:s krisåtgärder.

Hurdan var Dag Hammarskjöld som generalsekreterare?

Hammarskjöld gjorde sig känd som plikttrogen och självuppoffrande. Han gav ämbetet som FN:s generalsekreterare en starkare ställning med ökade befogenheter och hans ambition var att alltid agera snabbt och effektivt. Han deltog själv aktivt i medlingen mellan stridande parter och det var under ett sådant uppdrag som Hammarskjöld omkom, när hans plan störtade i det som numera är Zambia.

Zambia ligger i södra Afrika.

Dag Hammarskjöld omkom i en flygkrasch i Zambia. Karta: Google.

Dag Hammarskjölds karriär

Dag Hammarskjöld studerade vid Uppsala universitet och doktorerade sedan vid Stockholms universitet. Några viktiga händelser och årtal i hans karriär:

  • Docent i nationalekonomi 1933
  • Statssekreterare i Finansdepartementet 1936-45
  • Svensk delegat vid OECC-förhandlingarna 1947-48
  • Kabinettssekreterare 1949-51
  • Konsultativt statsråd 1951-53
  • FNs generalsekreterare 1953-1961

Läs mer om generalsekreteraren Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld. Broschyr av Peter Wallensteen, 2004.

The Death of Dag Hammarskjöld. Information om utredningen kring dödsorsaken, sammanställd av Dag Hammarskjöld Foundation.

Character sketches : Dag Hammarskjöld av Brian Urquhart. Text och bilder från åren 1953 till 1961 av en av Dag Hammarskjölds medarbetare.

Se även listan med bland annat Dag Hammarskjöld-relaterade länkar både på svenska och engelska.