Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here:

Barndom och studietid

Ingen plugghäst men oerhört intresserad av saker och ting

Dag Hammarskjöld som student, med slutbetyg.

Foton: Ur filmen Uppsalas Dag Hammarskjöld

[Dag Hammarskjöld] [Barndom och studietid] [Dag Hammarskjölds Uppsala] [Film om Dag Hammarskjöld] [Dag Hammarskjöld – the Peacemaker]

Vem var han, pojken från Uppsala som blev FN:s generalsekreterare på 1950-talet? Hurdan var hans barndom och vad läste han på universitetet för att komma så långt?

Barndom och familjeliv på Uppsala slott

Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping 1905 men flyttade till Uppsala vid två års ålder. Hans far Hjalmar Hammarskjöld började då som landshövding och Dag och hans tre äldre bröder fick bo på Uppsala slott. Senare, under första världskriget, blev Hjalmar vald till Sveriges stadsminister. Under ett par år bodde familjen därför i Stockholm, men flyttade tillbaka till Uppsala 1916.

Dags mor Agnes Hammarskjöld var en flitig brevskrivare. I brev beskriver hon Dag som en snäll liten pojke med ett specialintresse: djur och natur. Han samlade insekter med vetenskaplig noggrannhet och blommor som han torkade och pressade. Redan vid tidig ålder kunde han de svenska och latinska namnen på både djur och växter.

Bäst i klassen under skoltiden

När Dag var sex år började han i privatskolan Tomtebo. Skolan finns inte längre men huset på Villavägen 3 i Uppsala står kvar än idag. Hans fröken, som han kallade tant Hildur, hette egentligen Hildur Akselsson och var känd för att vara en bra och krävande lärare. Hon har senare sagt att Dag var duktig i skolan och hade ”sällsynt lätt för att lära”.

Vid elva års ålder började Dag på Uppsala Högre Allmänna Läroverk, det som idag är Katedralskolan. Hans favoritämnen var nu historia, litteratur och samhälle. Han var både flitig och begåvad och fick högsta betyg i de flesta ämnen förutom idrott när han tog studenten 1923. Studentexamen firades sedan på restaurang Flustret vid Svandammen.

En skolkamrat har beskrivit Dag Hammarskjöld som en trevlig men reserverad kamrat: ”Vi hyste respekt för honom, som man alltid gör för den som är duktig. Han var inte alls plugghäst men oerhört intresserad av saker och ting.” Själv har Dag Hammarskjöld senare berättat att han under skoltiden ofta kände sig utanför och att det inte alltid var lätt att ha en pappa som var statsminister.

Studentliv i Uppsala

Efter studenten började Dag Hammarskjöld att studera vid Uppsala universitet. Han läste franska, filosofi och nationalekonomi och tog en fil.kand-examen efter bara två och ett halvt år. Han fortsatte därefter med nationalekonomin, åkte på en utbytestermin till Cambridge och tog sedan en filosofie licentiat-examen 1928. Två år senare tog han ytterligare en kandidatexamen: i juridik.

Dag Hammarskjöld var med i Uplands nation och engagerade sig som förste kurator under det år nationen firade sitt hundraårsjubileum, 1929. Han hann också med arbete vid sidan om studierna: som biträdande sekreterare i Arbetslöshetskommittén.

Doktorerade i Stockholm

Efter grundutbildningen i Uppsala började Dag Hammarskjöld som förste sekreterare i arbetslöshetskommittén i Stockholm. Han beslutade sig för att doktorera i nationalekonomi vid Stockholms högskola, där han lade fram sin avhandling 1933 och utnämndes till docent samma år, 28 år gammal.